2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu

28 April 2022

KTMMOB İMO'nun 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu duyurusu:

Kıbrıs özelindeki çalışmaların sunulduğu 1. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, hem ülkemiz akademisyenleri hem de sektörden meslektaşlarımızın
katılımı ile ülkemizde kendi insan kaynaklarımız ile herşeyin yapılabileceği anlamında ses getirmiştir. Sempozyum kapsamında İnşaat Mühendisliği Ana
Bilim dalı altında; Yapı Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Su Kaynakları, Malzeme Bilimleri, Proje Yönetimi ile Trafik ve Ulaşım Mühendisliği
yan dallarında oluşturulan oturumlarda Türkçe veya İngilizce (Türkçe tercüme) dilinde iki gün boyunca 8 oturum, 45 sunum gerçekleştirilmiştir.

Gerek ülke akademik çevrelerinin gerekse de meslektaşlarımızın beğenisini toplayan sempozyumun tekrarlanmasına ve genel inşaat mühendisliği yanında
ülke problemlerini inceleyeceğimiz konulara yoğunlaşmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 14-17 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Sempozyumun ilk
iki gününde genel Inşaat Mühendislik konuları, üçüncü gününde uluslararası katılımlı zemin iyileştirme konularında konferans, son gününde ise
Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği, TC101 – İleri seviye Laboratuvar Deneyleri Teknik Komitesi ortaklığında ülkemizde
özellikle Tuzla ve Long Beach bölgelerinde görülmesi muhtemel sıvılaşma riskinin tartışılacağı çalıştay düzenlenecektir.

Meslek örgütlerinin yanı sıra meslek insanlarının da yok sayıldığı ve gereken önemi görmediği ülkemizde bu denli çalışmaların ne kadar önemli olduğu
aşikardır. Bu anlamda kurumsal yapısıyla gereken her türlü adımı atan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, oluşturduğu çatı altında tüm insan
kaynaklarımıza hak ettiği değeri vererek ulusal ve uluslararası alanlarda genelde toplumu özelde ise meslek insanlarını hak ettikleri noktaya taşıyıp inşaat
sektörünün de ihtiyaç duyduğu çözümlere de aracı olmak için misyon üstlenmiştir.

Bu bağlamda gerçekleşecek olan sempozyuma bildiri iletmek, kayıt yapmak, temalar, önemli tarihler, komiteler, açılış konuşmacıları ve mekân
detaylarına ulaşmak için https://nce2022.ktimo.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumunun sizlerin değerli katkıları ile özelde ülkemiz genelde ise tüm medeniyetlere hizmet etmesini dilerim.

Saygılarımızla,

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Gürkan YAĞCIOĞLU
Başkan