Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

Derneğimize Bireysel üyeFirma üyeFahri üye ve Öğrenci üye kapsamında dört kategoride üye kabul edilmektedir.  
Dernek tüzüğü gereğince Firma Üyeleri ve temsilcileri, Öğrenci üyeler ve Fahri üyeler doğrudan Genel Kurul üyesi olamamaktadır. 
Genel Kurulda oy hakkı sadece “Bireysel üyeler” için mevcuttur.

Yeni Üye Kabulünde Aranacak Özellikler

BİREYSEL ÜYELER
* Lisans derecesine sahip inşaat mühendisleri: En az 5 yıl Geoteknik alanında başarılı çalışmalar yapmış olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.
* Geoteknik alanında Yüksek Lisans derecesine sahip inşaat mühendisleri: Yüksek lisans derecesini kazandıktan sonra en az 2 yıl geoteknik alanında başarılı çalışmalar yapmış olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.
* Geoteknik alanında Doktora derecesine sahip inşaat mühendisleri: Üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.
* Geoteknik dışındaki alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip inşaat mühendisleri: Yüksek lisans veya doktora derecesini kazandıktan sonra en az 3 yıl geoteknik alanında başarılı çalışmalar yapmış olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması
* Diğer Disiplinlerde Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olan mühendisler: Geoteknik alanında en az 10 yıl süre ile başarılı çalışmalar yapmış olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.
* Diğer Disiplinlerde Doktora derecesine sahip olan mühendisler: Geoteknik alanında en az 5 yıl süre ile başarılı çalışmalar yapmış olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.

FİRMA ÜYELER
*Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında uygulama/mühendislik faaliyetlerinde bulunan,
*Türkiye'de faaliyet gösteren,
*Üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.

ÖĞRENCİ ÜYELER
* Geoteknik alanında lisans ve lisansüstü öğrencisi olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.

FAHRİ ÜYELER
* Zemin mekaniği ve uygulamaları alanındaki bilgilere katkıda bulunmak, iki asli üye tarafından teklif edilmiş olmak ve üyelik başvurusunun ZMGM Dernek yönetim kurulunca kabul edilmiş olması.
(Bireysel üyelik koşullarını henüz sağlayamayan üye adayları bireysel üyelik kabulünden önceki dönemde fahri üye olarak ZMGM Dernek Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.)

Öneri, istek ve sorularınız için:

Bize ulaşın