Kuruluş Tarihçesi

Kuruluş TarihçesiZemin mekaniğinin yeni bir disiplin olarak başlangıcı 1925’lere zemin mekaniğinin babası kabul edilen  Karl Terzaghi’nin Erdbau Mechanik kitabını yayınlamasına dayanır. 1936’da birinci Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği konferansı Harward’da Arthur Casagrande tarafından düzenlenmiştir.

Bu konferans, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin yeni bir disiplin olarak ortaya çıkışının ilanı niteliğindedir.

21 ülkeden 200 araştırmacının katıldığı bu konferansta Terzaghi’nin açılış konuşması ve sonrasında yapılan tartışmalar Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin geleceğine yön vermiştir. Zemin Mekaniğinin yeni bir disiplin olarak ortaya çıkışının ve ilk prensiplerinin oluşumunun merkezlerinden birisi ülkemizdir.

Prof.Karl Terzaghi, 1919-1924 yılları arasında Robert Kolej Yüksek Okulu’nda ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde zeminlerin davranışı, killerin oturması ve barajların altındaki kumda borulanma mekanizması konularında araştırma çalışmalarını başlatmış,
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin temelini atmış, bu bilimsel disiplinin ilk prensiplerini ortaya koymuştur. Yani İstanbul, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliğinin doğum yeridir.

Bu bağlamda, Prof.Karl Terzaghi için de İstanbul’un yeri özeldir ve Türkiye, Prof. Karl Terzaghi’nin davetiyle Zemin Mekaniği biliminin uluslararası yapılanmasında ilk olarak yer alan ülkeler arasındadır.

1936’da yapılan birinci uluslararası kongreyi takiben 4 yıl sonra Rotterdam’da yapılması planlanmış olan ikinci kongre İkinci Dünya Savaşının patlak vermesi sebebiyle yapılamamıştır ve bu kongrenin yapılması 1948 yılına kalmıştır. 1948’de toplanacak kongreden önce 25 Mart 1947’de Prof.Karl Terzaghi’nin isteği üzerine kongrenin genel sekreteri Ir.T.K.Haizinga, Prof.Dr.-Ing.Hamdi Peynircioğlu’ na bir mektup göndererek birinci kongrede alınan milli komiteler kurulması kararı doğrultusunda ülkemizde kurulacak milli bir komitenin uluslararası kongrenin çalışmalarına yardımcı olmasını öneren bir daveti iletmiştir.

Türk Milli Komitesi’nin ilk ismi “İstanbul Teknik Üniversitesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu”dur. Bunun sebebi de 1947 yılında Rotterdam Konferansı için kalan kısa süre içinde “Milli” ibaresini almak üzere takip edilmesi gereken resmi bürokratik sürecin tamamlanmasının mümkün görülmemesidir.

Prof. Peynircioğlu, İTÜ Zemin Mekaniği grubunun o tarihte mevcut olan tek büyük ve aktif Zemin Mekaniği grubu olduğunu beyan etmiştir. Bu beyan çerçevesinde İTÜ Zemin Mekaniği Araştırma Kurumunun Türkiye’yi temsil etmesi o tarihteki ISSMFE (Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Cemiyeti) tarafından kabul edilebilir bulunmuştur.

İTÜ Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu 1975 yılına kadar Prof. Hamdi Peynircioğlu başkanlığında ülkemizi uluslararası cemiyette temsil etmiştir.  Ancak, 9 Eylül 1975 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışması çerçevesinde “Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi” kurulmuştur.

Milli komitemiz, mesleki örgütümüzün ilk kuruluş tarihi olan 26 Haziran 1947’den bu yana Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği camiası içinde aktif bir çizgi izlemiş, ülkemizdeki Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği çalışmalarının gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunmak, bu alandaki güncel uluslararası birikimi ulusal düzeye, ulusal birikimi uluslararası düzeye taşımak, uluslararası ve ulusal tartışma platformları yaratmak için çok sayıda konferans, kongre ve sempozyum düzenlemiştir.

Bu kapsamda komitemizin en önemli faaliyetlerinden birisi, iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ve ülkemizin geoteknik camiasını çalışmaları ve değerlendirmeleri ile bir araya getiren ulusal sempozyumlardır. Ülkemiz, çok sayıda uluslararası Zemin Mekaniği toplantısına da ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan en önemlileri Terzaghi Memorial, 70 Years of Soil Mechanics ve de özellikle 2001 yılında düzenlenen 15.ISSMGE konferansıdır. 

Prof.Dr. Ergün Toğrol’un Milli Komite başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bu toplantı hala uluslararası camianın hafızasında, gerçekleştirilmiş en başarılı birkaç toplantıdan biri olarak yaşamaktadır.

Milli Komitemiz yürüttüğü uluslararası faaliyetler ve toplantılarla, akademi ve uygulama alanındaki üyelerinin yaptığı katkılarla uluslararası cemiyette özel bir yere sahip olmuştur. Komitemizin kurumsallaşması ve kuruluşundan bu günlere gelmesinde başta  Ord. Prof. Dr.  Hamdi Peynircioğlu olmak üzere, komitemizin başkanlığını yapan Prof. Dr. Vahit Kumbasar, Prof. Dr. Ergün Toğrol, Prof. Dr. Ahmet Sağlamer ve  Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu ’nun,  milli komitenin kuruluşunu gerçekleştiren kurucu üyelerimizin, komitenin çalışmalarını özverili katkıları ile gerçekleştiren geçmiş dönemlerde görev yapmış 

Yönetim kurulu üyelerimizin, düzenlenmiş olan kongre, sempozyum vb.  toplantıların düzenleyicilerinin, komitemizin tüm üyelerinin ve topyekun geoteknik camiasının emekleri şükranla hatırlanmaktadır.

Ancak, milli komitelerin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili kanun ve mevzuattaki değişiklikler sebebiyle Milli Komitemiz bir yeniden yapılanma süreci daha geçirmek zorunda kalmış ve tüm üyelerimizin onay ve destekleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği”26.03.2014’te kurulmuştur. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesinin 2011-2014 dönemi Yönetim Kurulu Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneğinin kurulma çalışmalarını Kurucu Yönetim Kurulu olarak yürütmüştür.

Bu süreci gerçekleştiren kurucu yönetim kurulu üyelerimiz  Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu, Prof. Dr. Kutay Özaydın, Prof. Dr. Ahmet Sağlamer, Prof. Dr. Ufuk Ergun, Prof. Dr. Mete İncecik, Prof. Dr. Gökhan Baykal ve İnş. Y. Müh. Müge İnanır’a  teşekkürlerimizi sunarız. Kurucu Yönetim Kurulu çalışmalarını derneğin 16 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen ilk genel kuruluna kadar sürdürmüş ve genel kurulda derneğin ilk yönetim kurulu 2014-2017 dönemi için seçilerek çalışmalarına başlamıştır.

Derneğimizin amacı da tıpkı milli komitemiz gibi zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler ve bilim adamları arasında ulusal ve uluslararası seviyede bilgi birikiminin oluşturulmasına ve bu bilginin geoteknik mühendisliği eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılmasına ortam hazırlamak olarak tanımlanmıştır.

Başlangıcı 1947’ye dayanan güçlü mesleki örgütümüzün devamı olan derneğimiz, uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (ISSMGE) tarafından topluluğun Türkiye üyesi olarak tescil edilmiştir.Derneğimiz, ülkemiz geoteknik camiasının tek şemsiyesidir, hepimizin mesleki ve bilimsel birikimlerini bir arada büyütmesini sağlayacak ortak değerimizdir.

Son derece değişken jeolojik özelliklere ve büyük alanlara sahip olan, hızla kalkınan ve gelişiminin en büyük itici gücünü inşaat sektöründen alan dinamik ülkemizde mesleğimizin önemi bu gün her günkünden de fazladır. Bu mesleği en bilimsel, en doğru ve en etik şekliyle uygulamak ve inovasyonlarla geliştirmek için hepimizin güçlerini birleştirdiği ortam derneğimizdir. 

Üyelerinin ve bu mesleğe gönül verenlerin birbirlerine ve hepimizi kapsayan tek çatımız olan mesleki örgütümüze olan bağlılığı ve katkılarıyla derneğimiz ulusal ve uluslararası çalışmalarına hiç hız kesmeden her gün artan istek ve enerjiyle devam etmektedir.

Öneri, istek ve sorularınız için:

Bize ulaşın