Hakkımızda

Hakkımızda

İstanbul, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği biliminin doğum yeridir. Zemin Mekaniği'nin babası Prof. Karl Terzaghi, 1918-1925 yılları arasında İstanbul'da Robert Kolej Yüksek Okulunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemlerde, zeminlerin mühendislik özelliklerini ve davranışını tanımlayan ilk prensipleri geliştirmiştir. Böylece Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği’nin modern ve uygulamalı mühendislik bilimlerinin çözüm sistematiğine sahip bir bilim dalı haline gelmesinin temelleri atılmıştır. Asırlardır inşa edilen pek çok büyük ve önemli yapıda mühendislik çalışmalarını gerçekleştirirken karşılaşılan sorunların belki de en bilinmezi ve en çok öngörülemeyeni olan zemin davranışı böylece araştırılır ve sayısallaştırılır hale gelmiştir. Bu çok önemli ihtiyaca getirilen çözüm tüm dünyada zemin mekaniği konusuna duyulan ilgiyi uluslararası düzeyde hızla arttırmış, yapılan araştırmaların, kazanılan bilgilerin tartışılacağı konferans ve toplantıları düzenlemek ve etkileşimi koordine etmek için uluslararası bir örgütün kurulması gerekmiştir.
Böylece bugün ISSMGE (Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Cemiyeti) olarak tanımladığımız örgütün kuruluşu ile ilgili ilk temaslar 1936 yılında başlamıştır ve bu örgütün içinde ilk yer alan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Prof. Karl Terzaghi için İstanbul'un yeri özeldir ve kendisinin önerisiyle yapılan davetle Türkiye, Zemin Mekaniği alanının uluslararası örgütlenmesindeki yerini o tarihte “İTÜ Zemin Mekaniği  Araştırma Kurumu” adı altında almıştır. Bu tarihten sonra 1975’te geçirilen yeniden yapılanma sürecinin ardından Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi kurulmuş ve mesleki örgütümüz çalışmalarına ve uluslar arası cemiyetin üyesi olarak faaliyetlerine bu isim altında devam etmiştir. Milli komitemiz, kuruluş tarihi olan 26 Haziran 1947'den bu yana Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği camiası içinde aktif bir çizgi izlemiş, ülkemizdeki Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği çalışmalarının gelişme ve ilerlemesine katkıda bulunmak, bu alandaki güncel uluslararası birikimi ulusal düzeye, ulusal birikimi uluslararası düzeye taşımak, uluslararası ve ulusal tartışma platformları yaratmak için çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyum düzenlemiştir. Milli Komitemiz yürüttüğü uluslararası faaliyetler ve toplantılarla, akademi ve uygulama alanındaki üyelerinin yaptığı katkılarla uluslararası cemiyette özel bir yere sahip olmuştur. Ancak, milli komitelerin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili kanun ve mevzuattaki değişiklikler sebebiyle Milli Komitemiz bir yeniden yapılanma süreci daha geçirmek zorunda kalmış ve tüm üyelerimizin onay ve destekleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 26 Mart 2014’te kurulmuştur.
Derneğimizin amacı da tıpkı milli komitemiz gibi zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler ve bilim adamları arasında ulusal ve uluslararası seviyede bilgi birikiminin oluşturulmasına ve bu bilginin geoteknik mühendisliği eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılmasına ortam hazırlamak olarak tanımlanmıştır. Derneğimiz uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (ISSMGE) tarafından topluluğun Türkiye üyesi olarak tanınmıştır.
Derneğimiz, üyelerinin ve bu mesleğe gönül verenlerin birbirlerine ve hepimizi kapsayan tek çatımız olan bu mesleki örgütümüze olan bağlılığı ve katkılarıyla ulusal ve uluslararası çalışmalarına hiç hız kesmeden her gün artan istek ve enerjiyle devam etmektedir. Aramızdaki iletişimin sürekli aktif tutulması için zmgm.org.tr  veya zmtm.org.tr adreslerinde yer alan web sitemizi sürekli izlemeye ve katkıda bulunmaya davet ediyor, derneğimizin  tüm üyelerine içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
 
ZMGM Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu adına,
Dr. Rasin DÜZCEER,
Başkan

Öneri, istek ve sorularınız için:

Bize ulaşın