ZMGM-17

ZMGM-17

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi; 26-28 Eylül 2018; İstanbul Üniversitesi; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Arif ÖZYANKI, Cavit ATALAR, Braja M. DAS, Hilmi DİNDAR, Mustafa AKGÜN, Özkan C. ÖZDAĞ Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Kuzey Lefkoşa İnce Daneli Zeminlerinin Sınıflandırılması indir
Charles W. W. NG, Hu LU, Kelvin S.Y. PENG Effects Of Stress Relief Due To Deep Excavation And Twin Tunnelling On The Capacity And Deformation Of Floating Piles indir
Misko CUBRINOVSKI Key Observations And Findings On Impacts Of Liquefaction In The 2010-2011 Christchurch Earthquakes indir
Sadık ÖZTOPRAK, Orhan E. İNANIR, S. Banu İKİZLER, Nejan HUVAJ Geoteknik Arazi Karakterizasyonu indir
Özer ÇİNİCİOĞLU Kazık Grupları İçin Oturma Hesapları indir
M. Kubilay KELEŞOĞLU Serbest ve Ankastre Bağlı Kazıklı Radye Temellerde Kazık-Zemin-Radye Arasındaki Yük Aktarım Mekanizması indir
Kemal Önder ÇETİN, H. Tolga BİLGE Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış indir
M.Murat MONKUL Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 'e Göre Dayanma Yapıları ve Bodrum Perdelerinin Tasarımı indir
Kutay ÖZAYDIN Geoteknik Mühendisleri İçin Yeni bir Dönem-Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 indir
Pelin ÖZENER Deprem Sırasında Zeminlerde Mukavemet ve Rijitlik Kaybı ile Temel Altı Zemin Yer Değiştirmelerinin Hesaplanması indir
Gökhan BAYKAL Geoteknik Mühendisliğinde İnovasyon (Ord. Prof.Dr. A. Hamdi Peynircioğlu Konuşması) indir
Mehmet M. BERİLGEN Geoteknik Mühendisliğinde Modelleme (Ord. Prof.Dr. A. Hamdi Peynircioğlu Konuşması) indir
Feyza ÇİNİCİOĞLU, İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, M. Kubilay KELEŞOĞLU , Cihan ÖSER , Zülal AKBAY ARAMA , Sinan SARĞIN , F. Tuğçe ÇINAR Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17.Ulusal Konferansı 26-27 Eylül 2018 İstanbul_Cilt 1 indir
S. Feyza ÇİNİCİOĞLU , İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, Kubilay KELEŞOĞLU, Cihan ÖSER, Zülal AKBAY ARAMA, Sinan SARĞIN, F. Tuğçe ÇINAR Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17.Ulusal Konferansı 26-27 Eylül 2018 İstanbul_Cilt 2 indir
S. Feyza ÇİNİCİOĞLU , İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, Kubilay KELEŞOĞLU, Cihan ÖSER, Zülal AKBAY ARAMA, Sinan SARĞIN, F. Tuğçe ÇINAR Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17.Ulusal Konferansı 26-27 Eylül 2018 İstanbul_Cilt 3 indir
M.B. Can ÜLKER Açık Deniz Rüzgar Türbini-Temel Sistemlerinin Tasarım ve Analizleri İle Ülkemizin Yakın Gelecekteki Potansiyeli indir
M. İrşad ÖZKAYNAK, Prof. Dr. Yüksel YILMAZ Farklı Kompaksiyon Enerjilerinde Sıkıştırılan Kilin Serbest Basınç Dayanımının Tahmin Edilmesi indir
Burcu DIŞKAYA, Büşra ÇIKILI, M. Kubilay KELEŞOĞLU, İlknur BOZBEY Güneş Panel Sistemlerin Çelik Ayaklarında Meydana Gelen Deplasmanların Tahmini indir
Kadir KOCAMAN, Pelin ÖZENER, Aşkın ÖZOCAK Killi Zeminlerde Zemin-Su Karekteristik Eğrisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
Elmon TORAMAN, Selçuk CEBECI, Ahmet GUNDUZ Kazıklı Temel Tasarımında Parametrik Yaklaşım ve Otomasyon indir
F. Tuğçe ÇINAR, İlknur BOZBEY Derin Karıştırma Uygulamalarında Malzeme Parametrelerinin Belirlenmesi indir
Suat GÜLLÜ, Candan GÖKÇEOĞLU, Mesut EKİZ, Mustafa Serdar NALÇAKAN, Hakan ÖZÇELİK, Doğan GÜNDOĞDU Tren Yolu Dolgularında Taban Zeminlerinin Geogridler İle İyileştirilmesi indir
Ramazan KISACIK, Hakan ÖZÇELİK, Doğan GÜNDOĞDU Donatılı Zemin Sisteminin Tersip bendi ve Sedde Yükseltme Projelerinde Kullanılması indir
İlknur BOZBEY, Zeynep ÖZKUL, F. Tuğçe ÇINAR İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geoteknik Mühendisliği Derslerinin Bu Kapsamda Düzenlenmesi indir
İlknur BOZBEY, F. Tuğçe ÇINAR Kireç İle İyileştirilen Killerin Mikroyapısının Civalı Porozimetre İle Değerlendiirlmesi indir
Caner DURMUŞ, M. Kubilay KELEŞOĞLU Taş Kolon Boyunun Oturmalar Üzerindeki Etkisi indir
Yeşim GÜRTUĞ Sentetik Zeolitin Zemin İyileştirmede Şişme Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması indir
Nihat DİPOVA Üç Eksenli Basınç Deneyi İçin Görüntü Analizi Modülü Tasarımı ve Geliştirilmesi indir
Nihat DİPOVA Sıcaklık Kontrollü Mikrodalga Zemin Su İçeriği Cihazı Tasarımı ve Geliştirilmesi indir
Muhammet YELER, Suat AKBULUT Fore Kazıklı İksalarda Hesaplanan Deformasyonların İnklinometre Ölçüm Sonuçları İle Karşılaştırılması indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN Çevresi Jet Kolonlar İle İyileştirilmiş Fore Kazıkların Taşıma Kapasitesi indir
Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Sümeyye GÜNDÜZ, Fatih ARTUK Elektronik Atıkların Geoteknik Mühendisliğinde Kullanılabilirliği indir
Zeynep Neşe KURT ALBAYRAK , Banu ALTUN Biyopolimer İle Etkileştirilmiş Kil / Mermer Karışımlarının Bazı Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması indir
Gizem MISIR, Mustafa LAMAN Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerde Taşıma Gücünün Karşılaştırılması indir
Onur PEKCAN, Yılmaz Emre SARIÇİÇEK Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Destek Vektör Makineleri Yöntemiyle Sonlu Elemanlar Modellemesi indir
Olcay POLAT , Sina KİZİROĞLU Desteklenen Bir Yarma Şevinde Analiz Sonuçlarının Aletsel Gözlem Verileri İle Teyidi indir
Önder AKÇAKAL, Ogan SEVİM , Selim İKİZ, H. Fatih KULAÇ, H. Turan DURGUNOĞLU Tremi Betonunun Özellikleri ve Temel Mühendisliği Uygulamalarına Etkisi indir
Mehmet Can ETİZ Sürükleme Kutusu İksa Sisteminin İncelenmesi indir
Ozan DADAŞBİLGE Eksenel Statik Yükleme Deneyleri İle Bir Derin Temel Sistem Tasarımı-Vaka Analizi indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN, Mehmet Can ARSLAN, Mustafa ULUKAVAK, Saffet ERDOĞAN İHA Fotogrametrisi Kullanılarak Modellenen Şevlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Duraylılık Analizi indir
Fatih BALATAN, Suat AKBULUT Kurşun-Çinko Katkılarının Bir Kil Zeminin Mukavemet Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması indir
Ergün TOĞROL, Fazıl KIRAN, Meltem SEZERER BULUT Geniş Alanların Mühendislik Performansının İyileştirilmesi indir
Hidayet Kemal UYAR, Sadık ÖZTOPRAK, Sinan SARĞIN Tekil ve Grup Darbeli Kırmataş Kolonların Üç Boyutlu Nümerik Modellenmesi indir
Dara HAJEBİ, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU, Özer ÇİNİCİOĞLU Yatak Katsayısı Temel Zemini Davranışı İlişkisi indir
Sadık ÖZTOPRAK, Sinan SARGIN, Mostafa Al‐MASRAF, M. Kubilay KELEŞOĞLU, İlknur BOZBEY, Cihan ÖSER Yapı Yükü Etkisi Altında Sıvılaşmaya Bağlı Oturmaların Analitik ve Nümerik Olarak Hesaplanması: Adapazarı Örneği indir
Eyubhan AVCI, Eray YILDIRIM İnce Taneli Çimento Enejksiyonlu Kumların Dayanım Değerlerinin Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi indir
Selçuk BİLDİK, Kubilay SAVAŞERİ, Şamil Şeref POLAT, Mustafa LAMAN Yapı Toprak Perdelerine Etkiyen Yüklerin Sayısal Olarak İncelenmesi indir
Hüseyin MUNGAN Derin Temellerde Eurocode 7'ye Göre Taşıma Gücü Hesabı indir
H. Berrak GENÇDAL, Saadet A. BERİLGEN, Havvanur KILIÇ Sıkıştırılmış Kil Dolgu Zeminlerin Kayma Mukavemeti Parametrelerinin Belirlenmesi indir
Ekrem ÖZGENÇ , Ayşe Bengü SÜNBÜL , Hüseyin MUNGAN Şev Stabilitesi Probleminin İki Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi indir
Cenk ALHAN, Sadık ÖZTOPRAK, Orhan Esat İNANIR Şehir İçinde Patlatma İle Yapılan Kazıların Neden Olduğu Titreşimlerin Çevre Yapılara Etkisinin Aletsel Gözlemleme İle Değerlendirilmesi indir
Ahmet Can MERT, Ersin AREL, Akın ÖNALP Adapazarı Zeminlerinde Sıvılaşabilirliğin Lojistik Regresyon İle Değerlendirilmesi indir
İbrahim BOZKURT, Ersin AREL, Akın ÖNALP Yayılı Temel Boyutlandırmada Yatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği indir
Akın ÖNALP, Ersin AREL, F. Seçkin KOÇAK Turba Üzerinden Geçirilen Boru Hatları İçin Dolguda Rijit Kolonla Zemin İyileştirmesi indir
Abdullah Tolga ÖZER, Emre AKINAY, Emrah TÜRER Geofoam Blokların İstinat Duvarı Uygulamalarında Kullanılması indir
Murat TONAROĞLU Bir Kazı Stabilitesi Üzerinde Drenajlı / Drenajsız Durum Etkisi indir
Saygın ERCAN, Murat TONAROĞLU , Mehmet BERİLGEN Gömülü Bir İstasyon Yapısının Basitleştirilmiş Çerçeve Yöntemi İle Sismik Tepki Analizi indir
S. Şehnaz AKTAŞ, Fulya ARACI, Macit KÜÇÜKOĞLU , Saygın ERCAN Bir Metro İstasyonu Derin Kazısının 3-Boyutlu ve 2-Boyutlu Analizleri indir
S. Şehnaz AKTAŞ, Fulya ARACI, Anar BAYRAMLI, Çiğdem CULHA, İ. Kutay ÖZAYDIN Kaya Birimlere Oturan Viyadük Yüzeysel Temellerinin Taşıma Gücü ve Oturma Kriterlerine Göre Tasarımı indir
S. Şehnaz AKTAŞ, Fulya ARACI, Serdar AYDOĞAN, Kutay ÖZAYDIN Kuzey Marmara otoyolu Avrupa Kesiminde Açılan Sorunlu Yarma Şevlerinin İncelenmesi indir
Mostafa ALYOUSIF, Nabi Kartal TOKER Kum Numuneleri İçin Çok Aşamalı Üç Eksenli Deney Yöntemleri indir
Irem Zeynep YILDIRIM Eaf-Eaf Pota Çelik Cüruflarının Kompaksiyon ve Şişme Davranışı İle İlglil Karşılaştırmalı Bir Çalışma indir
Fatih GÖKTEPE, Ermedin TOTİÇ, Fatih ACAR, Merve YAŞAR Kutlubey Bölgesi Killerinin Mekanik Özelliklerinin Uçucu Kül İle Stabilizasyonu indir
Tolga Tonguç DEĞER, Hayriye SARI Kolonlara Oturan Dolgularda Geosentetiklerle Temel Takviyesi indir
Cihan CENGİZ, İ.Emrah KILIÇ, Erol GÜLER Deprem Yüklerine Maruz Kalan Geosentetik Donatılı Zemin Kütlelerinin Gerinimi Üzerine indir
Ozan DADAŞBİLGE, Doğaner TÜT Ankrajlı Derin Kazı İksa Sistemi İle Mevcut Binaların Etkileşimi-Vaka Analizi indir
Levent ÖZBERK, Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU Dayanma Yapılarının DBYBHY ve TBDY Göre Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması ve Tespitler indir
Ali Sinan SOĞANCI, Yavuz YENGİNAR Konsol İstinat Duvarının Statik ve Dinamik Analizine Ait Bir Vaka Analizi indir
Hüseyin MUNGAN, Ayşe Bengü SÜNBÜL, Veli AKARSU, Bülent HANER Devrek-Ereğli Otoyolu Üzerinde Meydana Gelen Heyelan Formasyonunun Belirlenmesi ve Duraylılık Analizi indir
Özgen KÖKTEN, Pelin ÖZGÖRGÜN, Mohammad Taher GHALANDARI Çok Sıra Ankrajlarla Destekli Derin Kazıların Deplasmana Dayalı Tasarımı indir
Selçuk TOPRAK, Ömer Yaşar ÇIRMIKTILI, Abdullah Cem KOÇ, Gökhan İMANÇLI, George TSAKIRIS, Harris VANGELIS Boru Hatlarının Eksenel Doğrultuda Zemin Hareketleri Etkisi Altında Güvenirlik Analizi indir
Uğur Can ERGİNAĞ, Gürkan ÖZDEN Kazık Grubunun Dinamik Etki Altındaki Davranışının İncelenmesi indir
Selçuk TOPRAK, Engin NACAROĞLU, Gizem DÜNDAR, Sjoerd Van BALLEGOOY, Thomas D. O’ROURKE Boru Hatları Hasar-Sebep İlişkilerinin Kümeleme Analizi İle Değerlendirilmesi indir
Berkay CAN, Aykut ŞENOL, İlknur BOZBEY, Nashat SARIKAHYA , Hasan YILDIRIM Sülfat İçeriği ve Sıkıştırma Su Muhtevasının Killi Zeminlerin Kireç Stabilizasyonuna Etkisi indir
Sinan SARĞIN , H.Kemal UYAR , Sadık ÖZTOPRAK Kumlu Zeminlerde Farklı İmalat Yöntemleri İle Teşkil Edilen Kazıkların Nümerik Olarak Modellenmesi indir
Sadık ÖZTOPRAK, İlknur BOZBEY, Cihan ÖSER, Sinan SARĞIN, Ferhat ÖZÇEP, Namık AYSAL, M. Kubilay KELEŞOĞLU, Mostafa ALMASRAF Çanakkale Şehir Merkezinin Sıvılaşma Açısından Zemin Karakterizasyonu indir
Efe ASLAN, Aslı Y. DAYIOĞLU, Aykut ŞENOL Donma Çözülme Çevrimlerine Maruz Kalmış Killerde Şişme Basıncı Davranışındaki Değişimlerin Belirlenmesi indir
RASİN DÜZCEER, ALP GÖKALP, ŞENOL ADATEPE Skyland İstanbul Projesi Derin Kazı İksa Sistemi Uygulamaları indir
Yetiş Bülent SÖNMEZER, Turgay BEYAZ Kumlu Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Enerji Tabanlı Olarak Değerlendirilmesi indir
Muhammed Selahaddin AKIN, Zülal AKBAY ARAMA Kil Şevlere Oturan Yüzeysel Temellerde Sistem Geometrisinin Taşıma Gücü ve Şev Stabilitesine Etkileri indir
Tuğba KAĞNICI Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Projelerinde Sediment ve Erozyon Kontrol Çözümleri indir
Şevki ÖZTÜRK, Volkan KALPAKCI Ankrajlı Bir Duvarda İç Destek Elemanlarının Yerleşim ve Rijitliklerinin Çözüme Etkisi indir
Melek YARAMIŞ, Zülal AKBAY ARAMA, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Kenar Ayak Kazıklarında Yaklaşım Dolgularının Yatay Deplasman Etkisi indir
Ertaç TUÇ, Sami Oğuzhan AKBAŞ Sıkışma İndisi İçin Mevcut Korelasyonların Yerel Geçerliliğinin İncelenmesi : Ankara Kili indir
İlker ŞAHİNOĞLU , Mustafa KARAŞAHİN , Erdinç KESKİN Kimyasal Zemin İyileştirme Teknikleri Kullanılarak Demiryolu Taban Zeminlerinin Yerinde İyileştirilmesi indir
Güliz ÜNLÜ Petrol Tank Temellerinin Donatısız Kazık Kullanılarak İyileştirilmesi-Oturma Davranışının Analizi indir
Fatih ÇELİK Harç Reolojisinin Permeasyon (Sızdırma) Enjeksiyonlarının Tasarım ve Davranışındaki Etkileri indir
Murat GÜLEN, Havvanur KILIÇ Yoğrulmuş Killi Zeminlerin Kritik Durum Parametrelerinin Düşen Koni Deneyi İle Belirlenmesi indir
Ayşen ÇELEBİ, Atilla ANSAL Farklı Deney Aletlerinin Killi Zeminlerin Kayma Mukavemeti Parametrelerine Etkileri indir
Cihan Taylan AKDAĞ Açık Deniz Rüzgar Türbinleri Grup Kazıklı Jacket Temel Sistemi Davranışı indir
Mustafa YILDIZ, Tuba Özge DEMİRAL Farklı Oturma Yapan Minare Temellerinin Tabandan Islatma-Kademeli Yükleme Yöntemiyle Düzeltilmesi indir
Esra TATLIOĞLU, M.B. Can ÜLKER, M. Ayşen LAV Taş Dolgu Dalgakıran-Zemin Sisteminin Dalga Yükü Altında Ani Sıvılaşmasının Modellenmesi indir
İlkay TONYALI, M. Tuğçe AYDOĞMUŞ Heyelan Bölgesinde Kalıcı Destekli Fore Kazıklı İksa Sistem Tasarımı indir
Tanay KARADEMIR Silt-Kum Karışımlarının Direk Kesme Davranışı ve Sürtünme Özellikleri indir
Merve AKBAŞ, Aslı Y. DAYIOĞLU, Mustafa HATİPOĞLU , Recep İYİSAN Geri Dönüştürülmüş Beton Agregaların Geoteknik Mühendisliğinde Kullanımı indir
Volkan ÜZELER , Özgür KURUOĞLU Heyelan Bölgesinde Yer Alan Viyadük Ayaklarının Stabilizasyonu indir
Şenay YENİGÜN, M. Murat MONKUL, Ece ESELLER‐BAYAT Kuru Huni Yöntemiyle Geniş Aralıkta Göreceli Sıkılık Değerlerinin Elde Edilmesi indir
Tayfun GÜL, Sami ARSOY Helisel Kazıklarda Davisson Yaklaşımı İçin Tork Korelasyon Katsayısının İrdelenmesi indir
M. Mert EYÜPGİLLER, M.B. Can ÜLKER Siltlerde Hidrolik İletkenlik-Matrik Emme İlişkisinin Doygunluk Derecesine Bağlı Belirlenmesi indir
Sadık ÖZTOPRAK , Ece KURT BAL , Lale ÖNER, H. Kemal UYAR Forajsız Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Yükleme Deneylerinin Nümerik Modellenmesi indir
H. Turan DURGUNOĞLU, Tahir YILDIZ, Ehsan SEYEDTEHRANİ, Murat ÖZBATIR Toprakarme İstinat Yapılarına Yeni Bir Yaklaşım:Zemin Çivili Toprakarme Duvar indir
Derya Burcu GÜLEN, E. Ece ESELLER‐BAYAT Hücre Basınçlı Dinamik Basit Kesme Deney Sisteminde Sıvılaşma Davranışının İncelenmesi indir
Anıl TORAMAN, Arif ÇINAR, Osman PEKARUN Derin Kazı İksa Projelerinde Değer Mühendisliği Uygulaması indir
Ercan Egemen BAŞAR, Tuğba ESKİŞAR , Devrim ERDOĞAN, Mabrook Ahmed Qaid QAWZAA, Selim ALTUN Kum Karışımlarının Kayma Dayanımı Direnci Davranışlarının Kesme Kutusu Deneyleriyle İncelenmesi indir
Tuğçe AKTAŞ, Oğuz ÇALIŞAN, Erdal ÇOKÇA Ankara Kilinde 18.5m Derinliğindeki Bir Kazının Geri Analizi:Örnek Olay İncelemesi indir
Melek YARAMIŞ, Zülal AKBAY ARAMA, Muhammed Selahaddin AKIN İlerleyen Heyelanların Aletsel Gözlemleme Teknikleri İle Takibi indir
Ceren AYDIN, Mehmet M. BERİLGEN, Recep İYİSAN Sıkıştırılmış Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi indir
Salvatore MIRANDA, Claudio ASIOLI, Federico PAGLIACCI, Marco CHIARABELLI Galata Port Projesi İstanbul:Tarihi Alanlar ve Kruvaziyer Limanı Yenileme ve İyileştirme Çalışmaları indir
Claudio ASIOLI, Luigi DOMINA Costa Concordia'yı Kurtarmak indir
Halime Çağrı SÜZAN, Sadık ÖZTOPRAK Derin Kazıların Nümerik Analizlerinde Parametre Etkisi indir
Gökhan İMANÇLI, Gürkan ÖZDEN, M. Rifat KAHYAOĞLU Yapı Denetim Şirketlerinin Geoteknik Uygulamalardaki Sorumlulukları indir
Zeynep ÖZKUL Derin Deniz Yumuşak Killerinin Boru-Zemin Etkileşim Çalışmaları İçin İstatistiksel Analiz indir
Mehmet Şerif KAHRAMAN, Murat ÖRNEK, Yakup TÜREDİ Ring Temellerde Mikrogrid Donatının Taşıma Gücüne Etkisinin İncelenmesi indir
Burak EVİRGEN, Metin YILDIRIM, Ufuk Eray VARIŞLI, Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN Donma-Çözülme Çevrimlerinin Killi Zemin Parametrelerine Etkisi indir
Altay BİRAND Zeminlerin Konsolidasyonu ve Kuantum Fiziği indir
Bahar YAMAN, Murat Ergenekon SELÇUK Konsol İstinat Duvarlarının Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliği ile İncelenmesi indir
Bahar YAMAN, Murat Ergenekon SELÇUK Konsol İstinat Duvarlarının Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Maliyeti indir
M.Abdullah SANDIKKAYA Japonya'da Meydana Gelen Sığ Kabul ve Dalma-Batma Depremlerinde Zemin Davranışlarının Karşılaştırması indir
Niyazi Özgür BEZGİN Demiryolları Üzerine Etki Eden Düşey Dinamik Darbe Kuvvetlerinin Tahmini İçin Geliştirilen Yeni Bir Yöntem indir
S. Ümit DİKMEN, Gülüm TANIRCAN, Osman Onur AKYAZI Şehir Ortamının Dinamik Tek Boyutlu Zemin Davranışı Analizlerine Etkisi indir
M.B. Can ÜLKER Yüksek Başlangıç Tekrarlı Gerilme Oranlarının Kumlarda Kalıcı Şekil Değiştirmelere Etkisi indir
Emre ÜYETÜRK , Nejan HUVAJ Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Atterberg Limitlerine Etkisi indir
Yasemin DEMİREL, Murat Ergenokon SELÇUK Mevcut ve Yeni Deprem Yönetmeliklerinin Tepki Spektrumlarına Göre Karşılaştırılması,İstanbul Örneği indir
Oğuzhan ÇELİK, Yüksel YILMAZ Kızılcahamam Atıksu Arıtma Tesisi Jet Grout Kolon Temel Sisteminin İmalatı ve Performansı indir
Hilmi BAYRAKTAROĞLU, H.Ercan TAŞAN, Nejan HUVAJ Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi indir
Semkan URAGAN, Nejan HUVAJ2 Üç Boyutlu Yazıcı İle Üretilen Geosentetiklerin Özellikleri ve Kullanım Potansiyelleri indir
Mehmet AS, Erdal ÇOKÇA Sülfatın C Sınıfı Uçucu Kül İle Stabilize Edilen Şişen Killer Üzerindeki Etkisi indir
Mustafa KARAMAN, Nurhan ECEMİŞ, Alper BABA, Berkay ÖZDEMİR Kum-Hurda Lastik Kırpıntı Karışımı Dolgu Malzemelerinin Yeraltısuyuna Etkisi indir
Zeynep ÇEKİNMEZ BAYRAM, Orhan EROL Sonsuz Düzendeki Yüzer Taş Kolonlarda Kompozit Malzeme Yaklaşımı İle Oturma Davranışı indir
Serdar ALLI , Taha TAŞKIRAN, Yüksel YILMAZ Bartın İlinde Gözlemlenen Heyelan vakalarında Heyelan-Yağış İlişkisinin İncelenmesi indir
Mahir VARDAR, Nurçin ERDOĞAN Baraj ve Su Yapılarındaki Geoteknik Sorunlara Çözümlemeli Örnekler indir
Timuçin HERGÜL, Erdal ÇOKÇA, Orhan EROL Silt ve Granüler Kolonların Zeminlerin Şişme Potansiyeli Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi indir
Timuçin HERGÜL, Görkem TUNCA Çoklu Kazıklı Dayanma Yapılarıyla Heyelanların Önlenmesi-Vaka Analizi indir
Mohammad MAHMOUDİ, Selim ALTUN EAF Curufu Katkısının Kohezyonlu Zeminlerin Mühendislik Özellikleri Üzerine Etkisi indir
S.Miraç KARADEMİR , Özgür KURUOĞLU Eurocode-7'ye Göre Dayanma Yapılarının Geoteknik Tasarımı indir
Yazar Yayın İşlem