ZM-9

ZM-9

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi; 21-22 Ekim 2002; Anadolu Üniversitesi; Eskişehir

Yazar Yayın İşlem
I. Rasin DÜZCEER ZM-9: Aktau Limanı Rehabilitasyon Projesi Temel Çalışmaları indir
Akin ÖNALP, I.Rasin DÜZCEER ZM-9: Hidrolik Dolguların Vibro Compaction Yöntemi İle Sıkıştırılması indir
Ismail Hakki AKSOY ZM-9: Hafif Dolgu Malzemeleri Ve Geoteknikte Kullanımı indir
Cavit ATALAR, Braja M.DAS,Maher T.OMAR, Eun Chul SHIN ZM-9: Geogrid-Takviyeli Zemin Yastık Altında Gerilme Dağılımı indir
Hamza GÜLLÜ , Atilla M.ANSAL, Recep IYISAN ZM-9: Yerel Zemin Koşullarının Zemin Büyütmelerine Olan Etkisi Üzerine Bir Çalişma indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN , Maral MERCAN ,Gökçe Karaca TÖNÜK, Ufuk ERGUN ZM-9: Geçirimsiz Ankrajlı Bir İksa Duvarının Yumuşak Zemindeki Davranışı indir
D.Volkan OKUR, Atilla M.ANSAL ZM-9: Tekrarlı Gerilmeler Altında İnce Daneli Zeminlerde Boşluk Suyu Basıncı Davranışları indir
Hasan TOSUN, S.Mehmet ÜNAL, Murat TÜRKÖZ ZM-9: Dolgu Barajlarda Bulamaç Hendeği Yöntemi İle Plastik Beton Perde İnşası Ve Bir Uygulama indir
Havvanur KILIÇ, Sönmez YILDIRIM, Doğan ÇETİN ZM-9: Destekli Dayanım Perdelerinde Ölçülen Ve Öngörülen Yer Değiştirmelerin Karşılaştırılması indir
Akin ÖNALP, Sami ARSOY ZM-9: Depreme Duyarlı Zeminde Oturan Yapılarda Çimento Enjeksiyonu İle İyileştirme indir
Elif YILMAZ, Ahmet SAĞLAMER, Ethem BALIK ZM-9: Hidrotermal Koruma Alanı İçinde Yapılan Derin Temel Kazısı indir
I.Rasin DÜZCEER, Alp GÖKALP ZM-9: Akaryakıt Tank Temellerinin Taş Kolonlarla İyileştirilmesi, indir
H.Turan DURGUNOGLU, Serge VARAKSIN ,Turhan KARADAYILAR, Emre NASÖZ , Samuel ZM-9: Ağır Dinamik Kompaksiyon-Yüksek Enerji Kolonları İle Zemin Islahına Ait Bir Vaka Analizi indir
Öz YILMAZ, Murat ESER ZM-9: Zemin Sismik Modelinin Tayini İçin Yansıyan, Kırılan, ve Yüzey Dalgaların Entegre Analizi indir
M.Hilmi ACAR, Zafer MARAŞLI ZM-9: Yükleme Hızı,Sıkıştırma Enerjisi ve Plastisitenin Sıkıştırılmış Killerin Drenajsiz Kayma Direncine Etkisi indir
Emre ÇEÇEN , Hanzade ÇİFTÇİOĞLU ZM-9: Sürtünme Kazıkları İçin Nümerik Bir Yaklaşım indir
H. Recep YILMAZ, Yalçın KOCA ZM-9: Yeşildere (Kadifekale/Izmir) Heyelanı indir
Selim ALTUN , Atilla ANSAL ZM-9: Suya Doygun Kumlarda Tekrarlı Yükler Altında Toplam ve Kalıcı Şekil Değiştirmeler ve Boşluk Suyu Basıncının Gelişimi indir
Akin ÖNALP, Ersin AREL ZM-9: Şiltlerin Sıvılaşma Yeteneği: Adapazarı Kriteri indir
M.Kubilay KELEŞOĞLU, M.Tuğrul ÖZKAN, Erkan BORAN ZM-9: Yatay Yüklü Kazıkların Yük-Deformasyon Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Belirlenmesi indir
Mustafa AYTEKİN ZM-9: Zeminlerin Değirmen Artığı Malzeme İle Stabilizasyonu indir
Hanifi ÇANAKCI ,Ali Fırat ÇABALAR ZM-9: Zemin İyileştirmesinde Biyoteknolojilerin Kullanılabilirliği indir
Asli ÖZKESKIN , Orhan EROL ZM-9: Plastik Beton Geçirimsiz Perde İmalatında Kullanılacak Karışım Oranlarının Belirlenmesinin Deneysel Çalışmaları indir
Nazile SAKA,Ahmet TUNCAN,Mustafa TUNCAN ZM-9: Endüstriyel Atıkların Çöp Deponi Alanı Dizaynında Değerlendirilmesi indir
Sami ARSOY ZM-9: Elektriksel Isıtma Yöntemine Dayalı Zemin Temizleme Teknolojileri indir
Erdal ÇOKÇA, Ferruh TOKTAŞ ZM-9: Dispersif Bir Kilin C-Tipi Uçucu Kül İle Stabilizasyonu indir
Yücel GÜNEY , Hakan KOYUNCU ZM-9: Atık Döküm Kumlarının Yol Alt Yapısında Kullanımı indir
S. Nilay KESKIN , Ömür ÇIMEN ZM-9: Zemin İyileştirilmesinde Jet-Grout Yöntemi Kullanılması Üzerine Bir Uygulama indir
B.Sadik BAKIR , M.Tolga YILMAZ ZM-9: Sıvılaşmanın Sismik Bina Performansı Üzerindeki Etkileri:Adapazarı Örneği indir
Nefise AKÇELiK , Zuhal ETKESEN ZM-9: Tag Otoyolu, Km:206+300-206+900 Yarması Heyelanı, Türkiye’de Drenaj Şaftı Ve Drenaj Tüneli Uygulamasi İle Heyelan Önlenmesi indir
H.Turan DURGUNOğLU, H.Fatih KULAÇ, Kenan ORUÇ,Ramazan YILDIZ, Tolga, Canan ZM-9: Sıvılaşmaya Karşı Jetgrout Yöntemi İle Zemin IslahIna Ait Bir Vaka Analizi indir
H.Turan DURGUNOğLU, H.Fatih KULAÇ, Serpil YILMAZ, Deniz KOÇAK ZM-9: Levent Setat 2002 Kuleleri Temel Zemini Islahı Vaka Analizi indir
Altay A. BIRAND, A.Mengüç ÜNVER, Nefise AKÇELİK, A.Gürkan GÜNGÖR, Turabi ZM-9: Kohezyonlu Zeminde Taban Kayalarına Oturan Kisa Bir Fore Kazığın Yatay Yükleme Deneyi Altındaki Davranışı indir
Nefise AKÇELİK, Zuhal ETKESEN, A. Gürkan GÜNGÖR, Mavis AKYÜZOĞLU, Senda ,Engin ,Ilkay ZM-9: Karayollarında Heyelanlar ve Çözüm Örnekleri indir
Akin ÖNALP, Rasin DÜZCEER ZM-9: Jet Grout Uygulaması İçin Kalite Kontrol, İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimi indir
Başar ARIOĞLU, Ali YÜKSEL, Ergin ARIOĞLU ZM-9: İzmir Metrosu Ümmühan Ana Tüneli’nde Zemin Basıncı Dengeleme Tünel Metodu (Epbm) Uygulaması indir
Özcan TAN, Ahmet S. ESENGÜN,Sinan HINISLIOĞLU, A.Şahin ZAIMOĞLU ZM-9: İlave Malzemelerle Stabilize Edilmiş Kumlarda Kayma Direnci Parametrelerinin Taguchi Yöntemi İle Belirlenmesi indir
H.Suha AKSOY, Kemal ÖZÜDOGRU ZM-9: İnce Daneli Zeminlerde Örselenme indir
Osman SİVRİKAYA, Ergün TOĞROL ZM-9: Standart Penetrasyon Deneyinin Türkiye’deki Uygulaması indir
Elbe Zeynep DOĞAN, Senem ÖZKAYA, Kemal KOYUNLU, Sönmez YILDIRIM ZM-9: Levha Dilatometre Deneyi İle Geoteknik Özelliklerin Yerinde Bulunuşuna İlişkin Bir Çalışma indir
Azim YILDIZ, Mustafa LAMAN ZM-9: Kumlu Zeminlerde Pekleşme Zemin Modeli Kullanımının İrdelenmesi indir
Hakan KOYUNCU, Yücel GÜNEY ZM-9: Konsolide Olmamış Sedimentlerin İndeks Özellikleri indir
Feyza ÇIİNİCİOĞLU, Cihan ÖSER, Ekrem UZMAN, Sedat KUTU ZM-9: Killerde Kıvam Parametrelerinin Birbirleriyle İlişkilendirilmesi indir
Zeki GÜNDÜZ , Seyhan FIRAT, Hasan ARMAN ZM-9: İzotropik Gerilme Altında Konsolide Edilen Killerin Sıkışma Ve Yeniden Yükleme İndisleri indir
Mehmet KOÇ , A.Şengün KAYALAR ZM-9: İzmir Zeminlerinde Sekonder Sıkışma Değerlendirilmesi indir
Mustafa YILDIRIM , Şenol ADATEPE ZM-9: İstanbul-Küçükçekmece Yöresi Zemin Koşulları ve Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi indir
Zekai ANGIN ZM-9: Şişen Zemine Oturan Sürekli Temellerin Analizi indir
Perihan IPEKOĞLU, Saadet BERILGEN, Mehmet M.BERILGEN, Şükrü ÖZÇOBAN ZM-9: Haliç Tarama Çamurunun Kendi Ağırlığıi Altında Davranışı indir
Saadet BERİLGEN , Mehmet M.BERILGEN, Kutay ÖZAYDIN ZM-9: Haliç Kilinin Konsolidasyon Özelliklerinin Sızıntı Etkili Konsolidasyon Deneyi İle Belirlenmesi indir
Hasan TOSUN, Murat TÜRÖZ, Ahmet ORHAN, Başak ÇAMDALI ZM-9: Eskişehir-Meselik Killerinin Geoteknik Özelikleri Ve Yerleşime Uygunluğu indir
Pelin TOHUMCU, Derin URAL ZM-9: Drenajsiz Kayma Mukavemetinin Derinlikle Değişiminin Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi indir
Hasan TOSUN, Hasan SAVAS, Nadejda S.BİTKOVA ZM-9: Dispersif Ve Ara Zemin Örneklerinde Sıkıştırma Enerjisinin Zeminin Borulanma Davranışı Üzerine Etkisi indir
Hamza GÜLLÜ , Ali Fırat ÇABALAR ZM-9: CL Sınıfı Killi Zeminlerin Elektriksel Dirençleri İle Su İçerikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi indir
Sabriye Banu IKIZLER, Mustafa AYTEKİN, Evin NAS ZM-9: Bentonit Katkılı Şiran Kilinde Başlangıç Emme Gerilmesinin Serbest Şişmeye Etkisi indir
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU, Ali Rıza GÜLER ZM-9: Ankara Kili İçin Sıkışma-Yeniden Yükleme İndisi İle Endeks Özellikleri indir
Azim YILDIZ , Mustafa LAMAN ZM-9: Donatılı Kum Zeminlere Oturan Kare Temellerin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle Analizi indir
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU, Yüksel YILMAZ ZM-9: Sıvılaşma Kökenli Göçmelere Bina Tasarımlarının Etkisi Üzerine Laboratuvar Model Çalışmaları indir
Recep ÖZAY, Ayfer ERKEN ZM-9: Killerde Dinamik Yüklemenin Hacim Değişimine Etkisi indir
Havvanur KILIÇ, Sönmez YILDIRIM, Hüseyin GÖÇEK ZM-9: Kazıkların Eksenel Yük Taşıma Güçlerinin Belirlenmesi İçin Bir Model Deney Araştırması indir
Recep IYISAN , Ümit GÜLERCE, Hiroaki YAMANAKA, Atilla ANSAL ZM-9: Kayma Dalgası Hızının Mikrotremor Ölçümleriyle Belirlenmesi indir
H.Recep YILMAZ, Pelin AKLIK ZM-9: Geotekstil veya Geogrid Kullanılarak Oluşturulan Dayanma Yapılarında Sağlanabilen Ekonomi Hakkında Bir İnceleme indir
Erol GÜLER, M.Melih DEMIRKAN ZM-9: Geosentetik Donatılı İstinad Duvarlarının Dinamik Yükler Altında indir
Cemil ÖZYAZGAN, Feyza ÇİNİCİOĞLU, Sadık ÖZTOPRAK, M.Kubilay KELEŞOĞLU ZM-9: Geniş Alan Deprem Riski Analizinde Yerel Zemin Özelliklerinin Etkisi indir
Berkan MOROĞLU, Bayram Ali UZUNER ZM-9: Donatılı Kuma Oturan Eksantrik Yüklü Model Yüzey Şerit Temelinin Davranışı indir
Ertan BOL, Akın ÖNALP ZM-9: Adapazarı Zeminlerinin Jeomorfolojik Ve Geoteknik Özellikleri indir
Sadik ÖZTOPRAK, Feyza ÇINICIOGLU ZM-9: Dolgu Yükü Altındaki Zeminlerin Davranışını Aletsel Gözlemleme Sonuçlarıyla Modelleyen Yeni Bir Gerilme İzi Yöntemi indir
Hüsnü UYSAL, Sönmez YILDIRIM ZM-9: Denizde Çakılan Büyük Çaplı Çelik Boru Kazıkta Yapılan Yükleme Deneyi Sonuçlarının İrdelenmesi indir
Şenol GÜRSOY, Ahmet DURMUŞ ZM-9: Betonarme İstinat Duvarlarının Zemin Etkileşimini de Dikkate Alarak Çeşitli Yöntemlerle Karşılaştırmalı Deprem Hesabı indir
Zülküf KAYA ,Tsunehiro IRISAWA , Ayfer ERKEN ZM-9: Adapazarı Zeminlerinin Dinamik Davranışı indir
Gülgün YILMAZ, Hakan KOYUNCU, Önder ÖZTÜRK ZM-9: Zeminlerin Ön Konsolidasyon Basıncı Üzerinde Kum ve Zeolitin Etkisi indir
Evin NAS , Mustafa AYTEKIN, Sabriye Banu IKIZLER ZM-9: Zemin Emme Gerilmesi-Plastisite İndisi İlişkisi indir
Özcan TAN, İbrahim CAN, Semet ÇELİK  ZM-9: Yapay Sınır Ağlarının Sonlu Şev Stabilite Analizlerinde Kullanılması indir
M.Arslan TEKİNSOY, S.Nilay KESKİN, T.Selçuk GÖKSAN, Soner UZUNDURUKAN ZM-9: Şişme Potansiyeline Sahip Olmayan Killi Zeminlerin Kapiler Parametrelerinin Belirlenmesi indir
Yazar Yayın İşlem