ZM-6

ZM-6

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi; 24-25 Ekim 1996; Dokuz Eylül Üniversitesi; İzmir

Yazar Yayın İşlem
Ahmet H.AYDİLEK, Tuncer B.EDİL ZM-6: Zararlı Atıkların Katılaştırılması ve Stabilizasyonu indir
Sinan BİBEROĞLU, Süleyman DALGIÇ ZM-6: İstanbul Metrosu Kazılarında Karşılaşılan Fay Zonlarının Kazı Duraylılığına Etkisi indir
İlyas EKŞİOĞLU, Özkan KASIMOĞULLARI, C.Güney OLGUN, A.Tufan DURGUNOĞLU, H.Fatih KULAÇ, H.Turan DURGUNOĞLU ZM-6: Göçen Bir İstinat Yapısının Onarımı Üzerine vaka Analizi indir
Halil KUMSAR, Mehmet AKGÜN, Turgay BEYAZ, Ömer AYDAN ZM-6: Denizli Acıpayam Ovası Sulaması S1 Ana Kanal Güzergahında Gelişen Kama Tipi Kayma Kütlesinin Üç Boyutlu Duraylılık Analizi indir
Maral MERCAN, Ufuk ERGUN ZM-6: Kohezyonlu Bir Zeminde Drenajsız Mukavemetin Pasif Bir Soket Kazığın Nihai Dayanımına Etkisi indir
A. Erhan TİMUR ZM-6: Yeraltı Perde Duvar Hesap Metodları ve Uygulamadaki Gözlemler ile Analizleri indir
Mutlu AKDOĞAN, Orhan EROL, Ufuk ERGUN ZM-6: Taş Kolonların Performansı Bir Vaka Analizi indir
Orkun AKKOL, Gökhan BAYKAL ZM-6: Zemin İle Geosentetikler Arasındaki Etkileşim Deney Metodları indir
Erdal ÇOKÇA ZM-6: Elazığ Havaalanında Şişen Zeminlerin Yolaçtığı Yapısal Hasarlar indir
S.Nilay KESKİN ZM-6: Süngertaşının Killi Zeminlerin Stabilizasyonunda Kullanılması indir
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU,Hasan KEZER, Süleyman PAMPAL ZM-6: Ankara- Keçiören Bölgesi Kuşcağız Spor Tesisleri İkmal İnşaatı Sahası Zemininin Çimento Enjeksiyonu İle İslahı indir
Oğuz TAN, Recep İYİSAN ZM-6: Uçucu Kül İle Zemin Stabilizasyonu indir
Ergün TOĞROL, M.Tuğrul ÖZKAN, Fuat ÖREN, Murat ÖZBATUR ZM-6: Fethi Ahmet Paşa Yalısı Temel Takviyesi indir
İbrahim ALYANAK ZM-6: Eski Çöp Depo Yerlerinin İyileştirilmesinde Geoteknik Yaklaşımlar indir
Mehmet M.BERİLGEN, İ.Kutay ÖZAYDIN ZM-6: İnşa Adımlarının Ankrajlı Perde Mekaniğine Etkisinin Model Deneylerle Araştırılması indir
Gökhan BAYKAL, A.Gürhan DÖVEN ZM-6: Uçucu Külün Akıcı Dolgu Olarak Geoteknik Uygulamaları indir
Gökhan BAYKAL, Gediz KAYA, Orkun AKKOL ZM-6: Zemin İle Geomembran Arasındaki Sürtünmenin Arttırılmasında Atık Kauçuk ve Kum Uygulaması indir
Canan ÖGE, Deniz KOÇAK, Gülçin TEZEL, H.Turan DURGUNOĞLU,KULAÇ, İKİZ,C.Güney OLGUN ZM-6: İzmir Çiğli Düzensiz Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu indir
Arif Şengün KAYALAR, Devrim ERDOĞAN ZM-6: Tuğla Kırıntı Daneleri Topluluğunun Bazı Geoteknik Özellikleri indir
Ünal ÖZİŞ, Ertuğrul BENSZEDEN, Ferhat TÜRKMAN, Türkay BARAN ZM-6: Çevre Teknolojisi Açısından Antalyadaki Karbonatlı KayaçlarIn Durumu indir
Ahmet TUNCAN, Mustafa TUNCAN, Hakan KOYUNCU, Ahmet Kemal SOYAL ZM-6: Petrollü Sondaj Atıkların Yol Alt Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi indir
Mustafa TUNCAN, İsmail ZORLUER, Ahmet TUNCAN, Yücel GÜNEY ZM-6: Petrol hidrokarbonların Normal Konsolide Kaolinit Kil Zeminlerin Geoteknik Özelliklerine Etkisi indir
Ayfer ERKEN, Atilla M.ANSAL, Hüseyin YILDIRIM, Cengiz KILIÇ, Bekir KARA ZM-6: Erzincan-Ekşisu'da Kumlu Siltli Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli indir
Zeki ÖZCAN ZM-6: Zeminlerin Dinamik Davranışı ve Dinar Örneği indir
Bülent HATİPOĞLU, Ahmet SAĞLAMER, Mete İNCECİK, M.Tuğrul ÖZKAN ZM-6: Bilgi Tabanlı Sistemlerin Geoteknik Mühendisliğindeki Uygulamaları indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN, Mehmet Ufuk ERGUN ZM-6: Bir Kule Temeli Oturmalarının Çeşitli Geoteknik Yazılımlarla Hesaplanması indir
Tankut BALKIR, Semay TAMERİ, Bülent ULUKAN ZM-6: Karayollarında Geoteknik Projelendirme İlkeleri indir
Ünsal SOYGÜR ZM-6: Kalıcı Zemin Ankrajlarının Korozyona Karşı Korunması indir
İ.Kutay ÖZAYDIN, Tuncer B.EDİL, M.Şükrü ÖZÇOBAN ZM-6: Alibey Barajı Altında Meydana Gelen Oturmaların Analizi indir
Salih AKSOY, Nefise EKÇELİK, Zuhal ETKESEN ZM-6: İzmir Aydın Otoyolu Belevi Kavşağı Dolgu Zemin Oturmaları indir
A.Altay BİRAND, Oğuz ÇALIŞAN, M.Yener ÖZKAN ZM-6: Bir Yat Marinası Kazıklı Palplans Duvarında Meydana Gelen Deplasmanların İncelenmesi indir
Feyza ÇİNİCİOĞLU, Sadık ÖZTOPRAK ,Ali Deha SEN, Koray DİNSEL, F.Banu KURT, M.Ali UZUNAL ZM-6:Doymamış Zeminlerde Kayma Mukavemeti indir
Görkem DORA, Hale ANSIN, Ergün TOĞROL ZM-6: Yumuşak Zeminlerin Kayma Mukavemeti indir
Ayse EDİNÇLİLER, Erol GÜLER ZM-6: Beton ve Geomembran Kaplı Sulama Kanallarının Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi indir
Ufuk ERGUN, Orhan EROL, Salih AKSOY, Gülay TORUNOĞLU ZM-6: Zayıf ve Yumuşak Kayaların Kayma Dayanımı Parametrelerinin Belirlenmesi indir
Zeki GÜNDÜZ, Akın ÖNALP ZM-6: Killerin Sıkışabilirlik İndişleri İle Temel Özellikleri Arasındakı Bağlantı indir
Recep İYİSAN, Atilla ANSAL ZM-6: Arazi Penetrasyon Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması indir
Asli Özkeskin KANDEMİR, Orhan EROL ZM-6: Emme Basıncı Şişme Parametreleri İlişkileri indir
Ergun KARACAN, Işık YILMAZ, Nurhan ERSİN ZM-6: Musullu Barajı Tokat İnşaatında Kullanılacak Toprak Malzemelerin Geoteknik Özellikleri indir
Arif KAYALAR, Mustafa ŞALLI, Mehmet KURTOĞLU ZM-6: Dinamik Penetrasyonda Çevre Sürtünmesinin Değerlendirilmesi indir
Havvanur KILIÇ ZM-6: Normal Konsolide Olmuş Kohezyonlu Zeminlerde Gerilme Örselenmesinin Drenajsiz Geoteknik Parametrelere Etkisi indir
İ.Kutay ÖZAYDIN, Mehmet M.BERİLGEN, B.Banu MERCANGÖZ ZM-6: Yumuşak Kohezyonlu Zeminlerin Kademeli Yükleme Altında Davranışının Numerik Analizi indir
Cem AKGÜNER, Mustafa YILDIRIM, Havvanur KILIÇ, Perihan İPEKOĞLU ZM-6: Haliç Güncel Çökellerinin Geoteknik Parametreleri indir
Atilla SEZEN, Atilla M.ANSAL ZM-6: Killerde Gerilme İzine Bağımlı Gerilme Şekil Değiştirme Davranışının Modellenmesi indir
Bilge G.SİYAHİ, Serkan HEKİMOĞLU, Atilla M.ANSAL ZM-6: Sıkıştırılmış Kil Zeminin Tekrarlı Şişme Davranışı indir
Kadir YILMAZ, Recep GÜNDOĞAN, Mehmet Nuri BODUR ZM-6: Harran Ovası Topraklarında Zemin Davranış Özellikleri İle Kil Mineralleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi indir
Zekai ANGIN, Aysel ERUSTA ZM-6: İki Doğrultuda Uzanan Sürekli Temellerin Bilgisayar Yardımıyla Analizi indir
Oguz ÇALIŞAN, M.Yener ÖZKAN ZM-6: Çayırhan Termik Santrali Kazık Yükleme Deneyi Değerlendirmesi indir
Hikmet Hüseyin ÇATAL, Halil CEYLAN, Mehmet KURUOGLU ZM-6: Izgara Temellerin Çözüm Yöntemlerinin Kıyaslanması indir
M.Hakan ELMALI ZM-6: Ankraj Plakaları Çekme Kapasitelerinin Kumlarda Sabit ve Periyodik Yüklemelerde İncelenmesi indir
Berkan MOROĞLU, B.Ali UZUNER ZM-6: Sığ Temel Sistemlerinin Oturmalarının Standart Penetrasyon Deneyi İle Belirlenmesi indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN ZM-6: Büyük Çaplı Soket Kazıkta Düşey ve Yatay Kazık Yükleme Deneyleri indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN ZM-6: Plaka Yükleme Deney Sonuçlarının Laboratuvar ve Arazi Deneyleri İle Karşılaştırılması indir
A. Erhan TİMUR ZM-6: Yüzeysel Temellerde Ks Yatak Katsayısı ve Kazıklı Temellerde Negatif Sürtünmenin Pressiometrik Etüdü indir
Salih AKSOY, Nefise AKÇELİK, Sinan EKŞİOĞLU ZM-6: Bolu Tüneli Kazısı Sırasında Karşılaşılan Geoteknik Problemler indir
Yazar Yayın İşlem