ZM-5

ZM-5

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi; 20-21 Ekim 1994; ODTÜ; Ankara

Yazar Yayın İşlem
Sabir Kamiloglu ALİYEV, M.Salih BAYRAKTUTAN, Özcan TAN ZM-5: Lös Zeminlerde Batma Deformasyonunun Asal Gerilmelere Bağımlılığı indir
Hasan TOSUN ZM-5: Toprak Dolgu Barajlar Yönünden Dispersif Killer ve DSI Çalismalari\n indir
Rasin DÜZCEER ZM-5: Toprak Barajlarda Kil Dolguların Dağılarak Borulanması Üzerine Bir Araştırma indir
Nilay TATLISÖZ, Gökhan BAYKAL ZM-5: Laboratuvarda Hidrolik İletkenliğin Ölçülme Yöntemleri indir
Mete ÖNER, Ömer BİLGİN ZM-5: Akın Ağlarının Bilgisayarla Çizimi Için Yeni Bir Yontem indir
Yildiz WASTİ, M.Yener ÖZKAN, Selçuk YÜKSEL ZM-5: Laboratuvar Koni Penetrometre Deneyleri ile Drenajsız Kayma Dayanımı Tayini indir
Akın ÖNALP, Cengiz KILIÇ ZM-5: Doğu Karadeniz Killerinde Likit Limitin Tek Nokta Yöntemiyle Bulunması indir
Ismail USTA, Ahmet ARSLAN ZM-5: Düşen Koni ve Klasik Yöntemle Bulunan Kıvam Limitlerinin Karşılastırılması indir
Recep İYİSAN, Atilla ANSAL ZM-5: Geoteknik Mühendisliğinde Sismik Yöntemler İle Dinamik Özelliklerin Belirlenmesi indir
Ayfer ERKEN, Emine ALHAS, M.Atilla ANSAL ZM-5: Suya Doygun Siltli Kumların Depremler Sırasındaki Davranışı indir
Bilge Gökmirza SİYAHİ, M.Atilla ANSAL ZM-5: Depremlerde Kayma Mukavemetindeki Azalmanın Şev Stabilitesine Etkisi indir
Mustafa ERDİK ZM-5: Yüzey Jeolojisinin Kuvvetli Deprem Yer Hareketine Etkisinin Ampirik Belirlenmesi Konusundaki Gelişmeler indir
Nuray AYDINOĞLU ZM-5: Yapı Analizi ve Tasarımı Sürecinde Statik ve Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi indir
Alev A.BALİ ZM-5: Geoteknik Mühendisliği Avrupa Standardı (Eurocode 7- Geotechnics) İle İlgili Bilgiler indir
Ahmet SAĞLAMER, Turan DURGUNOĞLU, Fatih KULAÇ, Elif YILMAZ ZM-5: Bir Köprülü Kavşakda Yaklaşım Dolgularının Kenarayak Kazıklı Temel Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması indir
Devrim SÖNMEZ, Ufuk ERGÜN ZM-5: Kazık Gruplarının Kohezyonsuz Zeminde Negatif Sürtünmesi Üzerine Bir Model Çalışması indir
Hakan AKBULUT, Ufuk ERGÜN ZM-5: Kumlu Zeminlerde Yanal Genişlemelerin Model Çakma Kazığın Taşıma Gücüne Etkisi indir
Mutlu AKDOĞAN, Orhan EROL ZM-5: Kohezyonlu Zeminlerde Çakma Kazıkların Sürtünme Direnci: TMO İzmir Limanı Tahıl Siloları Durum Analizi indir
Oğuz ÇALIŞAN, Sinan EKŞİOĞLU, Vincenzo PANE ZM-5: Kazık Yükleme Deney Sonuçlarının Teorik Kapasiteler İle Karşılaştırılması - Vaka Analizleri indir
Bülent HATİPOĞLU, Mete İNCECİK ZM-5: Bir Derin Kazı Destekleme Yapısında Oluşan Yatay Hareketlerin İncelenmesi indir
Mehmet M.BERİLGEN, İ.Kutay ÖZAYDIN ZM-5: Zemin Ankrajları Davranışının Analizi indir
Mahir VARDAR, İsmail ERİS ZM-5: Derin ve Geniş Kazılarda Sağlamlaştırma - Destekleme Üzerine Bir Araştırma indir
Turan DURGUNOĞLU, Turhan KARADAYILAR, H.Fatih KULAÇ, Selim İKİZ, Canan ÖGE ZM-5: Esnek İstinat Yapıları Üzerine Vaka Analizleri indir
Erol GÜLER, Recep AYGİT ZM-5: Şev Göçmesi Analizi İle Ankrajlı Perde Duvar Tasarımı Bir Vaka Analizi indir
Ergün TOĞROL ZM-5: Heyelanların Stabilizasyonu indir
Akın ÖNALP ZM-5: Anadolu Otoyolunda Kırmızı Killerde Yarma Duyarlılığı indir
Sabir Kamiloğlu ALİYEV, Yakup Maksimoğlu PİRİYEV, Özcan TAN ZM-5: Lös Zeminlerdeki Şevlerin Stabilite Problemleri indir
Sönmez YILDIRIM, Mehmet BERİLGEN ZM-5: Bir Üst Geçit Yaklaşım Dolgusunda Gözlenen Göçme ve Yorumlar indir
Turan DURGUNOĞLU, H.Fatih KULAÇ, Turhan KARADAYILAR, Selim İKİZ, Canan ÖGE ZM-5: Heyelanların Onarım Projeleri Üzerine Vaka Analizleri indir
Mustafa NALÇAKAN, Ufuk ERGUN ZM-5: Çayyolu Mevkiinde Bir Heyelan - Vaka Analizi indir
Ergin BERMEK ZM-5: Ümraniye - Altunizade Otoyolu Kısıklı - Tünelleri Çamlıca İlkokulu Önünde Ortam Islahı indir
Emine Fındık EDİ, Şeniz İNCEER, Ferda ÖZMEN, Bayram Ali UZUNER ZM-5: Ön Yükleme ve Düşey Kum Drenleri İle Zemin Islahı, Bunların Projelendirilmesi indir
Turan DURGUNOĞLU, Selim İKİZ, Fatih KULAÇ, Turhan KARADAYILAR ZM-5: Oturma Kolonu İle Aletsel Gözlem Yapılması Üzerine Bir Vaka Analizi indir
Salih AKSOY, Sina KİZİROĞLU, Ergun KURTULMAZ ZM-5: Kütahya Şehir Geçişi Düşey Bant Dren Uygulaması indir
Timuçin HERGÜL, Yıldız WASTİ ZM-5: Geosentetik Şerit Drenlerin Deneysel Bir Değerlendirmesi indir
Gökhan BAYKAL Nesil Armağan AKKOL, Orkun AKKOL ZM-5: Zemin ile Geomembran Arasındaki Sürtünmenin Polimerlerle İyileştirilmesi indir
Atilla M.ANSAL, Ergün TOĞROL ZM-5: Killerde Gerilme İzine Bağımlı Gerilme Şekil Değiştirme Özellikleri indir
Alev A. BALİ ZM-5: Zemin Çivileri indir
Mete İNCECİK, Aşkın ÖZOCAK ZM-5: İnce Daneli Çimento Enjeksiyon Model Deneyleri indir
S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, Ergün TOĞROL ZM-5: Kritik Durum Teorisi İle Deformasyon Analizi indir
Derric I.PRİCE, Hakan ÖZÇELİK ZM-5: Polimer Şeritli Donatılı Zemin Duvarda Yapılan Ölçümler indir
Erol GÜLER, Ayşe EDİNÇLİLER ZM-5: İnşaat Safhalarının Modellenmesinin Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarına Etkisi indir
M,Arslan TEKİNSOY, M.Yener ÖZKAN ZM-5: Lineer Olmayan Tek Boyutlu Konsolidasyonun Quasi-Lineer Çözümleri indir
S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, Ergün TOĞROL ZM-5: Yüklenmiş Yumusak Zeminlerin Davranışı Üzerine indir
Hüseyin YILDIRIM, Fatih ÖKDEM ZM-5: Sabit Deformasyon Hızlı Konsolidasyon Deneyleri indir
Erkan DİNÇER ZM-5: Kohezyonsuz Zeminlerin Kayma Mukavemeti Açısı Üzerine Bir Araştırma indir
Oğuz TAN ZM-5: Çöp Depolama Sahalarının Geoteknik Açıdan Tasarım Sorunları indir
S.Nilay KESKİN, Hüseyin YILDIRIM, Cengiz ACAR, Remzi ÜLKER, M.Atilla ANSAL ZM-5: Aşırı Konsolidasyon Oranının Zeminlerin Şişme Davranışına Etkisi indir
Gökhan BAYKAL, Burak KILANÇ ZM-5: Kömür Cüruflarının Atık Depolama Sahalarında Günlük Örtü Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi indir
Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN, Hakan KOYUNCU ZM-5: Petrol Sondaj Atıklarının Stabilizasyonu indir
Sabir Kamiloglu ALİYEV, Mazahir Sayatoğlu HÜSEYİNOV ZM-5: Yol Hendeklerinde Biriken Su Nedeniyle Yol Dolgu ve Yarmalarındaki Temel Zeminlerinde (Lös Zeminlerde) Islanma ve Batma Olaylarının Araştırılması indir
Alkan KIZILDEL, Yalçın TEKNİK ZM-5: Yükseltilmekte Olan Bir Kül Barajının Uzun Dönem Stabilitesi indir
Yazar Yayın İşlem