ZM-4

ZM-4

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi; 21-23 Ekim 1992; İTÜ; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Sönmez YILDIRIM, M.Tankut ERTEM, Engin ŞİŞİK ZM-4: Zayıf Kayaçlara Oturan Uç Kazıklarında Taşıma Gücü İçin Model Deneyler indir
Alev BALİ ZM-4: Donatılı Zemin Dayanma Yapılarının Analiz Yöntemleri indir
Havvanur DEMİR, M.Şükrü ÖZÇOBAN, Kutay ÖZAYDIN ZM-4: Yol İnşaatında Geotekstil Kullanımının Taşıma Gücü Üzerine Etkisi Hakkında Bir Model Deney Araştırması indir
Ergin BERMEK ZM-4: Yeni Galata Köprüsü Projesinde "Kapak" Metodu Uygulaması indir
Cengizhan İDİLGİL, Turan DURGUNOĞLU ZM-4: Killerde Yatay Yüklü Kazık Analizi İçin P-Y Eğrileri indir
Turan DURGUNOĞLU, Turhan KARADAYILAR, Fatih KULAÇ, Selim İKİZ ZM-4: Aletsel Gözleme Hakkında Bir Vaka Analizi: TAG Otoyolu indir
Oğuz TAN ZM-4: Konsolidasyonun Düşey Kum Drenlerle Hızlandırılması indir
Sami GÖREN, Hideki OHTA, Tatsuji İTOH, Jun KAWADA ZM-4: Geotekstil İle Donatılandırılan Bir Kum Mesnetin Deformasyonu indir
Erol GÜLER, Ayşe EDİNÇLİLER ZM-4: Temel Altı Zemininin Kum ve Donatı İle İyileştirilmesinin Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi indir
Mehmet PİYAL ZM-4: Geçirimsizliği Geomembran İle Sağlanan Toprak Su Tutma Yapısı: Bingazi Uç Rezervuarı indir
Bülent ÖZÜER ZM-4: Heyelanların İncelenmesinde Jeodezik Ölçümlerin Değerlendirilmesi indir
M.Tuğrul ÖZKAN, Mehmet BAKİOĞLU, Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU, Gülay ASKAR ZM-4: Temel İnşaatında Aktif Kontrol indir
E.Neşet AKDAĞ, Ahmet SAĞLAMER ZM-4: Taş Kolonlar İle Zeminlerin Islahı indir
Ünsal SOYGÜR ZM-4: Yaşayan İstinad Yapıları indir
Erol GÜLER, Cem B.AVCI, H.Kerem CIĞIZOĞLU ZM-4: Atık Depolama Alanlarında Kullanılan Toprak Kaplamaların Geçirgenlik Tasarımları indir
H. Recep YILMAZ ZM-4: Çeşitli Sıvı Atıklar Tarafından Kirletilen Killi Zeminlerde Gözlenen Parametre ve Davranış Değişiklikleri Üzerine Bir Araştırma indir
İsmail Hakkı AKSOY ZM-4: Uçucu Küllerin Geoteknikte Kullanımı indir
Erol GÜLER, E.Pınar TÜREK, Ergün TOĞROL ZM-4: Çevre Kirlenmesinde Yeni Bir Boyut: Kirletici Kaynaklarının Zemine Etkisi indir
Ibrahim CEREN, Mete İNCECİK, Aykut ŞENOL, Recep İYİSAN ZM-4: Çimento Enjeksyonu Model Deneyleri indir
Siddika Nilay KESKİN, Hüseyin YILDIRIM, M.Atilla ANSAL ZM-4: Killi Zeminlerde Yanal Şişme Davranışları indir
Safiye Feyza ÇİNİCİOĞLU, Gülgün YILMAZ ZM-4: Kil Zemin Davranışında Organik İçeriğin Etkisi indir
Akın ÖNALP ZM-4:Rezidüel Killerin Kireçle Stabilizasyonu indir
Yıldız WASTİ ZM-4: Organik Zeminlerin Tanımlanması ve Özellikleri indir
Ayşen ÇELEBİ, Atilla ANSAL ZM-4:Kalıcı Kayma Mukavemeti Parametreleri indir
Yener ÖZKAN, Murat ÖZBATIR ZM-4: Örselenmiş KillerinLaboratuvar Veyn Deneyi İle Bulunan Kayma Dayanımı indir
Ayfer ERKEN, Jean Lou CHAMEAU, Gerald LEONARDS, David FROST ZM-4: Kumlu Zeminlerin Statik Yükler Altında Sıvılaşması indir
Mehmet BERİLGEN, Kutay ÖZAYDIN ZM-4: Zemin Yapı Etkileşimi Problemlerinde Ara Yüzey Eleman Kullanımı indir
Erdal ÇOKÇA, Altay BİRAND ZM-4: Killi Zeminlerde Büzülme ve Şişme Etkisiyle Meydana Gelen Çatlak ve Fisürler indir
M. Arslan TEKİNSOY ZM-4: Zeminlerde Yeni Bünye Denklemleri ve Zemin Özelliğine Bağlı Gerilme Artırımı Problemi indir
Gökhan BAYKAL, Mehmet ALPATLI, S.İNCE, D.MEHMETOĞLU ZM-4: Geoteknik Veri Analizinde Veri-Tabanı Uygulaması indir
Özcan TAN, Bayram Ali UZUNER ZM-4: Ny Taşıma Gücü Katsayısı Üzerine indir
Ergin ARIOĞLU, Erdem ARIOĞLU, Oğuzhan ODBAY ZM-4: Sığ ve Orta Derin Yeraltı Mühendislik Yapılarının Açılmasından Kaynaklanan '' Yüzey Tasmanı'na '' Ait Parametrelerin Kestirimi indir
Ahmet SAĞLAMER ZM-4: Tecer-Kangal Demiryolu Varyantı Deliktaş Tüneli İnşaatı indir
A.Mengüç ÜNVER, M.Ufuk ERGÜN ZM-4: İki Yapının Sıvılaşma Potansiyelinin Tahkiki indir
Turan DURGUNOĞLU, Fatih KULAÇ, Selim İKİZ, Turhan KARADAYILAR ZM-4: Taş Kolonlar İle Zemin Islahı Üzerine Bir Uygulama indir
Yazar Yayın İşlem