ZM-3

ZM-3

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 3. Ulusal Kongresi; 25-26 Ekim 1990; Boğaziçi Üniversitesi; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Atilla M.ANSAL, Aysel ÇELEBİ ZM-3: Yumuşak Kaya Dolguların Mukavemet Özellikleri indir
İsfendiyar EGELİ ZM-3: Vibrex Kazığın Taşıma Gücünün 'Delft' Yöntemi İle Hesabı indir
Vahit KUMBASAR ZM-3: Açılış Konuşması indir
Ergün TOĞROL ZM-3: Açılış Konuşması indir
Atilla M. ANSAL ZM-3: Zemin Özellikleri-Genel Rapor indir
Kutay ÖZAYDIN ZM-3: Zemin Davranışı-Genel Rapor indir
Orhan EROL ZM-3: Gerçek Kabarmaların Şişme-Ödometre Metodu İle Karşılaştırılması indir
Ahmet SAĞLAMER ZM-3: Derin Kazılar ve Kazıklı Temeller- Genel Rapor indir
M. Arslan TEKİNSOY ZM-3: Doymamış Koşullarda Tek Boyutlu Konsolidasyon indir
Ufuk ERGÜN ZM-3: Temel Takviyesi ve Eski Eserlerin Korunması indir
Temel YETİMOĞLU, Ahmet SAĞLAMER ZM-3: Kazık Taşıma Kapasitesinin Arazi Deneyleri İle Hesabı indir
Aysen ÇELEBİ, Atilla M.ANSAL ZM-3: Plastisitenin Çekme Mukavemetine Etkisi indir
Temel YETİMOĞLU ZM-3: Donatılı Kohezyonsuz Zeminlerde Kırılma Zarfı indir
Bayram Ali UZUNER, Ferda ÖZMEN ZM-3: Konsolidasyon Deneyinde Halka(örnek) Çapının Deney Sonuçlarına Etkisi indir
İsmet ÖZDEMİR ZM-3: Çökebilen Zeminler indir
H. Recep YILMAZ ZM-3: Karayolları İçin Yapılan Geoteknik Araştırmalarda Dizayn Parametrelerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi indir
Kemal ÖZÜDOĞRU ZM-3: Piyezoseramik Elemanlar Kullanılarak Laboratuvarda Yapılan Hasarsız Zemin Deneyleri indir
Tuğna KİPER, Türker MİRATA ZM-3: Kil Dolgularda Sıkılık Yüzdesinin Oturmalara Etkisi indir
Yener ÖZKAN , M.Hakan ELMALİ ZM-3: Kumlarda Ankraj Plakaları Çekme Kapasitelerinin Belirlenmesi indir
H.Turan DURGUNOGLU, Fatih KULAÇ, Turhan KARADAYILAR, Gökalp BASTÜRK ZM-3: Stabilitede Zemin Davranışlarından Geri Hesap Yöntemi: Buğralar Etüdü indir
E.Neşet AKDAĞ, Nazif YÖNER ZM-3: Derin Kazı Cidarlarının Tutulmasında Ankrajlı İksa Perdelerinin İmalat Teknikleri ve Hesap Yöntemleri indir
İbrahim ALYANAK ZM-3: Liman ve Körfez Tabanı Tarama Sistemlerinin Seçiminde Sedimentin Türü ve Kirlilik Miktarlarının Etkileri indir
Ufuk ERGÜN, Ergün ÇITIPITIOĞLU, Can BALKAYA ZM-3: Bir Temel Dolgusu ve Zemin Yapı Etkileşimi Problemi indir
A. Süha KİN ZM-3: Denizde Çekme Kazıklı Sistem İle YapIlan Bir KazIk Yükleme Deney Uygulaması indir
Hüseyin YILDIRIM, Atilla M.ANSAL ZM-3: Kazık Yükleme Deneyine Uygulamadan Bir Örnek indir
Mete ERDEMGİL ZM-3: Kısa Çakma Kazıkların Performansı ve Yükleme Deneyleri indir
H.Fatih KULAÇ, Turan DURGUNOĞLU ZM-3: Yatay Yüklü Kazık Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması indir
İsfendiyar EGELİ, M.Aydın ÖZER ZM-3: Fundex Metodları İle Yerinde Dökme Betonarme Kazık Yapımı indir
M.Tuğrul ÖZKAN, Ergün TOĞROL, Mehmet BAKİOĞLU ZM-3: Iskelelere Etkiyen Darbeler indir
Altay BİRAND ZM-3: Yapay Kazık Yükleme Deneyi indir
Ergün TOĞROL, İsmail H.AKSOY, A.Oğuz TAN ZM-3: İstanbul Galata Köprüsü Civarındaki Yapıların Oturmalarına Ait Örnekler indir
Recep İYİSAN, Atilla M.ANSAL ZM-3: SPT-N Darbe Sayıları İle Kayma Mukavemeti İlişkisi indir
Arif Sengün KAYALAR ZM-3: Geoteknik Problemlerin Çözümünde Dinamik Penetrometre ile Toplam 3000 m Deneyim indir
Alev BALİ ZM-3: Texsol-Zemin Mühendisliğinde Yeni Bir Malzeme indir
Erol GÜLER, Ayşe EDİNÇLİLER ZM-3: Dolguların Geotekstil İle Takviyesinin Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi indir
Yıldız WASTİ, Nurhan APAYDIN ZM-3: Karayollarında Geotekstillerin Kullanılması ve Otoyollarda Bir Uygulama indir
Turan ÖZTURAN ZM-3: Uçucu Kül-Çimento Bulamaçlarının Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması indir
Fahri ÖZBAYOĞLU ZM-3: Sodyum Silikat Katkılı Kimyasal Enjeksiyonların Jel Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma indir
Turhan KARADAYILAR, Turan DURGUNOĞLU ZM-3: Konya Alaeddin Camii Temel Zemini Davranış Modellemesi indir
Mustafa ERDİK ZM-3: Yapı-Zemin Etkileşiminin Basitleştirilmiş Parametrik İncelemesi indir
Yazar Yayın İşlem