ZM-2

ZM-2

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Ulusal Kongresi; 11-13 Mayıs 1987; Boğaziçi Üniversitesi; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
İbrahim ALYANAK ZM-2: Organik Sediment ve Atıksu Arıtma Çamurlarının Kayma Mukavemetinin Değişimine Etki Eden Faktörler indir
Atilla M.ANSAL, Musaffa GÜNEŞ ZM-2: Konsolidasyon Özelliklerinin İstatistiksel Bir Değerlendirilmesi indir
Ayfer ERKEN, Atilla M.ANSAL ZM-2: Drenajlı Üç Eksenli Basınç Deneylerinde Membranın Etkisi indir
Akın ÖNALP, İlkin BALTA ZM-2: Doğu Karadeniz Killerinin Oluşumu, Özellikleri indir
Kemal ÖZÜDOĞRU ZM-2: Arazi ve Laboratuvarda Zeminlerin Maksimum Kayma Modülünün Tayini indir
Yıldız WASTİ ZM-2: Likit ve Plastik Limitlerin Koni Penetrasyon Deneyi İle Tayini indir
H. Recep YILMAZ ZM-2: Zemin Istatistiğinin Önemi ve İzmir-Bostanlı Yöresi Deniz Dibi Sedimanlarının Sıkışma İndisi İçin İstatistiksel Bulgular indir
Atilla M.ANSAL, Mustafa TUNCAN ZM-2: Kiilerde Tekrarlı Kayma Gerilmelerinin Yol Açtığı Konsolidasyon Oturmaları indir
S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, Ergün TOĞROL ZM-2: Normal Konsolide Yumuşak Killer Üzerinde Dolgu İmalatı Esnasında Zeminde Meydana Gelen Plastik Davranışın İrdelenmesi indir
Erkan DİNÇER, Ahmet SAĞLAMER ZM-2: Model Kazıklarda Yapılan Yatay Yükleme Deneyleri indir
Mustafa Ö. ERDİK ZM-2: Michoacan-Guerrero, Meksika Depreminde Meksika Şehrinde Gözlenen Zemin Büyümesi ve Yapı-Zemin Etkileşimi indir
Yener ÖZKAN ZM-2: Killi Zeminlerde Kuruma Etkisi İle Meydana Gelen Fisür ve Çatlaklar indir
Metin TANRIVERDİ, Atilla M.ANSAL ZM-2: Yatay Yükler Altında Kazık Davranışıyla İlgili Parametrik Bir Çalışma indir
Ergün TOĞROL, Erol GÜLER ZM-2: Kazık-Zemin Davranışı indir
Ergün TOĞROL, Evren Karayel TUĞCU, Kemal ÖZÜDOĞRU, Erol GÜLER ZM-2: Kazık-Zemin Davranışının Enstrümanlı Deneylerle İncelenmesi indir
Hüseyin YILDIRIM, Atilla M.ANSAL ZM-2: Tekrarlı Gerilme Genlik ve Frekanslarının Killerin Davranışlarına Etkisi indir
Recep AYGİT, Ahmet SAĞLAMER ZM-2: Donatılı Zemin İstinat DuvarlarI indir
Erol GÜLER ZM-2: Şev Stabilizasyonunda Yeni Bir Malzeme: Geotekstil indir
Çetin FIRAT, Salih AKSOY ZM-2: Hendek Drenajı Ve Yatay Drenaj Sistemlerinin Boşluksuyu Basıncı Değişimi Üzerindeki Etkisi indir
Bülent ÖZÜER, M.Tuğrul ÖZKAN, Oğuz TAN ZM-2: "Sev Stabilitesi Için Düşey Kazık ve Drenaj Uygulanması indir
Barış TRAK ZM-2: Dogal Killerin Temel Davranış Biçimleri ve Bunların Stabilite Hesaplarına Etkisi indir
Ahmet SAĞLAMER, Atilla M.ANSAL ZM-2: Dinamik Kompaksiyon Uygulamasına Bir Örnek indir
Ergin ARIOĞLU ZM-2: Uludağ Volfram Artık-Mermer Agrega Karışımlarının Çimento İle Stabilizasyonu indir
İlkin BALTA ZM-2: Doğu Karadeniz Toprakları indir
Ufuk ERGUN ZM-2: Bir Önyükleme Uygulaması indir
Mete İNCECİK ZM-2: Mini Kazık Uygulamaları indir
Okay CAMGÖZ ZM-2: Yeraltı Yapılarında Zemin İyileştirilmesi indir
Murat MOLLAMAHMUTOĞLU ZM-2: Kimyasal Enjeksiyon İle Laboratuvar Çalışmaları indir
Tuncer ÇELİK ZM-2: Ankrajlı Diyafram Perde Yada Kazıklı Perdelerin Projelendirme Esasları indir
Enver ÇETMELİ ZM-2: Derin Yapılarda Keson Metodu indir
Dinçer EGİN ZM-2: Derin Kazılarda ve Yeraltı Kazılarında Enstrümantasyon ve Önemi indir
Ufuk ERGUN ZM-2: Ankara Zeminlerinde Yapılan Bazı Ankraj Deneyleri indir
M. Ertaç ERGÜVEN ZM-2: Derin Kazılarda Geometrinin Yüzey Oturmasına Etkisi indir
M.Tuğrul ÖZKAN, Oğuz TAN, Bülent ÖZÜER ZM-2: Derin Kazılarda İksa Örnekleri indir
Ekrem YEŞİLADA ZM-2: Derin Şaft Kazıları ve Yaklaşık Maliyet Denemesi indir
Yazar Yayın İşlem