ZM-16

ZM-16

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi; 13-14 Ekim 2016; Atatürk Üniversitesi; Erzurum

Yazar Yayın İşlem
Juan Carlos Santamarina 100 years of Geotechnical Engineering-Soil Properties Revisited indir
Eren KÖMÜRLÜ , Ayhan KESİMAL Poliüre Kaplama ile Kaya Saplamalarının Tahkimat Performanslarının İyileştirilmesi indir
Orhan KAHRAMAN , Murat ÖRNEK , Yakup TÜREDİ T-Kesitli Temellerin Sayısal Analizi indir
Seda ÖZTÜRK , S.Banu İKİZLER , Ozan DADAŞBİLGE , Zekai ANGIN , Erol ŞADOĞLU SPT-N Değerine Göre Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Samsun-Tekkeköy Örneği indir
Turgut ERSOY Soğuk İklimlerde Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği indir
Süleyman DEMİR , Ali Fõrat ‚ABALAR , Nurullah AKBULUT Kum-Kil Karışımlarının Şişme Potansiyeli indir
M. Murat MONKUL , Ehsan ETMİNAN , Aykut ŞENOL Silt Boyutu ve Dane Şekil Özelliklerinin Siltli Kumların Sismik Sıvılaşmasına Etkisi indir
R.Kağan AKBULUT , İ.Hakkı ERKAN , Yavuz YENGİNAR , Özcan TAN Kum Bir Zemindeki Tekil Kazıkların Taşıma Gücünün Laboratuvarda Model Deneylerle Araştırılması indir
H. Tolga BİLGE , K. Önder ÇETİN Sıvılaşma Tetiklenme Analizlerinde Deprem Büyüklüğü Ölçekleme Katsayılarının Performans Esaslı Olarak Belirlenmesi indir
Altuğ SAYGILI , Meral DAYAN , Mehmet Rıfat KAHYAOĞLU Kireçle Zenginleştirilmiş Kaolin Kilinin Dayanım Özellikleri Üzerinde Silis Dumanı ve Sentetik Liflerin Etkisi indir
Ilknur BOZBEY , Birol DEMİR , Muhammet KOMUT , Ahmet SAĞLIK , Senol ÇÖMEZ , Aykan MERT2 , M. Kubilay KELEŞOĞLU , Akın GÖKGÖZ Kireç ile Stabilize Edilen Killi Bir Zeminin Esneklik Modülü Değerleri indir
Nihat DİPOVA Kızılötesi ve Peltier Teknolojili Bir Dijital Hidrometre Tasarımı ve Geliştirilmesi indir
Pınar Sezin ÖZTÜRK KARDOĞAN , Nihat Sinan IŞIK , Seyhan FIRAT Sıvılaşan Zeminlerde Kazık Davranışının Belirlenmesine Yönelik Nümerik Bir Çalışma indir
Deniz ÜLGEN , Selman SAĞLAM , M. Yener ÖZKAN Santrifüj Deney Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yeraltı Yapısı Örneği indir
Neşe IŞIK , A. Şahin ZAİMOĞLU , Bünyamin DÖNMEZ , Temel YETİMOĞLU Tarihi Yapılarda Magnezyum Sülfatın Bentonit ile Giderilebilirliğinin İncelenmesi indir
Abdil CİDDİ , Şahin Çağlar TUNA Kazıklı Temellerde Sayısal Analiz Sonuçları ile Yükleme Deneyleri Sonrası Elde Edilen Taşıma Kapasitesi ve Oturma Mukayesesine İlişkin Vaka Analizi indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN , Serdar BİNZET Patlatmalı Kaya Zeminlerde Yapılan Derin Bir Kazının İksa Sistemlerinin Gözlenmesi indir
M. Nuri AKTEPE , M. Tuğrul ÖZKAN Kazık Yükleme Deneyleri İçin Önerilen Yeni Yöntem İle Erken Göçme Yükü Tahmini indir
Tuğçe Özdamar KUL , Ali Hakan ÖREN Ön Islatma Yönteminin Geosentetik Kil Örtüler’in Hidrolik Performansına Etkisi indir
Ergün TOĞROL Kayaya Çakılan Kazıklar indir
Gökçe Çiçek İNCE , Mehmet Uğur YILMAZOĞLU Muğla İli’nin Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi indir
Berk DEMİR , Mustafa Serdar NALÇAKAN Jet Enjeksiyon Yöntemlerinin Saha ve Laboratuvar Deneylerine Göre Karşılaştırılması indir
Andrea DOMINIJANNI , Mario MANASSERO , Giacomo BOFFA Modelli̇ng Landfi̇ll Li̇ner Performances indir
Tanay KARADEMIR Jeotekstil-Jeomembran Arayüzü İçeren Jeosentetik Katmanlı Kompozit Sistemlerin Stabilitesi Üzerine Sıcaklık Etkisi indir
Nurhan ECEMİŞ , Mustafa KARAMAN Kumlarda Tekrar Sıvılaşma Direncinin Konsolidasyon Karakterleri ile İlişkisi indir
Utku TAKMAZ , Gökhan BAYKAL Uçucu Külden Üretilen Yapay Kumların Dinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi indir
Necmi YARBAŞI , Ekrem KALKAN Atık Mermer Tozu ile Güçlendirilmiş Siltli Kum Zeminlerin Donma-Çözülme Davranışı indir
Ersin AREL , Akın ÖNALP , İlhan Burak DURAN Aşırı Konsolide Killere Yayılı Temel Hesaplamasının Presiyometre ile Yapılması indir
Mustafa YILDIRIM , Murat TONAROĞLU , Cem AKGÜNER , Murat E.SELÇUK Açık Kazı Yapılan Kömür Ocaklarında Stabilite Problemleri Soma Heyelanı Örneği indir
Selim ALTUN Zeminlerin Mühendislik Özelliklerine Donma-Çözülme Etkisinin Değerlendirilmesi indir
Ersin AREL , Akın ÖNALP , İlhan Burak DURAN Zemin-Temel-Yapı İlişkisinin 3 Boyutta Analizi indir
Uğur Can ERGİNAĞ , Gürkan ÖZDEN , Ozan ALVER Zemin-Derin Temel Kinematik Etkileşiminin Sonlu Farklar Metodu İle İncelenmesi Üzerine Bir Vaka Analizi indir
Şebnem BODUROĞLU , Özer ÇİNİCİOĞLU Zemin Genleşiminin Sıvılaşma Üzerindeki Etkileri indir
M. Yener ÖZKAN Yüzey ve Yeraltı Topografyasının Zeminlerin Deprem Davranışına Etkisi indir
Uğur Can ERGİNAĞ , Arif Şengün KAYALAR Yüksek Modüllü Kolonların Sıvılaşma Önleme Etkisinin Efektif Gerilme Analizine Dayalı 3-Boyutlu Sonlu Farklar Yöntemi ile İncelenmesi indir
Cavit ATALAR , Mustafa AKGÜN , Özkan Cevdet ÖZDAĞ , Hilmi DİNDAR , Yaprak İPEK , Eren ŞAHİN Zemin Fiziksel Özelliklerinin Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi KKTCLefkoşa Örneği indir
Burak EVİRGEN , Mustafa TUNCAN , Ahmet TUNCAN Yapay Zemin Dondurma Yönteminde Sıcaklık Değişiminin Zemin Dayanımına Etkisi indir
Osman KARA , Zeki GÜNDÜZ Numune Alabilen Yeni Bir Penetrometre Tasarımı indir
Ataç BAŞÇETİN , Serkan TÜYLÜ , Deniz ADIGÜZEL Yerüstü Macun Malzemenin Farklı Depolama Tasarımlarındaki Kayma Dayanımı Davranışlarının İncelenmesi indir
Buse EMİRLER , Mustafa LAMAN Yatay Yük Etkisindeki Kazık Grubunun Sayısal Analizi indir
Yusuf ERZİN , Yeşim TUSKAN Tek Sıra Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevde Dinamik Koşullar Altında Yük Aktarım Katsayısının Hesabı indir
Rasin DÜZCEER , Alp GÖKALP Yatay Doğrultuda Sürekli Diyafram Duvar Uygulaması indir
Zeynep Neşe KURT ALBAYRAK , Suat AKBULUT , Semet ÇELİK Stiren Akrilik Kopolimer ile Modifiye Edilmiş Hidrofob Organokilin Mukavemet ve Şişme Davranışlarının Araştırılması indir
Mehmet M. BERİLGEN , Ali COŞANDAL , Serhan ULUKAYA , Didem OKTAY , Saadet A. BERİLGEN , Nabi YÜZER Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi indir
Zeynep MERT , Muhammet R. ÖZCAN Vadistanbul 3. Etap Kazı Destek Sisteminin Değerlendirilmesi indir
Burak AKBAŞ , Nejan HUVAJ Rastsal Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Olasılıksal Şev Stabilitesi Analizi indir
Eyyüb KARAKAN , Selim ALTUN Tekrarlı Üç Eksenli Deney Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler indir
Sadık ÖZTOPRAK , Sinan SARĞIN , H. Kemal UYAR Pressiyometre Deneyinin Modellenmesi indir
Hasan Tahsin ÖZTÜRK İstinat Duvarlarının Öğrenme ve Öğretme Tabanlı Algoritmayla Optimum Tasarımı indir
Gizem MISIR , Ahmet ARSLAN , Mustafa LAMAN Buhar Tesisi Bacası Radye Kazıklı Temel Sisteminin Sayısal Analizi indir
Neşe IŞIK , Barõş ATEŞ , Serdar KISAOĞLU Erzurum-Karlıova Yolunda Meydana Gelen Heyelanın Aletsel Gözlemlerle Belirlenmesi indir
Emre AKINAY , Havvanur KILIÇ , Babak ROUZEGARI Gömülü Esnek Boru Üzerindeki Zemin Gerilmelerinin EPS Geofoam ile Azaltılması indir
Fatih IŞIK , R. Kağan AKBULUT , A. Şahin ZAİMOĞLU Donma-Çözülmeye Maruz Killerin Konsolidasyon Özelliklerinin Araştırılması indir
Emre AKINAY , Havvanur KILIÇ Gömülü Esnek Boru Tasarımında Iowa ile Alman Yaklaşımlarının Karşılaştırılması indir
Halil Murat ALGIN , Arda Burak EKMEN DKTK Grupları Üzerindeki Radyelerin Tepki Yüzey Metodu ile Optimizasyonu indir
Mustafa LAMAN , Selçuk BİLDİK , Gizem MISIR , M. Salih KESKİN , Erdal UNCUOĞLU Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemlerin Kullanılması indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN , Serdar BİNZET , Zeljko CABARKAPA Derin Bir Kazının Gözlem ve Davranışı indir
Esra URAY , Serdar ÇARBAŞ , İ.Hakkı ERKAN , Özcan TAN Gabion Tipi Dayanma Duvarlarının Harmoni Arama Algoritması İle Optimizasyonu indir
Mahmut ŞENGÖR , Mehmet BARAN Derin Bir Heyelan Stabilizasyonu Vaka Analizi indir
Eyyüb KARAKAN , Tuğba ESKİŞAR , Selim ALTUN Fiber Donatılı Gevşek ve Orta Sıkı Kumların Sıvılaşma Davranışları indir
Lale ÖNER , Ece KURT BAL , Kemal Önder ÇETİN Darbeli Kırmataş Kolonlardaki Grup Etkisinin 3-B Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi indir
Barış SEVİM , Ahmet Can ALTUNIŞIK , Murat GÜNAYDIN , Süleyman ADANUR , Mehmet AKKÖSE , Alemdar BAYRAKTAR Farklı Zemin Sınıflarının Tip-1 Kemer Barajının Deprem Davranışına Etkisi indir
Ersin AREL , Akın ÖNALP , İlhan Burak DURAN İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Davranışı indir
Hasan TOSUN , İ.Ercüment İMMET , M.Fõrat TULMAÇ , Keziban TOSUN Dolgu Barajlarda Kullanılan Geçirimsizlik Elemanlarının Performansı ve Bir Uygulama indir
Ayberk KAYA Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından İncelenmesi indir
Merve ŞAHİN , Murat TONAROĞLU Derin Kazılarda Oluşan Yanal Deformasyonların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Tahmin Edilenler ile Karşılaştırılması indir
Mehmet ALPYÜRÜR , Aykut ŞENOL Bentonitin Mukavemet ve Şişme Özelliklerine Öğütülmüş Gazbetonun Etkisi indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN , Serdar BİNZET Deplasman Kontrollü Derin Bir Temel Kazısı Uygulamadan Bir Örnek indir
Tuba ÖZDEMİR , Gül Ece POLAT , Özlem AZDENİZ , Aslı BOZ , Alper SEZER Bazalt Fiber ve Kireç ile Güçlendirilmiş Kil Zeminin Dayanım Özellikleri indir
Anıl ODABAŞ , Gürkan ÖZDEN Bartın Irmağı Kıyı Şevlerinin Monte Carlo Metodu Yaklaşımı ile Geoteknik Tasarımı indir
Mustafa VEKLİ , Cenk Cuma ÇADIR , Ferhat ŞAHİNKAYA Bims (Pomza) Tozunun Zemin İyileştirme Üzerine Etkisi indir
Niyazi Özgür BEZGİN Balastlı Demiryolu Hat Üst Yapı Bileşenlerinin Granülometrik Nitelikleri indir
Niyazi Özgür BEZGİN Balastlı Demiryolu Hatları Üzerine Etki Eden Düşey Kuvvetlerin Oluşturduğu Gerilmeler indir
Yaprak İPEK , Mustafa AKGÜN , Cavit ATALAR , Özkan Cevdet ÖZDAĞ , Tolga GÖNENÇ , Ümit BÜYÜKBOYACI , Eren PAMUK , Eren ŞAHİN 2 Boyutlu Zemin & Mühendislik Ana Kayası Modellerinin Oluşturulması İzmirMenemen Ovası indir
Ozan ALVER , Gürkan ÖZDEN , Uğur Can ERGİNAĞ Kazıklı Radye Temellerin Oturma Esaslı Optimizasyonu indir
Alp GÖKALP , Rasin DÜZCEER Konsol Diyafram Duvar Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem Çok Gözlü Diyafram Duvar indir
Murat OLGUN , Asihaer HANATİ , Yavuz YENGİNAR , Özcan TAN Islatma-Kurutma Çevriminin Ankara Kilinin Şişme ve Dayanım Özelliklerine Etkisi indir
Mustafa KİRKİT , Cem AKGÜNER , Mehmet M. BERİLGEN Killi Zeminlerde Zemin – Kazık – Yapı Etkileşimi indir
Nihat DİPOVA Infrared Isıtma ve Nem Yoğuşturmaya Dayalı Bir Su İçeriği Cihazı Geliştirilmesi indir
İlkay TONYALI İksa Sisteminde Yüksek Yanal Deplasmanların Önlenmesine Ait Bir Vaka Analizi indir
Ömer Lütfü AYDIN Heyelan Potansiyeline Sahip Alanların Belirlenmesi, Bir Vaka Analizi Olarak Sivas – Koyulhisar indir
Recep ÖZAY , Ayfer ERKEN Killi Zeminlerde Tekrarlı Gerilme Etkisinde Kaba Dane Oranının Etkisi indir
Timuçin HERGÜL , Sina KİZİROĞLU , Serdar AKER , Ahmet ŞİRİN Heyelan Etkilerinin Azaltılmasında Gözlemsel Yöntem Uygulaması – Bir Vaka Analizi indir
Ayşen ÇELEBİ , Hüseyin YILDIRIM Hacimsel Sıkışma Katsayısı indir
Ali Reza ZAFARANI , Çağdaş ARDA , Selçuk BİLDİK , Özer ÇİNİCİOĞLU Göçme Yüzeylerinin Sürşarj Uygulanabilen 1G Model Deneyleri ile İncelenmesi indir
Selçuk DEMİR , Farhad R. MOKARRAM , Pelin ÖZENER Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalar İle Oluşturulmuş Rijit Kolonların Performansı indir
Şevki ÖZTÜRK , Volkan KALPAKCI Ayrışmış Kiltaşı Biriminde Gözlemlenen Heyelan Hareketleri Üzerine Bir Vaka Analizi indir
Nurullah AKBULUT , Abdullah CANBOLAT , Ali Fırat ÇABALAR Geoteknik Özellikler İçin CBS Uygulaması Kahramanmaraş Örneği indir
Selçuk BİLDİK , Kubilay SAVAŞERİ , Mert AKKAYA , Mustafa LAMAN Kazık Taşıma Kapasitesinin Tahmininde Kullanılan Yöntemlerin İrdelenmesi indir
Cihan CENGİZ , Erol GÜLER Geosentetik Donatılı Taş Kolonlarla Desteklenen Yol Dolgusu İçin Tasarım Abakları indir
Recep İYİSAN , Gökhan ÇEVİKBİLEN , Mustafa HATİPOĞLU , Tolga Y. ÖZÜDOĞRU Kayma Dalgası Hızının PS Logging Yöntemi ile Belirlenmesi indir
M.B. Can ÜLKER Genelleştirilmiş Plastisite Teorisi ile Killerin Statik Davranışlarının Modellenmesi indir
Hakkõ O. ÖZHAN Katyonik Polimer Katkılı Geosentetik Kil Örtülerin Hidrolik Özellikleri indir
Timuçin HERGÜL , Erdal ÇOKÇA , Orhan EROL Farklı Şişme Potansiyeline Sahip Zeminlerin Granüler Kolonlarla İyileştirilmesi indir
Hasan Fõrat PULAT , Yeliz YÜKSELEN-AKSOY İzmir Menemen Osb Endüstriyel Atık Depolama Sahasının Tasarımı Üzerine Bir Vaka Çalışması indir
Ece KURT BAL , Berrak TEYMUR Farklı İmalat Yöntemleri İle Teşkil Edilmiş Taş Kolonların Performanslarının Yükleme Deneyleri ile Belirlenmesi Vaka Analizi indir
Suat AKBULUT , Mustafa YILDIRIM , Hamza GÜLLÜ İstanbul Zeytinburnu Bölgesi Yapılaşma Durumunun Hakim Periyod ve Zemin Büyütmeleri Açısından Değerlendirilmesi indir
Ece KURT BAL , Lale ÖNER , K.Önder ÇETİN Farklı İmalat Yöntemleri ile Teşkil Edilmiş Rijit Kolonların Performanslarının Yükleme Deneyleri ile Belirlenmesi Vaka Analizi indir
Yazar Yayın İşlem