ZM-15

ZM-15

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi; 16-17 Ekim 2014; ODTÜ; Ankara

Yazar Yayın İşlem
Mehmet AS , Erdal ÇOKÇA Döngüsel Şişme Ve Büzülmenin C Sınıfı Uçucu Kül İle Stabilize Edilen Şişen Zeminin, Şişme Yüzdesi Üzerindeki Etkisi indir
Waleed Sulaiman MUSTAFA , Nurullah AKBULUT , Ali Fırat ÇABALAR Kil-Xanthan Gum Karışımlarında Düşen Koni Deneyleri indir
Volkan KALPAKCI , Yener ÖZKAN , Alkut AYTUN Düşük Maliyetli Bir Sarsma Tablasının Tasarımı Ve Yapımı indir
Nihat DİPOVA , Murat KARATAŞ , S.Pelin ÖZSOY , Bülent CANGİR Lara-Kundu Kıyı Alanındaki (ANTALYA) Zeminlerin Geoteknik Özellikleri Ve Sıvılaşma Potansiyeli indir
Çiğdem DİNÇKAL Kayaçlarda Elastik Sabit Tensörün Ortogonal Ayrıştırılması Ve Sismik Anizotropi Açısından Önemi indir
S. Ümit DİKMEN , Ayşe EDİNÇLİLER , Ali PINAR Kuzey Ege Depremi-Sismik Kuyu İçi Ağlardaki Gözlemler indir
Ulaş ÇİLİNGİR , Özgür KURUOĞLU , Sina KİZİROĞLU , A.Gürkan GÜNGÖR İzmir Körfezi Denizel Çökelleri İçin Arazi Kanatlı Kesici (VANE) Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi indir
H. Tolga BİLGE , K.Önder ÇETİN Sıvılaşma Tetiklenme Analizlerinde Düşey Efektif Gerilme Etkisinin Performans Esaslı Olarak Belirlenmesi indir
Ertan BOL , Aşkın ÖZOCAK , Sedat SERT , Mustafa Nakşi KAPLAN Maksimum Ve Minimum Boşluk Oranları-Granülometri Eğrisi İlişkisi indir
Ozan BİLAL , Yasin FAHJAN , Yusuf Hatay ÖNEN Kazık-Zemin Arayüzeyi Parametrelerinin Dinamik Deprem Analizi Açısından Değerlendirilmesi indir
Arash MAGHSOUDLOO , Asli CAN Derin Karıştırma Yöntemi İle Taşıma Kapasitesi Güçlendirmesine Bir Örnek (VAN , TÜRKİYE) indir
Özlem BALCIOĞLU , Ece ESELLER-BAYAT Zeminin Statik Ve Dinamik Yükler Altında Davranışını Belirlemede Analitik Ve Nümerik Analizlerin Karşılaştırılması:Bir Vaka Analizi indir
Fatih YILMAZ , Hakan Alper KAMİLOĞLU , Erol ŞADOĞLU Yeşil Bayburt Taşının Puzolanik Katkı Olarak Zemin Stabilizasyonunda Kullanımı indir
Mustafa KİRKİT , Cem AKGÜNER , Mehmet BERİLGEN , Ertuğrul TACIROGLU Tabakalı Zeminlerde Kazık-Zemin Etkileşimi indir
Zeynep Neşe KURT , Suat AKBULUT Polimerlerle Modifiye Edilmiş Hidrofob Kilin Sekant Kayma Modülü Ve Sönüm Oranlarının Araştırılması indir
Ersin AREL , Akın ÖNALP , İlhan Burak DURAN Ön Konsolidasyon Basıncının Bulunmasında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi indir
Berkay KOÇAK , H. Turan DURGUNOĞLU , Fatih KULAÇ , Numan VELİOĞLU Jet Grout Kolonların Zemin Islahında Kullanımı Ve Kalite Kontrol Yöntemleri-Bir Vaka Analizi indir
Eyyüb KARAKAN , Gizem ALANKAYA , Arzu OKUCU , Banu YAĞCI Geotekstil Donatılı Killi Zeminlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi indir
H.Suha AKSOY , Esen İNAL , Mesut GÖR Çelik Kazık Yüzeyi İle Killi Kum Zeminler Arasındaki Sürtünme Açısının Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
Mustafa Erdem İSPİR , Anıl EKİCİ Kesişen Jet Grout Kolonlarıyla Geçirimsizlik Perdesi İmalatı-Bir Vaka Analizi indir
Emre AKINAY , Havvanur KILIÇ , Balbora MERT Temiz Kumlarda Kuru Koşulda Rijitliğin Geogauge Kullanılarak Belirlenmesi indir
Timuçin HERGÜL , Erdal ÇOKÇA , Orhan EROL Şişen Zeminlerin Granüler Kolonlar İle İyileştirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma indir
Harun Kürşat ENGİN Geoteknik Mühendisliğinde İnşa Etkilerinin Nümerik Modellenmesi indir
Selçuk DEMİR , M. Refik KURTOĞLU , Cem AKGÜNER , Mehmet BERİLGEN Model Taş Kolonların Sayısal Analizi indir
Sami Oğuzhan AKBAŞ Güvenilirliğe Dayalı Tasarım Ve Modern Temel Mühendisliği Standartlarına Etkisi indir
Melis YILDIZ , A.Orhan EROL , Aslı ÖZKESKİN ÇEVİK Nümerik Modelleme İle Taş Kolonlarda Gerilme Dağılım Faktörünün Belirlenmesi indir
Rasin DÜZCEER , Alp GÖKALP , Anıl HELVACIOĞLU Çakma Kazıklarda Yapılan Statik Ve Dinamik Yükleme Deneyleri indir
Rasin DÜZCEER , Alp GÖKALP , Şenol ADATEPE Mercan Formasyonundaki Kazıklı Temel Sisteminin Tasarımı,İnşaatıVe Performansı indir
H. Emre Oktay , B.Sadık Bakır Model Yüzeysel Temeller Üzerinde Yapılan Yükleme Deneylerinin Nümerik Simulasyonu indir
Yüksel YILMAZ , M.İrşad ÖZKAYNAK Sıkıştırma Enerji Düzeyinin Kohezyonlu Bir Taban Zemininin Esneklik Modülüne Etkisinin Araştırılması indir
Tayfun ŞENGÜL, Doğan ÇETİN , Shobha K.BHATIA , Mahmoud KHACHAN Polimer Ve Lif Kullanımının Geotüp İçindeki C Sınıfı Bir Külün Susuzlaştırma Ve Sıkışma Davranışları Üzerindeki Etkileri indir
Hasan Fırat PULAT , Yeliz YÜKSELEN-AKSOY Farklı Kompozisyonlardaki Kentsel Katı Atıkların Sıkışma Davranışlarının İncelenmesi indir
İrem KALIPCILAR , Tuğba ESKİSAR , A. Burak GÖKTEPE , Selim ALTUN İzmir Körfezi Tarama Malzemesinin Geoteknik Özellikleri İle Solidifikasyona Uygunluğunun İncelenmesi indir
Neva İNCESU , Berrak TEYMÜR Deponi Alanlarında Geçirimsiz Taban Teşkilinde Kireç Ve Yüksek Fırın Cüruf Katkılı Kum-Bentonit Karışımı Kullanımı indir
Çağlar HOROZ , İ.Hakkı AKSOY , İlkay TONYALI Haliç Tarama Çamuru,Çimento Ve Hava Sürükleyici Karışımının Geoteknik Özellikleri indir
Hasan Emre DEMİRCİ , Paulina BAKUNOWICZ , İsfendiyar EGELİ Hızlı Tren Demiryolu Dolgularının Yüzer-Plak'lı Altyapı Sistemlerindeki Zemin-Yapı Etkileşiminin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi indir
Ersin AREL , Akın ÖNALP , İlhan Burak DURAN Silt Numunelerinin Dinamik Davranışında Kil Mineralinin Etkisi indir
Özge ZÜLFİKAR , Sadık ÖZTOPRAK Deprem Kayıtlarının Geoteknik Yapıların Tasarımına Etkisi indir
Aslı ÖZKESKİN ÇEVİK , Melis YILDIZ , Anıl EKİCİ Taş Kolonlarda Dijital Veri Kayıt Sistemleri İle Kalite Kontrol Yöntemi indir
Banu YAĞCI Balıkesirde'ki Bir İnceleme Alanı İçin Tasarım Spektrumu Belirleme Çalışmaları indir
İnci SÜT ÜNVER , Ünsal SOYGÜR Kireç İle İyileştirilen Şişebilen Zeminlerin Statik Ve Dinamik Özellikleri indir
Aşkın ÖZOCAK , Ertan BOL , Sedat SERT Arazi Sönümlenme Deneyi İle Sıvılaşma Özelliklerinin Tayini indir
Seyfettin Umut UMU , Derviş Volkan OKUR , Gülgün YILMAZ Kum/Atık Lastik Karışımlarının Dinamik Özelliklerinin Farklı Kayma Deformasyon Genliklerinde İncelenmesi indir
Mehmet ORHAN , Ali ATEŞ İnce Tane Oranının Zeminlerin Sıvılaşmasına Etkisinin Araştırılması indir
Ali Sinan SOĞANCI Şişen Zeminlerin Mühendislik Özelliklerine Polipropilen Elyaf Katkısının Etkisi indir
Kerem Kadir OĞUZ , Yusuf ERZİN , Ercan OYAN İnce Daneli Zeminlerin Sıvılaşabilirliğinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi indir
Rüya SABANKAYA , Selçuk DEMİR , Pelin ÖZENER , İ. Kutay ÖZAYDIN Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalarının Yüksek Modüllü Kolon Oluşturulmasında Kullanımının Model DeneylerleAraştırılması indir
Gülçin ŞENGÜL NOMALER , Ayfer ERKEN , Zeki GÜNDÜZ 1999 Kocaeli Depremi Ve Sonrası İvme Kayıtları İle Kuzey Batı Anadolu İçin İvme Azalım İlişkisi Tahmini indir
Okan ÖNAL , Çağrıhan SARIAVCI Bir Derin Zemin Karıştırma Uygulaması İçin Laboratuvar Örnekleri Hazırlanması indir
Levent KURTULDU , Mehmet M. BERİLGEN , Önder YEŞİLÇİMEN Dairesel Enkesitli Tünellerin Basitleştirilmiş Sismik Analizleri indir
Kaan DAL , Murat ÖRNEK , Yakup TÜREDİ Eksantrik Yüklemede Geogrid Donatı Etkisinin Araştırılması indir
Önder AKÇAKAL , Yiğit SEZER , Cevdet BAYMAN , Selim İKİZ , H.Turan DURGUNOĞLU Derin Kazılarda Üç Boyutlu Modelleme-Vaka Analizleri indir
Emel TÜRKER , Evrim CÜRE , Bayram Ali UZUNER Donatılı Kum Şeve Yakın Oturan Eksantrik Yüklü Şerit Temelin Davranışı indir
Ergün TOĞROL , Fazıl KIRAN Sedde Yapımında Kademeli Yöntem indir
Erol ŞADOĞLU , S. Banu İKİZLER , Zekai ANGIN , H.Alper KAMİLOĞLU Dinamik Yük Etkisi Altındaki Şerit Temelin Oturmasına Nümerik Model Boyutunun Etkisi indir
Nedim PLASTO , Sami ARSOY Basit Yöntemlerle Yanal Yüklenmiş Tekil Kazık Ve Kazık Gruplarının Tasarlanması indir
Sadık ÖZTOPRAK , Sinan SARGI , Hidayet Kemal UYAR , Turgut DEMİRCİ Kumlu Zeminlerdeki Düşey Yüklü Kazıklı Temellerde Temel-Kazık-Zemin Etkileşimi indir
Özgür KURUOĞLU , Atilla HOROZ , Orhan EROL Aliağa Piroklastikleri Üyesi Aşırı Derecede Ayrışmış Kayalarda Çelik Çakma Kazık Soket Sürtünme Direnci indir
Özgen KÖKTEN , Sami Oğuzhan AKBAŞ Yumuşak Zemin Üzerinde Yer Alan Köprü Yaklaşım Dolguları Oturmalarının Kazıklar İle Azaltılması indir
Nihat Sinan IŞIK , Mustafa ÖZER Ani Oturma Hesaplamalarında Kullanılan Analitik Yöntemler Ve Sonlu Farklar Yönteminin Gerçek Ve Kurgusal Vakalar Üzerinde Karşılaştırılması indir
Harun Kürşat ENGİN , Ronald B.J. BRINKGREVE , A. Frits VAN TOL Kazık İnşa Etkilerinin Nümerik Analizi indir
Buse EMİRLER , Mustafa LAMAN Grup Ankrajların Çekme Davranışının İncelenmesi indir
İlhan Burak DURAN , Akın ÖNALP , Ersin AREL Eliptik Bir Yapı Temelinin İki Ve Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Programı İle Modellenmesi Ve Analizi indir
Ece AKTAN , M. Ayşen LAV Çeşitli Parametrelerin İksa Sistemi Davranışına Etkisi indir
Evrim CÜRE , Emel TÜRKER , Bayram Ali UZUNER Kum Zeminde Şeve Yakın Oturan Eksantrik Yüklü Bir Şerit Temelin Kırılma Yüzeyleri indir
Soner UZUNDURUKAN , S.Nilay KESKİN Doğal Ve Bentonit Katkılı Killerde Emme-Şişme Davranışı indir
M.B.Can ÜLKER İki Yüzeyli Tekrarlı Plastisite Modeli İle Doygun Granüler Zeminlerin Dinamik Davranışlarının Modellenmsi indir
Behzad SOLTANBEİGİ , Adlen ALTUNBAŞ , Özer ÇİNİCİOĞLU Aktif Göçme Durumunda Oluşan Kayma Yüzeylerinin Değerlendirilmesi indir
Alper SEZER , Erdin IBRAIM , Andrea DIAMBRA , Lou PAYRAUD Akustik Yayınım Analizi Kullanılarak Granüler Bir Zeminin Dane Boyu Dağılım Eğrisindeki Değişimlerin Değerlendirilmesi indir
Emirhan SANCAK , Özer ÇİNİCİOĞLU Geoteknik Tasarımlarda İçsel Sürtünme Açısının Gerinim Esaslı Seçimi indir
Erol ŞADOĞLU , Ahmet KUVAT Taneli Zeminlerde Düşey Gerilme Dağılışı İçin Yeni Bir Yaklaşım indir
M.Murat MONKUL , Ehsan ETMİNAN , Aykut ŞENOL , Poul V.LADE Statik Yükleme Etkisinde Sıvılaşma Ve Hacimsel Sıkışma Katsayısı indir
Mustafa KARAMAN , Nurhan ECEMİŞ Silt Oranının Ve Relatif Sıkılığın CPT Penetrasyon Direncine Etkisi indir
Zuheir KARABASH , Ali Fırat ÇABALAR Narlı Kumunun Çok Küçük Gerinimlerdeki Elastisite Modülü indir
Adem IŞIK , Gökhan ÇEVİKBİLEN , Mustafa HATİPOĞLU , Recep İYİSAN Donma Ve Çözülmenin Taşıma Gücüne Etkisi indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN Jet Enjeksiyonlarının Pasif Zemin Basınçlarına Olan Etkisi indir
Zeynep ÇEKİNMEZ , Orhan EROL Uç Tipi Grup Taş Kolonlardaki Gerilme Dağılım Katsayısı Üzerine Deneysel Çalışma indir
Kemal Önder ÇETİN Dolgu Barajlar İçin Sismik Tasarım Ve Performans Kriterleri indir
Ece KURT BAL , Lale ÖNER , Mehmet M. BERİLGEN , İ. Kutay ÖZAYDIN Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK) İle İyileştirilen Bir Sahada Oturma Davranışının Gözlemlenmesine İlişkin Bir Vaka Analizi indir
B. Berk AYRAÇMA , Berrak TEYMÜR Fiber Katkılı Kumların Geoteknik Özellikleri indir
Mehmet M.BERİLGEN Geoteknikte Sayısal Analizler-Yöntemler,Esaslar ve Sınırlamalar indir
Erol GÜLER Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Bir Devir Başlatan Malzeme: Geosentetikler indir
Ahmet ARSLAN ,Selçuk BİLDİK , Buse EMİRLER , Mustafa LAMAN Mevcut Yapılarda Mini Kazık Desteği -Kozan Trafo Binası Örneği indir
Recep AKAN , S. Nilay KESKİN Jet Grout Kolonlarının Serbest Basınç Mukavemetlerinin Tahmin Edilmesinde Çoklu Regresyon Yönteminin Kullanılması indir
Ali Anıl YUNATCI , Habib Tolga BİLGE , Kemal Önder ÇETİN Bir İnşaat Sahasında Mevcut Şevlerin Performans Değerlendirilmesi ve Önlem Odaklı Kesin Tasarımı indir
Adil YİĞİT , Musaffa Ayşen LAV , Abdullah GEDİKLİ , Hasan Emre DEMİRCİ Gömülü Sürekli Boru Hatlarının Zemin Deplasmanına Karşı Davranışı indir
Volkan ÜZELER , Kürşat TOKGÖZOĞLU , Özgür KURUOĞLU Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı KM: 195+000 – 195+500 Heyelanının Stabilizasyonu indir
Nihat DİPOVA Görüntü Analizi Teknikleri İle Kumların Boyut Parametrelerinin Belirlenmesi indir
Özgen KÖKTEN , Ersan YILDIZ Bir Baraj İnşaatı Örneğinde Denge Bacası Kazısı Şev Tasarımı indir
M. Kubilay KELEŞOĞLU Şev Eğriliğinin Yamaç Stabilitesine Etkisi indir
Okan İLHAN , Gökçe TÖNÜK , Atilla ANSAL Yağmur Suyunun Yamaç Stabilitesine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Yaklaşım indir
Timuçin HERGÜL , Gamze Didem ÖGET , Serdar AKER , Suat SÜMENGEN Heyelanlarda Destek Ve Drenaj Önlemleri-Vaka Analizi indir
Ahmet Talha GEZGİN , Özer ÇİNİCİOĞLU Aktif Zemin İtkisinin Genleşim Açısına Bağlı Hesaplanması indir
Cansu GENÇOĞLU , Özgür KURUOĞLU , Atilla HOROZ Bağcılar İstasyonu Kazı Destek Sistemi indir
Kemal Önder ÇETİN , Habib Tolga BİLGE , Damla Gaye ORAL , Makbule ILGAÇ , Furkan GENCER Derin Bir Heyelanın Aletsel Yöntemlerle Tariflenmesi Ve Önlenmesi :Vaka Analizi indir
Doğan ÇETİN , Murat E. SELÇUK , Tayfun ŞENGÜL , Mahmut CANDAN Benzer Zemin Koşullarında Farklı Tipteki Derin Kazı Destekleme Yapılarının Performanslarının Değerlendirilmesi indir
Adlen ALTUNBAŞ , Behzad SOLTANBEİGİ , Özer ÇİNİCOĞLU Kohezyonsuz Dolguların Aktif Göçme Durumunda Oluşan Kayma Yüzeylerinin Tanımlanması indir
Gaygysyz ALLAMYRADOV , Saadet Arzu BERİLGEN , Mustafa YILDIRIM Derin Bir Heyelanın Fore Kazıklarla Stabilizasyonu-Bir Vaka Analizi indir
Ece AKTAN , M. Ayşen LAV Tarihi Bir Yapı Kenarında Yapılan Derin Kazıya Ait Vaka Analizi indir
Yazar Yayın İşlem