ZM-13

ZM-13

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi; 30 Eylül-1 Ekim 2010; İstanbul Kültür Üniversitesi; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Ertan BOL, Akın ÖNALP, Aşkın ÖZOCAK ZM-13: Zemin Sınıflandırılmasının CPTU İle Yapılmasında Etkin Parametre Seçimi indir
Devrim ALKAYA, Burak YEŞİL ZM-13: Donatılı Zemin Yapılar ve Elektronik Tablolama Programı Kullanılarak Projelendirilmesi indir
Ertan BOL , Akın ÖNALP , Aşkın ÖZOCAK ZM-13: Yapay Sinir Ağlarıyla Zemin Özellikleri ve Deprem Hasarı İlişkisinin Belirlenmesi indir
Cem AKGÜNER, Erhan ŞİMŞEK, Mehmet M.BERİLGEN ZM-13: Yatay Yüklü Kazık Gruplarında Kazık-Zemin-Kazık Etkileşimi Etkisinin Sayısal Analizlerle İncelenmesi indir
Osman KIRTEL, Fatih GÖKTEPE, Erkan ÇELEBİ ZM-13: Dalga Bariyeri Modelleri Kullanılarak Hızlı Trenlerin Yapılarda Oluşturduğu Titreşim Etkilerinin Azaltılması indir
Pelin ÖZENER, Mehmet BERİLGEN ZM-13: Tünel Kazısı Nedeni İle Bir Yapı Altında Meydana Gelen Oturmaların Üç Boyutlu Olarak Nümerik Analizi indir
Tülin ÇETİN, Yusuf ERZİN ZM-13: Farklı Şev Eğimlerindeki Homojen Zeminlerin Kayma Dayanım Parametre Değişimlerinin Şev Stabilitesine Etkisi indir
Oktay SEVENCAN, Kutay ÖZAYDIN , Havvanur KILIÇ ZM-13: Derin Kazılarda Zemin Deformasyonlarının Nümerik Analizi indir
Güliz ÜNLÜ ,Orhan EROL ZM-13: Ankara Çankaya Konut Projesinde Köşe Etkilerinin Analizi: İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Analizlerinin Karşılaştırılması indir
Önder AKÇAKAL, Aykut ŞENOL, Sadık ÖZTOPRAK, Turan DURGUNOĞLU ZM-13: Şev Stabilitesi Analizinde Geri Hesap Yöntemi Kullanılarak Bir Vaka Analizi: Göktürk Kayması indir
Akın ÖNALP, Yeşim YEKTE, Ersin AREL ZM-13: Koni Penetrasyonunda (CPTU) Boşluk Suyu Basıncı Sönümlenme Eğrilerinin Modellenmesi indir
Mehmet T.TÜMAY, Yılmaz H.KARASULU ZM-13: Olasılık ve Bulanık Mantık Yöntemleri İle CPT Kökenli Sınıflandırma ve Modelleme-Teoriden Uygulamaya indir
İbrahim YİĞİT, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU ZM-13: Konsolidasyon Sürecinde Mikro-Dokuda Zamana ve Yüke Bağlı Değişim indir
K.Önder ÇETİN, H.Tolga BİLGE ZM-13: Zeminlerin Sismik Yükleme Altında Deformasyon ve Mukavemet Davranışlarına Kritik Bakış indir
Sedat SERT, Akın ÖNALP, Ersin AREL ZM-13: Sayısal Çözümlerde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Sonuçlara Etkisi indir
C.Güney OLGUN, Atilla SEZEN, James R.MARTİN, Sherif L.ABDELAZİZ ZM-13: Temel Mühendisliğinde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları indir
Evrim CÜRE, Emel TÜRKER, Bayram Ali UZUNER ZM-13: Dayanma Duvarlarının Tasarımında Oturma Denetimi indir
Ahmet H. AYDİLEK ZM-13: Zeminlerin Mikrobiyolojik Çimentolaşması-Bir Sürdürülebilir Zemin İyileştirme Tekniği indir
Elif ÇİÇEK, Erol GÜLER, Temel YETİMOĞLU ZM-13: Donatısız ve Donatılı İki Tabakalı Kil Zeminler Üzerindeki Şerit Temeller indir
Ayfer ERKEN, Atytaç YAŞARGÜN ZM-13: Çöp Suyu İle Kirlenmiş Örselenmemiş Killerin Dinamik Yükleme Sonrasında Statik Mukavemetleri indir
Zekai ANGIN, Gülnihal GENÇ ZM-13: Kazık Grupları İle Şev Stabilite Analizi indir
Ali Hakan ÖREN, Okan ÖNAL, Ender BAŞARI, Fatih IŞIK, Gürkan ÖZDEN ZM-13: Kirlenmiş Zeminlerin Karakteristik Özellikleri ve Oturma Davranışları indir
Mustafa KİRKİT, Cem AKGÜNER, Haavvanur KILIÇ, Erol SERBEST ZM-13: Kazık Yükleme Deneyleri Veri Tabanı Programı indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Volkan AYHAN ZM-13: Lastik Donatı İlavesinin Kumun Kesme Mukavemetine Etkisi indir
Rasin DÜZCEER, Bora OKUMUŞOĞLU ZM-13: Kazıklı Bir Radye Temelin Vaka Analizi indir
Gökhan İMANÇLI, Fatih IŞIK, Ender BAŞARI, M.Rifat KAHYAOĞLU ZM-13: Katı Atık Depolama Tesislerinde Geosentetiklerin Seçiminde Drenaj Çakıllarının Etkisi indir
H.Ercan TAŞAN, C.Taylan AKDAĞ, Stavros SAVİDİS ZM-13: Offshore-Rüzgar Enerjisi Temel Sistemleri-Tekil Kazık Temel Sisteminin Tekrarlı Yatay Yükler Altındakı Davranışı indir
Yüksel YILMAZ, Ümit SEVENCAN ZM-13: Polipropilen Fiber ve Uçucu Kül Katkılı Ankara Kilinin Bazı Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması indir
Özgür İ.ERTUĞRUL, M.Yener ÖZKAN, Aurelian C.TRANDAFIR ZM-13: Rijit İstinat Duvarlarına Etkiyen Yanal Zemin Basınçlarının EPS Köpük Kullanımı İle Azaltılması indir
Ayhan GÜRBÜZ, Samuel G.PAİKOWSKY ZM-13: Yanal Yüklenmiş Kazıkların, Direnç Faktörlerinin Hizmet Görebilirlik Limit Durumunda LRFD Yöntemi İle Belirlenmesi indir
Şevki ÖZTÜRK, M.Ufuk ERGUN ZM-13: Yatay Yüklü Pasif Kazık Gruplarında Eğilme Momentinin Dağılımı indir
Zulal AKBAY ZM-13: Yatay Yük Analiz Metodlarının Yerinde Yapılan Kazık Yükleme Deneyleri İle Değerlendirilmesi indir
Akın ÖNALP, M.Onur TANAYDIN Sedat SERT ZM-13: Üst Yapı-Temel Etkileşiminde Rijitliğin Önemi indir
Cihan ÖSER, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU ZM-13: Yumuşak Zeminler Üzerindeki Toprak Dolguların Limit Denge Yöntemi İle Hesaplanması indir
Onur BASER, Erdal ÇOKÇA ZM-13: Şişen Zeminlerin Atık Mermer Tozu Kullanılarak İyileştirilmesi indir
H.Gazi SOYLU, Şahin ATMACA, H.Fatih KULAÇ, H.Turan DURGUNOĞLU ZM-13: Çift Kademeli İki Yönlü Kazık Yükleme Deneyleri-Lighthouse Tower Projesi indir
Ahmet Tuna CÖMERT, Seyhan FIRAT, Gülgün YILMAZ, Mansur SÜMER ZM-13: Uçucu Kül, Mermer Tozu ve Atık Kumun Yol Alt Temel Dolgusunda Kullanımı indir
Aslı YALÇIN, Mete İNCECİK ZM-13: Kazıklı Yayılı Temeller İle Yayılı Temellerin Düşey ve Yatay Yükler Altında Davranışlarının Karşılaştırılması indir
Arif ÇINAR, Aykut ŞENOL, Ertan BOL PEKARUN ZM-13: Grovak Birimlerde Yapılan Ankrajlı Derin Kazılarda Oluşan Yatay Deplasmanlar indir
Ali Hakan ÖREN, Okan ÖNAL, Ender BAŞARI, Fatih IŞIK,Gürkan ÖZDEN ZM-13: Kirlenmiş Zeminlerin Karakteristik Özellikleri ve Oturma Davranışları indir
Tuğrul TANKUT, Mete ERDEMGİL ZM-13: Eğik Duran Bir Binanın Doğrultulması indir
Fehime AKÇANCA, Mustafa AYTEKİN ZM-13: Kum-Bentonit-Kireç Karışımlarının Hidrolik İletkenliğine Islanma-Kuruma Çevrimlerinin Etkisi indir
Yusuf EŞİDİR, Özer ÇİNİCİOĞLU ZM-13: Ayrık Elemanlar Yöntemi İle Zemin Daneleri ArasI Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi indir
Sadik ÖZTOPRAK, S.Feyza ÇİNİCİOGLU, Berna PİŞİRİCİ ZM-13: Çöpsuyunun Killerin Yapı ve Davranışına Etkisi indir
A.Şahin ZAİMOĞLU, Temel YETİMOĞLU ZM-13: Borojips Atık Malzemesinin Kil ve Kil+Çimento İle Karıştırılmasının Plastisite İndeksi Üzerindeki Etkisi indir
Fehime AKÇANCA, Mustafa AYTEKİN ZM-13: Kum-Bentonit Karışımlarının Şişme Basıncına Kireç Katkısının Etkisi indir
Fatih IŞIK, Mehmet KURUOĞLU, Gürkan ÖZDEN ZM-13: Çakıl Şekli ve Pürüzlülüğünün Kompaksiyon Özelliklerine Etkisi indir
Habib,Kemal Tolga,Önder Bilge,Çetin ZM-13: İnce Daneli Zeminlerde Tekrarlı Yükleme Sebepli Hacim Deformasyonların Değerlendirilmesi indir
İsfendiyar EGELİ ZM-13: İnce Daneli Zeminlerin Daha İyi Sınıflandırılabilmesi İçin Bir Öneri indir
Ender BAŞARI,Gürkan ÖZDEN ZM-13: Mika Dane İçeriginin Eski Gediz Nehri Deltası Kumlu Zeminlerde Dinamik Kayma Modülüne Etkisi indir
Alper SEZER ,Selim ALTUN, Ahmet B.GÖZTEPE ZM-13: Dane Şeklinin ve Boyutunun Temiz Kumların İçsel Sürtünme Açısına Etkisi indir
Mustafa KİRKİT, Bilge SİYAHİ, Cem AKGÜNER ZM-13: Kohezyonlu Zeminlerin Davranış Analizinde Doğrusal ve Eşdeğer Doğrusal Yaklaşımlarının Karşılaştırılması indir
Seracettin ARASAN, Suat AKBULUT, A.Samet HAŞILOĞLU ZM-13: Dane Yuvarlağının Granüler Zeminlerin Maksimum ve Minimum Boşluk Oranlarına Etkisi indir
Mehmet KURUOĞLU, Tuğba ESKİSAR ZM-13: İzmir Körfezi Kuzey Kıyı Bölgesi Zeminlerinin Dinamik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma indir
İsmail ZORLUER ZM-13: Dinamik Koni Penetrasyon Deney Sonuçlarının Farklı Yöntemlerle Analizi indir
Utkan MUTMAN, Aydın KAVAK ZM-13: Dinamik Kompaksiyon Uygulaması indir
Murat TÜRKÖZ, Hasan SAVAŞ, Hasan TOSUN ZM-13: Dispersif ve Şişme Özelliğine Sahip Kil Zeminlerin Magnezyum Klörür Solüsyonu İle Iyileştirme indir
Berna UNUTMAZ, Kemal Önder ÇETİN ZM-13: Tekrarlı Gerilme Oranını Kullanarak Bina Altlarında Boşluk Suyu Basıncı Tahmini indir
Yeliz Yükselen AKSOY ZM-13: Geoteknik Mühendisliğinde Biyopolimerlerin ve Deniz Kabuklarının Kullanımı indir
Mehmet M.BERİLGEN, İ.Kutay ÖZAYDIN, Mustafa YILDIRIM ZM-13: İstanbul Kemerburgaz Katı Atık Depolama Sahasını Sedde İle Genişletilmesi Durumunda Duraylılığının İncelenmesi indir
Ülkü Ebru YILDIRIM, Ergün TOĞROL, Yalçın EYİGÜN, Serhat KOÇAK, Serkan KÜMAN ZM-13: Kil Zeminde Tünel Açılması: Koska Bölgesi indir
Yeliz Yükselen AKSOY, Abidin KAYA ZM-13: Killi Zeminlerin Boşluk Çapı Dağılımı İle Mühendislik Özellikleri Arasındaki İlişkiler indir
Mehmet Emin OKUR, Ertan BOL ZM-13: Koni Penetrasyon Çalışmalarında Sönümlenme Deneyi İle Konsolidasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi indir
Esra KILIÇ, M.Asen LAV ZM-13: Konsolidasyon Özelliklerini Belirleyen Çoklu Regresyon Modelleri indir
Yeşim GÜRTUĞ, S.Banu İKİZLER, Mustafa AYTEKİN, Mustafa VEKLİ ZM-13: Kum ile Stabilize Edilmiş Zeminlerin Şişme Basıncı Tahmini indir
Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ, Mehmet ÖZGÜR ZM-13: Kurutmaya Dayalı Zemin Su Muhtevasi Ölçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması indir
Suat AKBULUT, Ugur HAMUTÇU, Seracettin ARASAN, Z.Nese KURT ZM-13: Laboratuvarda Geliştirilen Bir Organokilin Bazı Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması indir
Cavit ATALAR, Braja M.DAS ZM-13: Lefkoşa Zemin Özelliklerinin Heyelan ve Sel Hasar İlişkileri indir
Fatih ÇELİK,Hanifi ÇANAKÇI, Hamza HÜLLÜ ZM-13: Organik Zeminlerin Kayma Mukavemeti Üzerine Bir İnceleme indir
Ömür ÇİMEN, S.Nilay KESKİN,Serdar ŞİMŞEK ,Engin KALAY ZM-13: Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Mühendislik Özelliklerine Pomza ve Mermer Tozunun Etkisi indir
İlknur BOZBEY,Sinan GARAİSAYEV ZM-13: Zemin Ufalama Kalitesinin Kireç Stabilizasyonuna Etki Seviyesinin İncelenmesi indir
H.Turan DURGUNOĞLU, Ahmet ŞAHİN, Ömer GÜLERYÜZ, Murat ÖZBATIR ZM-13: Yeni Bir İstinat Yapısı-Zemin Çivili Donatılı Zemin Duvar indir
Akın ÖNALP, Ilhan Burak DURAN, Ersin AREL ZM-13: Dinamik Üç Eksenli ve Basit Kesme Yöntemlerinin Kayma Modeline Göre Karşılaştırılması indir
M.,S.,D.,Mustafa,Ahmet,Atilla Inanç ,Umut,Volkan,M. Onur,Umu,Okur,Tuncan,Tuncan,Ansal ZM-13: Farklı Konfigürasyona Sahip İki Rezonant Kolon Test Cihazının Deneysel Karşılaştırılması indir
Recep İYİSAN, M. Emre HAŞAL ZM-13: Zemin Büyütmesine Ova Kenarı Etkisi indir
Murat TONAROĞLU, S. Ümit DİKMEN, Kutay ÖZAYDIN ZM-13: Silt Aratabakalı Suya Doygun Kumların Sismik Davranışı indir
Aşkın ÖZOCAK, Akın ÖNALP, Ertan BOL ZM-13: Sıvılaşmanın Tayininde SPT ve LPI Yöntemlerinin Karşılaştırılması indir
Sahin ZAİMOGLU ZM-13: Polipropilen Fiber ve Katkı Malzemeleri İle İyileştirilmiş İnce Daneli Zeminlerde Serbest Basınç Dayanımın Optimizasyonu indir
Ersin AREL, Akın ÖNALP, Sedat SERT ZM-13: Normal Yüklenmiş Zeminlerde Sıkışma İndisinin Yapay Sinir Ağları Kullanımıyla Fiziksel Özelliklerden Tahmini indir
Nurhan ECEMİŞ, Yusuf ERZİN ZM-13: Yapay Sinir Ağlarının Koni Penetrasyon Direncini Tahmin Etmede Kullanımı indir
Erhan TEKİN, Sami Oğuzhan AKBAŞ ZM-13: Killi Zeminlerde Dalgalanma Ölçeginin CPT Sonuçlarına Dayalı Belirlenmesi indir
Hüseyin YILDIRIM, Aysen ÇELEBİ ZM-13: Üç Boyutlu Konsolidasyon indir
Özcan TAN, İsmet Kazım ÇELEBİ, İbrahim Hakkı ERKAN ZM-13: Konsol Dayanma Duvarlarının Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması indir
Sadık ÖZTOPRAK, Mert ÖZKAN ZM-13: Tekrarlı Şişme-Büzülmenin İstanbul Gürpınar Kilinin Yapısına ve Şişme Davranışlarına Etkisi indir
Mustafa YILDIZ, Ali Ulvi UZER, Murat OLGUN ZM-13: Konya İkinci Organize Sanayi Bölgesinde İnşaatı Düşünülen Bilim Merkezi Zemininin Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi indir
Yazar Yayın İşlem