ZM-10

ZM-10

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi; 16-17 Eylül 2004; İTÜ; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Aşkın ÖZOCAK, Ertan BOL, Ersin AREL, Sedat SERT ZM-10: Kuyu İçi Yöntemi İle Ölçülen Kayma Dalgası Hızlarının Sondaj Verileri İle Karşılaştırılması indir
Ayfer ERKEN, M.Can ÜLKER ZM-10: Tekrarlı Yükler Altında Düşük Plastisiteli Siltli ve Killi Zeminlerde Meydana Gelen Statik Mukavemet Kaybı indir
Recep ÖZAY, Ayfer ERKEN ZM-10: Tekrarlı Gerilme Genlikleri Altında Kumlu Killerin Mukavemeti indir
Hüseyin YILDIRIM, Hayreddin ERSAN ZM-10: Tekrarlı Yükler Altında Kohezyonlu Zeminlerin Konsolidasyon Davranışı indir
D.Volkan OKUR, Atilla M.ANSAL ZM-10: Doğal İnce Zeminleri Dinamik Mukavemet Özelliklerinin Analizi indir
Suat AKBULUT, Seracettin ARASAN ZM-10: Atık Liflerle Güçlendirilmiş Kil Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Araştırılması indir
Erkan ÇELEBİ, Seyhan FIRAT, İlyas ÇANKAYA ZM-10: Yapı-Zemin Etkileşim Problemlerinde Temel Empedans Fonksiyonlarının Sinir Elemanlar Yöntemiyle Elde Edilmesi indir
Zülküf KAYA, M.Can ÜLKER, Ayfer ERKEN ZM-10: Sıvılaşma Sonrası Yanal Yayılmaların Belirlenmesi indir
S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, M.Kubilay KELEŞOĞLU, Ergün TOĞROL ZM-10: Dinamik Yükler Altında Meydana Gelen Taşıma Gücü Kaybı: Akışkanlaşma ve Sıvılaşma indir
Ertan BOL, Akın ÖNALP ZM-10: Siltlerin Sıvılaşabilirliği ve Adapazarı Sıvılaşma Haritası indir
Gürkan ÖZDEN, Mehmet KURUOĞLU ZM-10: Sıvılaşma Analizinde En Yüksek Yüzey İvmesi indir
Derin N.URAL, M.Birkan BAYRAK, Gökhan SAYGILI ZM-10: Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tabakalı Zeminlerde Sıvılaşma Potansiyeli Analizi indir
Mustafa Hilmi ACAR, Gülbahar BUDAK ZM-10: Antalya Yamansaz Bölgesinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması indir
Kemal Önder ÇETİN, A.Anıl YUNATÇI, Süheyla ÇAGLI, Türkan GÜLKOKAR, Rüstem AKTAŞ, Murat ÇEKMECELİ ZM-10: Bursa Şehri İçin CBS Destekli Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi ve Sıvılaşma Risk Haritası Oluşturulması indir
S.Banu İKİZLER, Mustafa AYTEKİN, Evin NAS ZM-10: Bentonit Katkılı Şiran Kilinde Şişme Parametrelerinin EPS İle Değişimi indir
Suat AKBULUT, Ahmet BUDAK, Seracettin ARASAN, Ekrem KALKAN, Salih BAYRAKTUTAN ZM-10: Aşkale-Erzurum Depreminde Gözlenen Zemin ve Yapı Problemleri indir
Davut YILMAZ, Turan DURGUNOĞLU ZM-10: 17 Agustos 1999 Depreminde Adapazarı Şehir Merkezindeki Maksimum Deprem İvmesinin Tahmini indir
Havvanur KILIÇ, Şenol ADATEPE, Pelin Tohumcu ÖZENER, Mustafa YILDIRIM, Kutay ÖZAYDIN ZM-10: Küçükçekmece-Sefaköy Bölgelerinin Yamaç Kayması Tehlikesine Göre Sismik Mikro-Bölgelenmesi indir
Zeki GÜNDÜZ, Hasan ARMAN, Deniz SOYSAL ZM-10: Zeminlerin Kıvam Limitlerinin Ölçüm ve Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım indir
Deniz ÜLGEN, M.Yener ÖZKAN ZM-10: Akköprü Barajının Deprem Davranışı ve Kalıcı Deformasyon Analizi indir
M.Arslan TEKİNSOY, Taha TAŞKIRAN, Ahmet ARSLAN, Cafer KAYADELEN ZM-10: Çift Silindirli İnfiltrometre İle Arazide Zemin Permeabilitesinin Tayini Üzerine Bir yaklaşım indir
Mehmet M.BERİLGEN, Tuncer B.EDİL ZM-10: Şevlerde Ani Su Alçalmasının Stabiliteye Etkisi indir
Evin NAS, Mustafa AYTEKİN, S.Banu İKİZLER ZM-10: Zeminlerde Su Tutma Eğrileri (STE) indir
Rasin DÜZCEER, Alp GÖKALP ZM-10: Kuzey Hazar Denizinde Yapay Ada İnşaatı indir
Nihat DİPOVA, M.Ufuk ERGUN, Vedat DOYURAN ZM-10: Zayıf Çimentolu Kumlu-Silt Karbonat Zeminde Çökebilen Zemin Davranışının İncelenmesi indir
Cavit ATALAR, Braja M.DAS ZM-10: Çamlıbel Heyelan Alanı Zeminlerinin Plastisite Özellikleri indir
Metin AŞÇI, Ferhat ÖZÇEP, Okan TEZEL, Türker YAS, Nuray ALPASLAN ZM-10: Zeminlerin Elektriksel Özelliklerinin Su İçeriğine Bağlı Değişimi: İstanbul, İzmit ve Gölcük Örnekleri indir
Mustafa LAMAN, A.Azim YILDIZ ZM-10: Donatılı Kum Zeminler Üzerine Oturan Ring Temellerin Analizi indir
Ismail ZORLUER, Hasan TOSUN ZM-10: Kil Zeminlerin Dispersibilitesinin Elektriksel İletkenlik ve Toplam Çözünmüş Tuzlar Esasına Göre Belirlenmesi indir
Berkan MOROĞLU, Bayram Ali UZUNER, Erol ŞADOĞLU ZM-10: Eksantrik Yüklü Şerit Temel Altındaki Donatısız ve Donatılı Kumda Kırılma Yüzeyleri indir
Ahmet SAĞLAMER, Rasin DÜZCEER ZM-10: Kazık Yükleme Deneyleri İle Kazık Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem indir
Sedat SERT, Akın ÖNALP ZM-10: Kazıklı Yayılı Temel Çözümlerinde Kazık Yayılım Oranının Etkisi indir
Ahmet SAĞLAMER, Rasin DÜZCEER ZM-10: Kazıklı Yükleme Deneyi Sonuçlarının Yorumlanması indir
Elif YILMAZ, Ethem BALIK, Ahmet SAĞLAMER ZM-10: Kayaya Soketli Kazıkların Çekme ve Basınç Kapasitesi indir
Semet ÇELİK, Özcan TAN ZM-10: Yapay Sinir Ağları İle Ön Konsolidasyon Basıncının Belirlenmesi indir
Rasin DÜZCEER ZM-10: Sakhalin Doğalgaz ve Petrol İşleme Tesisi Kazık Temel Uygulamaları indir
T.Selçuk GÖKSAN, Soner UZUNDURUKAN, S.Nilay KESKİN, Hüseyin YILDIRIM ZM-10: Emme Kapasitesinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımının Kullanılabilirliği indir
Sami ARSOY ZM-10: Pasif Toprak Basıncının Duvar Deformasyonuyla Değişimi indir
Osman SİVRİKAYA, Ergün TOĞROL, Mahmut KÖMÜR ZM-10: Yapay Sinir Ağları İle Serbest Basınç Mukavemetinin Belirlenmesi indir
Hanifi ÇANAKÇI, Hamza GÜLLÜ ZM-10: Gaziantep İl Merkezindeki Mağaraların Geoteknik Açıdan Bir Ön Değerlendirmesi indir
İrem Yeznep YILDIRIM, M.Tuğrul ÖZKAN ZM-10: Konsol İstinat Duvarlarının Tasarımında Deprem Etkilerinin İncelenmesi indir
Selim ALTUN, Ahmet B.GÖKTEPE, Alper SEZER, A.Koray KARAKÖSE ZM-10: Antalya Bölgesi Killerinin Mukavemet Parametrelerine Ait Bir Değerlendirme indir
Meltem ÖZEN, M.Tuğrul ÖZKAN ZM-10: Yatay Yüklü Kazıkların Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Belirlenmesi Hakkında Bir İnceleme indir
Ünsal SOYGÜR, M.Hıdır ÇAĞLAYAN, A.Mengüç ÜNVER, Turabi MENGÜÇ ZM-10: Epimetamorfik Şist Ortamında Gerçekleştirilen Bir Geniş-Derin Kazıda Karma Mesnetli İksa Uygulaması indir
Peila DANİELE ZM-10: Rock Fall Protection: Net Fences and Ground Reinforcement Embankments indir
Nihat DİPOVA ZM-10: Antalya Tufasının Temel Zemini Olarak Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi indir
Sami ARSOY ZM-10: Granüler Zeminde Kayma Direnci Açısının Deformasyonla Değişmesi ve Potansiyel Kullanım Alanları indir
Nurcan KAPLAN, A.Gökhan ÇAKAN, Orhan EROL ZM-10: Plastik Killerde Ödometre Deformasyon Modülünün CPT Uç Direncinden Tahmini indir
Gökhan ÇEVİKBİLEN, Ahmet SAĞLAMER, Atilla YILMAZ ZM-10: Yumuşak Bir Kilin Birincil Konsolidasyon Davranışına Organik İçeriğin Etkisi indir
Aşkın ÖZOCAK, Akın ÖNALP ZM-10: Doygun Olmayan Siltin Hacim Değişim Yüzeyi indir
Mehmet İNCECİK, Müge BALKAYA, Recep İYİSAN, H.Anıl AFATOĞLU ZM-10: Yumuşak Kil Zeminlerin Üzerine Uygulanan Dolguların Stabilitesi indir
Ömür ÇİMEN, S.Nilay KESKİN ZM-10: Killi Zeminlerde Şişme Yüzdesinin Tahmini indir
Zekai ANGIN, Osman ÜÇÜNCÜ ZM-10: Atık Çamur ile Stabilize olan Killerde Geçirimlilik ve Konsolidasyon Analizi indir
Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Özcan TAN ZM-10: Çimento Enjeksiyonlarında Kullanılan Katkı Malzemelerinin Serbest Basınç Mukavemeti Üzerine Etkileri indir
Ahmet ŞENOL ZM-10: EPS (GEOFOAM)-Malzeme Arayüzey Direncinin Belirlenmesi indir
M.Murat MONKUL, Gürkan ÖZDEN ZM-10: İri ve İnce Daneler Arası Boşluk Oranları indir
Mustafa YILDIZ, Volkan ALBAYRAK, Atilla DEMİRÖZ, Ali Sinan SOĞANCI ZM-10: Jips Içerikli Yumusak Kil Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi indir
Özcan TAN, Elif KARABÜYÜK ZM-10: Kum-Bentonit Karışımlarında Bazı Geoteknik Özelliklerin Araştırılması indir
Mustafa YILDIZ, Ali Sinan SOĞANCI, Atilla DEMİRÖZ, Volkan ALBAYRAK ZM-10: Tekrarlı Donma ve Çözülmenin Kireç İle Stabilize Edilmiş Kil Zeminlerin Mukavemet ve Permeabilitesine Etkisi indir
Murat ÇETİN, Yücel GÜNEY, Ahmet TUNCAN, Mustafa TUNCAN ZM-10: Islanma Kuruma Çevrimlerinin Kireç İle Stabilize Edilmiş Şişen Zeminler Üzerindeki Etkileri indir
Şafak EYÜBOĞLU ZM-10: Malatya-Arapgir Göleti Temel Enjeksiyon Çalışmaları indir
Haci Bekir KARA, Hamdi ELCUMAN ZM-10: Kayseri Serbest Bölgesi Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri ve Bir İyileştirme Yöntemi Analizi indir
Ekrem KALKAN, Atilla DEMİRÖZ, Ahmet TORTUM ZM-10: Pulvarize Atık Lastik Parçalarının Granüler Zeminlerin Kırılmasına Etkisinin Araştırılması indir
Aykut ŞENOL, Tuncer B.EDİL ZM-10: Uçucu Kül İle Stabilize Edilen Yumuşak Zeminlerin CBR Sonuçlarının Değerlendirilmesi indir
Ibrahim ALYANAK, Gökhan İMANÇLI, Soner HALDENBİLEN ZM-10: Katı Atık Depolama Yeri Düzenlenmesinde Geoteknik ve Yasal Kurallar Uygulama Örnekleri indir
Taner AYDOGMUŞ, Dimiter ALEXİEW, Ahmet Turhan ARSLAN, Herbert KLAPPERİCH, H.Recep YILMAZ, Tuğba ESKİSAR ZM-10: Çimento ile Stabilize Edilmiş Kohezyonlu Bir Zemin ile PVA Geogridlerin Etkileşim Davranışının Deneysel Olarak Araştırılması indir
Ali SARIKAVAKLI, Ahmet TUNCAN, Mustafa TUNCAN ZM-10: Bor İşletmesi Konsantratörü Atık Suyu İçin Geçirimsiz Tabakasının Oluşturulması indir
Hasan KOYUNCU ZM-10: Seramik ve Fayans Atıklarının İnşaat Sektöründe Yeniden Kullanılması indir
Hakan KOYUNCU ZM-10: Kirlenmiş Kil Tabakalarında Su Emme Kapasitesinin Belirlenmesi indir
Ayse EDİNÇLİLER, Tuncer B.EDİL, Craig H.BENSON ZM-10: Evsel Katı Atıklarının Kesme Mukavemeti indir
M.Emre HAŞAL, Recep İYİSAN ZM-10: Yerel Zemin Koşullarının Zemin Büyütmesine Etkisi: Bir ve İki Boyutlu Davranış indir
Yazar Yayın İşlem