Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu

8-9 Kasım 2007; İstanbul Üniversitesi; Editörler: S. Feyza Çinicioğlu; İlknur Bozbey; M. Kubilay Keleşoğlu

Yazar Yayın İşlem
William F. Van IMPE Geotechnical Research Linked To The Underwater Ground Improvement Of An Earth Dam indir
Helmut F.SCHWEIGER Modelling Issues For Numerical Analysis Of Deep Excavations indir
George GAZETAS, I.ANASTASOPOULOS Interaction Of Foundations With A Rupturing Fault : Case Histories From Gölcük 1999 indir
V.M.ULITSKY, A.G.SHASHKIN, C.G.SHASHKIN, M.B.LISYUK Foundations İn Urban Areas.Codes And Standards indir
Ulvi ARSLAN Geotechnical Aspects Of The Planning And Construction Of High-Rise Buildings indir
Erdal UNCUOĞLU, Mustafa LAMAN, Abdulazim YILDIZ Yanal Yüklü Kazıkların Teorik Yöntemler Ve Plaxis 3D Programı İle Analizi indir
T.KAYA, M.ÖZBATIR, H.T.DURGUNOĞLU Donatılı Zemin Duvar Yapılarının Depremde Davranışı indir
T. KAYA, M.ÖZBATIR, H.T.DURGUNOĞLU Donatılı Zemin Duvar Yapılarının Depremde Davranışı indir
Sedat SERT, Akın ÖNALP Turba Üzerine Yapılmış Rijit Platformun Oturmaları ve Kontrolü indir
Sami ARSOY Dövme Çekici Tipi Bir Makine Temelindeki Titreşimlerin Azaltılması indir
Özcan TAN, M.Tarık DİLAVER Yatay Yüklü Kısa Kazıkların Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması indir
Berna UNUTMAZ, K.Önder ÇETİN Sismik Zemin Sıvılaşmasında Zemin-Yapı-Deprem Etkileşimi indir
Mustafa Hilmi ACAR, Gülbahar BUDAK Konyaaltı (Antalya) Liman Mahallesi Yumuşak Killeri Üzerindeki Binaların Yapı-Zemin Etkileşimi indir
Zeki KARACA, Azer A.KASIMZADE, Mehtap AK Zemin Fiziksel Parametreleri İle Zemin Yatak Katsayıları Arasındaki Bağlantı ve Zemin Yapı Etkileşiminde Uygulama indir
Şenol GÜRSOY, Ahmet DURMUŞ İstinat Duvarlarının Tasarımında Zemin Etkileşiminin Önemi indir
Recep İYİSAN, Gökhan ÇEVİKBİLEN, Barış ÖZCAN Örnek Bir İstinat Duvarına Etkiyen Dinamik Toprak İtkilerinin Belirlenmesi indir
İlknur BOZBEY, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, Ferhat KOÇYİĞİT Zemin-Yapı Etkileşimi Bakış Açısı İle Ankrajlı Duvarlarda Yanal Toprak Basıncı Değişimi indir
Müge BALKAYA, Metin O.KAYA, Ahmet SAĞLAMER Zemine Gömülü Bir Borunun Dinamik Analizi indir
Ergün TOĞROL, Özlem ÜSTÜNDAĞ Kayaya Sokulan Uç Kazıkları indir
M.Tuğrul ÖZKAN, Kamil Bekir AFACAN Perde Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi indir
Altay BİRAND Temel Zemin Etkileşmesi, Oturma Ve Yapı Hasarı indir
Mehmet Rifat KAHYAOĞLU, Arif Şengün KAYALAR, Gökhan İMANÇLI, Gürkan ÖZDEN Bir Pasif Kazık Laboratuvar Model Çalışmasının Üç Boyutlu Eleman Simülasyonu indir
İbrahim Ö.DENEME, Hüseyin R.YERLİ İki Boyutlu Statik Zemin-Yapı Etkileşimi Problemleri İçin Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Formülasyo indir
M.Kubilay KELEŞOĞLU, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU Yatay Yüklü Pasif Kazıklarda Zemin-Yapı Yük Paylaşımının Deformasyon Esaslı Çözümü indir
Devrim ERDOĞAN, Selim ALTUN, Alper SEZER, Gürkan ÖZDEN Kinematik Zemin-Kazık Etkileşiminin Winkler Temeline Oturan Kiriş Yöntemi İle Analizi indir
Ayşegül DEMİRKOÇ, Kutay ÖZAYDIN, Havvanur KILIÇ Zemin Çivisi İle Ankrajlı Destek Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi indir
Namık Kemal ÖZTORUN Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu Örneği İle Yukarıdan Aşağı (Top-Down) İnşaat Yöntemi indir
Mehmet BERİLGEN, Bilge DORAN, Sönmez YILDIRIM, Ali BULUT İkiz Metro Tünelleri Üzerinde Yer Alan Bir Yapıda Zemin Yapı Etkileşimi Analizi indir
Rasin DÜZCEER Akaryakıt Tank Temellerinin Hesaplanan ve Ölçülen Oturmaları indir
Sami Oğuzhan AKBAŞ Kohezyonsuz Zeminlerdeki Sığ Temellerin Taşıma Gücünün Deformasyon Odaklı Değerlendirmesi indir
Turan KARABÖRK, Serpil DOĞUŞ, R.Pelin BİLGEHAN Çok Katlı Çelik Yapı Sistemlerinin Yapı-Zemin Etkileşimi İle Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi indir
Ahmet DEMİR, Murat ÖRNEK, Gizem MISIR, Mustafa LAMAN, Abdülazim YILDIZ Stabilize Granüler Dolgu İle İyileştirilen Yumuşak Kil Zeminlere Oturan Yüzeysel Temellerin Analizi indir
Berrak TEYMÜR, Sadi Cem YILDIZ Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazıklı Temellerin Davranışı indir
M.Salih KESKİN, Mustafa LAMAN, Faruk ASLAN Kumlu Şevlere Oturan Şerit Temellerin Analizi indir
Yazar Yayın İşlem