Prof.Dr.Kutay Özaydın Geoteknikte Gelişmeler ve Deneyimler Sempozyumu

Prof.Dr.Kutay Özaydın Geoteknikte Gelişmeler ve Deneyimler Sempozyumu

Yazar Yayın İşlem
Raymond J.KRIZEK The Trichotomy Of Civil Engineering indir
R.D HOLTZ, Ph.D, P.E, D.GE, Dist.M.ASCE Reflections On Early Soil Imrpovement Techniques indir
M.Nuray AYDINOĞLU, U.Utku CELEP, Göktürk ÖNEM Depremde Yapı – Kazık – Zemin Etkileşimi İçin Pratik Bir Yöntem indir
Tuncer B.EDİL Collaborative Soft Ground Projects With Kutay Özaydın indir
Atilla ANSAL, Gökçe TÖNÜK, Aslı KURTULUŞ Sahaya Özel Tasarım Depremi Özellikleri indir
Begüm TURAN, Saadet Arzu BERİLGEN Taranmış Çamurların Susuzlaştırılmasında Kimyasal Katkı Etkinliği indir
Havvanur KILIÇ, Emre AKINAY Gömülü Esnek Boru Davranışının Laboratuar Model Deneyleri ile İncelenmesi indir
M.Ayhan SAYRAÇ, H.Ferhat KEMALOĞLU, Ece KURT BAL, Lale ÖNER, Kemal Önder ÇETİN Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Elemanlarının Deformasyon Temelli Tasarımı indir
Aykut ŞENOL, Banu İKİZLER, Ehsan ETMİNAN, Evin NAS, Feyzullah GÜLŞEN, Gökhan ÇEVİKBİLEN, Mustafa HATİPOĞLU Alternatif Malzemeler İle Yüzeysel Zemin Stabilizasyonuna Bir Bakış indir
K.Önder ÇETİN, Bilge SİYAHİ, H.Tolga BİLGE Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış indir
Gökçe Çiçek İNCE, Lütfi YILMAZOĞLU Bir ve İki Boyutlu Analizlerle Pik Yüzey İvmesi Değişiminin İncelenmesi indir
Ali PINAR, Ayşe EDİNÇLİLER, S.Ümit DİKMEN, Mustafa ERDİK Sismik Zemin İyileştirmesi Ve Takibi: Marmaray Tüp Geçidi indir
Ali Anıl YUNATCI, Habib Tolga BİLGE, Kemal Önder ÇETİN Bir İnşaat Sahasında Mevcut Şevlerin Performans Değerlendirilmesi ve Önlem Odaklı Kesin Tasarımı indir
Recep İYİSAN, M. Emre HAŞAL Yerel Zemin Koşullarının Spektral İvmeye Etkisi indir
Mustafa KİRKİT, Cem AKGÜNER, Mehmet BERİLGEN The Effect Of Piles On Foundation Input Motion Used In Seismic Design indir
Levent KURTULDU, Mehmet M.BERİLGEN '' T tipi '' Elips Enkesitli Tünellerin Basitleştirilmiş Sismik Analizleri indir
Münire DÜLGER, Pelin ÖZENER Sıvılaşabilir Zeminlerde Jet Grout Kolonlarının Etkisinin Sayısal Analizi indir
Erol GÜLER Geosentetikler: Sürdürülebilir Bir Çevre İçin indir
Yazar Yayın İşlem