7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu

7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu

22-24 Kasım 2017; İstanbul Teknik Üniversitesi; İstanbul

Yazar Yayın İşlem
Hasan TOSUN, T.Vatan TOSUN Küçük Dolgu Barajlarda Şev Tasarımı ve Uygulamalar indir
Ercan OYAN, Kerem Kadir OĞUZ, Yusuf ERZİN Salihli (Manisa) Kent Merkezinin Sıvılaşma Potansiyelinin Haritalanması indir
Hatice Merve ÇETİN, Mehmet ÇAKIROĞLU Tarsus-Pozantı Otoyolu Kaçış Rampalarında Kullanılan Agregaların Geoteknik Özellikleri indir
Fatih YONAR, H. Atilla DİKBAŞ , Işıl DOĞAN Dökümhane Cürufunun Karayolu İnşaatında Dolguda ve Granüler Tabakalarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması indir
Manish SHAH, Kamlesh SINGH Belediye Kanat Çamurunun Shear Parametrelerine Kalsiyum ve Sodyum Bentonitinin Etkisi indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Yasin Sait TOKSOY Boru Hatlarının Sismik Performansının İyileştirilmesinde ''GEOFOAM'' Kullanılması indir
Natasha NEDELKOVSKA Polinnomial İnterpolasyon Yöntemini Kullanarak Kentleşme Amaçları İçin Tematik Jeoteknik Haritaların Hazırlanmasına Yönelik indir
Abdullah EKİNCİ, Gizem BENGÜSU Taşıma Kapasitesi Hesaplamasında Kullanılan Saha Deneylerinin Kıbrıs Ercan Havalimanı Projesi Kapsamında Değerlendirilmesi indir
Abdullah EKİNCİ, Mehmet Burak KIN Taş ve Zımpara Kağıdı Katkılı Kıbrıs Kilinin Mekaniksel Özellikleri indir
Doğan GÜNDOĞDU , Serap KAYMAKCI , Ceren DEMİREL Kuzey Marmara Otoyolu Projesi V27 Viyadüğü G19 Yaklaşım Dolgusu Yeşil Terramesh İstinat Duvarı Uygulaması indir
Cihan CENGİZ, Erol GÜLER Zayıf Killerin Dinamik Özelliklerinin Sarsma Masası Deneyleri İle Belirlenmesi indir
Özgür YILDIZ, Mehmet M. BERİLGEN 7.Geoteknik Sempozyumu Destekli Derin Kazıların İnşa ve Tasarım Performansı indir
Nejla YILDIZ HELVACIOĞLU, Erol GÜLER Kireçtaşında Yapılan Osterberg Cell Kazık Yükleme Deneyinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Sayısal Simülasyonu indir
Havvanur KILIÇ, Emre AKINAY Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boruların Performans Limitleri ve Tasarımı indir
S. Şehnaz AKTAŞ, Fulya ARACI , Cansu YILDIZ , Mehmet M. BERİLGEN, Kutay ÖZAYDIN Derin Kazılarda Aletsel Gözlemlerin Önemi indir
Mustafa YILDIZ, Tuba Özge DEMİRAL Sülfatlı Su İçerikli Kum Zeminlerde Oluşturulan Jet-Grout Kolonlarının Taşıma Gücüne Sülfatın Etkisi indir
Cengiz KOLUKIRIK , Niyazi Özgür BEZGİN Demiryolu Taşıt Tekerleklerinde Oluşabilen Geometrik Kusurlar Nedeniyle Meydana Gelen Dinamik Darbe Yüklerinin Tahmini İçin Yeni Bir Yöntem indir
Halil İbrahim POLAT Betonarme Bir Yapıda Geleneksel Yöntem ve Taban İzolatörü Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi indir
M. Murat MONKUL , Şenay YENİGÜN , Ece ESELLER-BAYAT Kuru Kum Numunelerin Sismik Sıvılaşma Potansiyelinin Dinamik Basit Kesme Deneyinden Belirlenmesi indir
Barış TRAK Efektif Gerilmeler veya Kayma Mukavemeti Profillerine Dayalı Dolgu Stabilite Analizlerinin Güvenilirliği indir
Utkan MUTMAN, Evinç BOYLU Tek Nokta Likit Limit Deneyinde Gerekli Olan Tanb Değerinin Kocaeli İli İçin Belirlenmesi indir
Cyrille Prosper NDEPETE, Sedat SERT Silt Zeminin Drenajsız Kayma Direncinin Bazalt Fiber Katkısı İle Artırılması indir
Gizem MISIR, Mustafa LAMAN Yanal Yüklü Eğik Rijit Kazıkların İki Boyutlu Olarak Modellenmesi indir
Erdal UNCUOĞLU, Musa Kürşat ASLANTAŞ Tabaklı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Taşıma Gücü indir
Nazlıhan YILDIRIM, Yeşim GÜRTUĞ, N. Cenk SESAL Üre ve CaCL2'nin Farklı Konsantrasyonlarında Ürolitik Bakteriler Tarafından Kum Zeminlerde Mikrobiyal CaCO3 Oluşumu ve Sem İle Görüntüleme indir
Ekrem GÖKBULUT, Barış SEVİM YTÜ Davutpaşa Kampüsündeki Yapılara Ait Tasarım Spektrumlarının TDBY 2016 ve DBYBHY 2007'ye Göre Kıyaslanması indir
Utkan MUTMAN, Kenan OĞUL, Evren POŞLUK Yüksek Hızlı Demiryollarında Kullanılan Farklı Yaklaşım Dolgu Tipi Performanslarının Sayısal Analiz İle Değerlendirilmesi indir
Çağdaş ARDA, Özer ÇİNİCİOĞLU Yüksek Gerilmeler Altında Hacimsel Genleşimin Göçme Yüzeyi Geometrisine Etkisi indir
A. Arda BAHADIR, M.İnanç ONUR Derin Kazı Destek Sistemi Tasarımında Zemin Modeli Seçimi : Bir Vaka Analizi indir
Ece KURT BAL, Lale ÖNER , Kemal Önder ÇETİN Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK) İle İyileştirilen Liman Sahasında Alan Yükleme Deneyi İle Oturma Davranışının Gözlemlenmesine İlişkin Vaka Analizi indir
Zülal AKBAY ARAMA, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Dolgu Tasarımında Temel Zemini Göçmesine Dayalı Yaklaşım indir
Mustafa MERT, M. Tuğrul ÖZKAN Statik ve Dinamik Kazık Yükleme Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması indir
Mostafa ALMASRAF, M.Kubilay KELESOGLU, Sadık ÖZTOPRAK, Ilknur BOZBEY Sıkışabilen Zeminler Üzerinde İnşa Edilen Yakın Mesafeli Temellerin Gerilme ve Oturma Etkileşimi indir
Hasan Tahsin ÖZTÜRKi, Tayfun DEDE Payandalı Betonarme İstinat Duvarlarının Jaya Algoritmasıyla Optimum Tasarımı indir
Arzu ARSLAN KELAM, Mustafa Kerem KOÇKAR , Haluk AKGÜN Heyelan Hareketlerinin Fiber Optik Sistemlerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi indir
Tuğba ESKİŞAR, Selim ALTUN Kalsiyum Karbür İle İyileştirilen Bir Zeminin Mühendislik Özellikleri indir
Selman SAĞLAM İnce Taneli Zeminlerde Devirsel Boşluk Suyu Basıncı Oluşumu ve Sıvılaşma Potansiyeli indir
Ece BAYRAM, Ümit KARADOĞAN , Gökhan ÇEVİKBİLEN, Berrak TEYMÜR Dip Tarama Malzemelerinin Mühendislik Özelliklerinin Çimento İle İyileştirilmesi ve Yol Dolgusu İçin Kullanımı indir
Recep AKAN, S.Nilay KESKİN Numune Çapının ve Boyunun Kil Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi indir
Deniz ÜLGEN, Onur TOYGAR, Selda DURMAZ, Ali TUTAR İçi Boş Hendeklerin Titreşim Yalıtım Performansının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi indir
Djillali Amar BOUZID Inappropriatness of the Current Offshore Guidelines for the Design of Large-Diameter Monopiles in Sands – Demonstration Through 5-MW Reference Wind Turbine from NREL indir
Selçuk TOPRAK,Engin NACAROĞLU , A. Cem KOÇ, Sjoerd Van BALLEGOOY, Mike JACKA, Eric TORVELAINEN, Thomas D. O’ROURKE Sıvılaşma Bölgeleri İçin Sıvılaşma Şiddeti Katsayısı İle Boru Hasarları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi indir
A.Tolga ÖZER, Emre AKINAY Geofoam Blok Yol Dolgusunun Kısa Vade Performansının Aletsel Gözlemler Işığında Değerlendiirlmesi indir
Younes AED, Djillali AMAR BOUZID, Ilhem TOUMI TOUMI Presferemetre Çatlak Topraklık Topraklığının Toprak Davranışı Optimizasyon Prosedürü indir
Alessandro F. ROTTA LORIA, Lyesse LALOUI Serviceability Assessment Of Energy Pile Groups Through Design Charts indir
Ahmet KUVAT, Erol ŞADOĞLU, S. Banu İKİZLER , Seda ÖZTÜRK Sismik Etkiler Altında Toprakarme İstinat Duvarlarının Maliyet Optimizasyonu İçin Yeni Bir Yaklaşım indir
Emir Ahmet OGUZ , Nejan HUVAJ Deniz Tabanı Zeminlerde Değişkenlik ve Sürekli Temellerde Oturma ve Taşıma Gücüne Etkisi indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN, Levent YENMEZ, Veysel GÜMÜŞ, Hakan YILMAZ Derin Kazılarda Jet Grout Grup Kolonlarla Pasif Direnci Arttırılmış İç Destekli Diyafram Duvar Sistemlerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN , Levent YENMEZ , Veysel GÜMÜŞ Jet Grout Kazı Destekli AESCHER (Zürih İsviçre ) Kanopi Tünelinin Üç Boyutlu Deformasyon Analizi indir
Aya AHMAD, Ayşe BALKIS Kaburgalı Radye Temel Tasarımı indir
Idriss GOUAL, Mohamed Kamel GUEDDOUDA, Mohamed Sayah GOUAL, Nabil ABOU-BEKR, Saïd TAİBİ, Ahmida FERHAT Saharan Yol Tasarımında Kireçtaşı Endüstriyel Kırtasiye Atıklarının Kullanılması indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Murat ÇALIKOĞLU Geosentetiklerin Temel İzolasyonu Olarak Kullanılmasında Yerleşim Şeklinin Az Katlı Binanın Sismik Performansına Etkisi indir
Irem Zeynep YILDIRIM, Monica PREZZİ Bof Çelik Cürufunun Kayma Dayanımı Parametrelerinin Büyük-Ölçekli Direk Kesme Deneyi Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi indir
Selçuk BİLDİK, Kubilay SAVAŞERİ, Şamil Şeref POLAT, Mustafa LAMAN Bir Vaka Analizinde Kazıkların Davranışının Kinemtaik Etkileşim Yöntemi İle İrdelenmesi indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN, Levent YENMEZ Baret Kazıklı Radye Temellerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN , Levent YENMEZ , İsmail Hakkı SARAÇ Jet Grout Kolonlarla Takviye Edilmiş Sığ Temellerin Oturma Analizleri indir
Taha TAŞKIRAN, İbrahim Halil ORAL Pamukçay Barajının Ölçülen Deplasman/Boşluksuyu Parametrelerinin Sonlu Eleman Analiz Sonuçlarıyla Karşılaştırılması indir
Mehmet Salih KESKİN, Bilal KORKMAZ Kohezyonsuz Donatılı Zemine Gömülü Kare Ankraj Plakalarının Çekme Kapasitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi indir
Zoran JOVANOV, Jovan Br. PAPIĆ, Sead ABAZI, Igor PEŠEVSKI Barajdan Kayışında Kumaş İçin Güç-Kusursuzluk Parametrelerinin Belirlenmiş Koşullarında Belirlenmesi İçin Kompleks Laboratuvar Testleri indir
Ekrem Burak TOKA, Murat OLGUN Yol Temel ve Alttemel Malzemesi Özelliklerinin Görüntü İşleme Tekniğiyle İlişkilendirilmesi indir
Taha TAŞKIRAN, Ayşenur ASLAN FİDAN Yağış Parametreleri ve Zemin Hidrolik İletkenliğinin Doygun Olmayan Koşullardaki Bir Şevin Stabilitesine Etkisi indir
Yavuz YENGİNAR, Murat OLGUN , Özcan TAN Siltli Zeminde Oluşturulan Derin Karıştırma Kolonlarının Dayanım Özelliklerinin Araştırılması indir
Selçuk DEMİR, Pelin ÖZENER Sıvılaşmanın UBC3D-PLM Model İle Tahmin Edilmesi:Santrifüj Deneyi Örneği indir
Mustafa KARAMAN*1 Nurhan ECEMİŞ Kum-Lastik Kırpıntı Çapının ve Karışım Oranının Sıvılaşma Potansiyeline Etkisinin Sarsma Tablası Deneyleri İleİncelenmesi indir
Zülküf KAYA, Ayfer ERKEN Adapazarı Zeminlerine Ait Elastisite ve Kayma Modülü'nün Dinamik Üç Eksenli Deney Aleti ile Belirlenmesi indir
Yakup TÜREDİ, Murat ÖRNEK, Berfin Bahar BAL, Ali Onur IŞIK Çelikhane Cürufu Katkısının CBR Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması indir
Yakup TÜREDİ, Murat ÖRNEK, Salih KUNDUZ, Hıdır ALTUNKAYNAK Kabuk Temellerin Taşıma Gücü indir
Alp GÖKALP Farklı Destek Sistemleri Uygulanan Diyafram Duvarların Performansı indir
Chungsik YOO, Lessons Learned From A Low And Intermediate Level Nuclear Waste Repository Construction Project In Korea indir
S. Feyza CINICIOGLU Gerilme-Deformasyon Kontrollü Limit Denge Analizleri İle Dolgu-Zemin-Kazık Etkileşimi indir
Kutay ÖZAYDIN Yeni Deprem Yönetmeliği : Geoteknik Mühendisliği Uygulama Kuralları indir
Lyesse LALOUI, Alessandro F. ROTTA LORIA Recent Developments In The Multiphysical Analysis And Design Of Energy Piles indir
Mounir BOUASSİDA , JM DEBATS A Hıghlight On Stability Of Road Embankments On Soil Reinforced By Floating Stone Columns: A Tunisian Case Study indir
Can ERENSON Şevli Ortamlarda Zemin Türü ve Koşullarının Duraylılığa Etkisinin Laboratuvar Ortamında İncelenmesi indir
Y. Bülent SÖNMEZER, Abdussamed AKYÜZ, Murat ÇELİKER Elazığ Şehir Merkezi Zeminlerinin Sismik Davranışının Değerlendirilmesi indir
Halil İbrahim FEDAKAR, Hamza GÜLLÜ Atıksu Çamuru Külü ve Polipropilen Fiber Katkılarının Kumun Taşıma Gücüne Etkisi indir
Burcu DIŞKAYA, Tanay KARADEMİR Geoteknik Altyapı Projelerinde Tasarlanan Kum-Bentonit Dolguların Konsolidasyon Özellikleri indir
Atilla ANSAL, Ayşen ÇELEBİ Kabarmaya Eğilimli Killi Zeminlerin Kabarma ve Konsolidasyon Özellikleri indir
Ersin AREL, Akın ÖNALP, İlhan Burak DURAN Yamaç Duraylılık Analizinde Parametre Seçimi indir
Hüseyin MUNGAN, Ersin AREL Eurocode 7'nin Temek Mühendisliğine Katkısı indir
Hakan TEK, Ersin AREL Şev Duraylılığında Deterministik Analizlerin Olasılıksal Yöntemlerle Değerlendirilmesi indir
Adil YİĞİT, Musaffa Ayşen LAV , Abdullah GEDİKLİ Türkiye Deprem Verilierine Göre Newmark Yönteminin Uygulanması indir
Eyyüb KARAKAN, Nazar TANRINIAN , Alper SEZER Siltli Zeminlerin Sıvılaşma Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma indir
Ozan SUBAŞİ, M. Emre HAŞAL, Bilal ÖZASLAN, Recep İYİSAN, Hiroaki YAMANAKA, Kosuke CHİMOTO Bir Boyutlu Dinamik Analiz ve Mikrotremor Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması indir
Emre KORKMAZ, Önder AKÇAKAL, Ogan SEVİM , Selim İKİZ , Turan DURGUNOĞLU Çekme Yükü Altında Çalışan Mini Kazıklar-Vaka Analizleri indir
Nihat DİPOVA Düşük Maliyetli Bir Bender Eleman Düzeneği Tasarımı ve Geliştirilmesi indir
Nihat DİPOVA Görüntü Analizi Tekniklerinin Serbest Basınç Dayanımı Deneyinde Kullanımı indir
Yazar Yayın İşlem