6. Geoteknik Sempozyumu

6. Geoteknik Sempozyumu

26-27 Kasım 2015; Çukurova Üniversitesi; Adana

Yazar Yayın İşlem
Mehmet Bahadır BÜLBÜL, Gökhan DEMİR Derin Kazılarda İksa Sistemlerinin Tasarımının ve Deformasyonlarının İncelenmesi indir
Gülay Uysal AKIN, Ender BAŞARI , Seda DURUKAN , Zafer GÜRSOY Derin Kazı ve Derin Kazı İksa Yöntemleri indir
Mehtap TUNCA, Abdil CİDDİ, Şahin Çağlar TUNA, Ramazan YILDIZ Derin Kazılarda Sayısal Analiz Sonuçları İle Gerçekleşen İksa Yanal Deplasmanlarının Mukayesesine İlişkin Bir Vaka Analizi indir
M. Erdem İSPİR, Mazen C. ISMAIL ZADA Kısa Kök Boyuna Sahip Yüksek Kapasiteli Ankrajların Zayıf Kayada Davranışları Bir Vaka Çalışması indir
Esra URAY, Serdar ÇARBAŞ, İ. Hakkı ERKAN, Özcan TAN Harmoni Arama Algoritması İle Betonarme Konsol Dayanma Duvarlarının Optimum Tasarımı indir
Saner YURDUMAKAN, Eyüp ŞİŞMAN, Tayfun ÜNVER, Serhan ÖZDOĞAN ,Sevil KAÇAR Erdemir Elmatepe Şev Islahı Pasif Ankraj Zemin Çivisi ve Mini Kazık -Kalıcı Ankraj Saha Uygulaması indir
Rasin DÜZCEER, Alp GÖKALP , Şenol ADATEPE Avrasya Tüneli TBM Giriş ve Çıkış Yapıları Kazı Destek Sistemi Uygulamaları indir
Orhan Esat İNANIR, Müge İNANIR Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri-Deformasyon Gözlemi (İNKLİNOMETRE VE SAA) indir
Gizem GÜVEL, Suphi CİVELEK, Ahmet ARSLAN, Selçuk BİLDİK Zemin Çivisi ve Ankrajlı Sistemlerin Derin Kazılarda Kullanımı Üzerine Vaka Analizi indir
Berna UNUTMAZ Tünel Çevresi Zeminlerinin Deprem Sonrası Davranışı indir
Makbule ILGAÇ, H. Tolga BİLGE, Kemal Önder ÇETİN Sismik Zemin Sıvılaşması Tetiklenme Bağıntılarının Kıyaslamalı Değerlendirmesi indir
Hamza GÜLLÜ, Recep İYİSAN Sismik Tehlike Analizi İçin Mantık Ağacı Yaklaşımı indir
Mustafa AKGÜN, Cavit ATALAR, Atilla ULUĞ, Mehmet UTKU, Ulubey ÇEKEN, Oya PAMUKÇU, Tolga GÖNENÇ, Özkan Cevdet ÖZDAĞ Zemin,Mühendislik,Sismik Ana Kaya Modelleri İle Gözlemsel Quası ve Kurumsal Zemin Transfer Fonksiyon Hesaplamaları indir
Cihan CENGİZ, İ. Emrah KILIÇ , Erol GÜLER Geosentetik Donatılı Taş Kolonlarla Desteklenen Bir Toprak Seddenin Farklı Sönümleme Modelleri İle Analizleri indir
Koray CİHAN, Yasemin ER , Seçkin AYDIN Karacasu Barajı Eşdeğer Lineer Dinamik Analizi ve Kalıcı Deformasyon Tahminleri indir
M. İnanç ONUR, S. Umut UMU , D. Volkan OKUR , Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN Rezonant Kolon Deney Sistemi İle Temiz Kum Zeminlerde P ve S Dalga Hızlarının Tespiti indir
Selman SAĞLAM, Sadık BAKIR Tekrarlı Yükler Altında Doygun Siltlerin Davranışı indir
Zülküf KAYA, Ayfer ERKEN Adapazarı Zeminlerinin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı indir
Deniz ÜLGEN, Selman SAĞLAM , M. Yener ÖZKAN Rijit Bir Yeraltı Yapısının Dinamik Yükler Altındaki Tepkisinin Santrifüj Deneyi İle Değerlendirilmesi indir
Gökhan ÖZDEMİR, Bilge SİYAHİ , Ömer Berat POLAT Geoteknik Tehlikeler Açısından Bir Yerleşim Bölgesinin İncelenmesi indir
Onur TOYGAR, Deniz ÜLGEN Hendek Tipi Dalga Bariyerlerinin Titreşim Yalıtımına Etkisinin Saha Deneyleri İle İncelenmesi indir
Selda DURMAZ, Deniz ÜLGEN Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki İvme Tepkilerinin İncelenmesi indir
Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN Kum Zemine Gömülü Borularda Oluşan Gerilmelerin Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Ali ATEŞ, İnan KESKİN , Nihat S. IŞIK , Mehmet ORHAN Düzce İlinde (GÖLYAKA) Kat Yüksekliği Belirlenmesi Araştırmalarında Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Kullanılması: Düzce Örneği indir
Halil Murat ALGIN, Arda Burak EKMEN Natm Tüneli İle Kazıklı Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi indir
Selçuk TOPRAK, Volkan HELVA, Özgür BALLI Çelik Boru Hattının Şev Hareketi Etkisi Altında Davranışı indir
Cavit ATALAR, Braja M. DAS, Mustafa AKGÜN, Hilmi DİNDAR, Özkan Cevdet ÖZDAĞ, Yaprak İPEK Kıbrıs Zeminlerinin Özellikleri ve Quası Transfer Spektrumları İle İlişkisi indir
M. Kerem ERTEK, Gökhan DEMİR , S. Banu İKİZLER Samsun İli Atakum İlçesindeki Bir Alanda Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi indir
Bertan ÖZDEMİR, Burak EVİRGEN, Ahmet TUNCAN , M. İnanç ONUR , Mustafa TUNCAN Zemin Donatıları İle Güçlendirilmiş Şevlerin Değerlendirilmesi indir
Ömer Faruk USLUOĞULLARI, Esra SUBAŞI DUMAN, Hakan ŞAHİN Üç Boyutlu Sonlu Eleman Analizleri Kullanılarak Ankrajlı Kazık İle Destekli Şev Performansının İncelenmesi indir
Hasan Fırat PULAT,Yeliz YÜKSELEN AKSOY Sentetik ve Doğal Kentsel Katı Atıkların Kayma Mukavemetinin Büyük Ölçekli Direk Kesme Deneyleriyle İncelenmesi indir
Seracettin ARASAN, Hakan İKİZ Polimer,Kimsayal ve Ktkılar İle Modifiye Edilmiş Uçucu Küllerin Katı Atık Depolama Alanı Şiltesi Olarak Kullanabilirliği indir
Tuğçe ÖZDAMAR KUL, Ali Hakan ÖREN Sızıntı Suyunun Zeolitin Hidrolik İletkenliği Üzerine Etkisi indir
Okan ÖNAL, Gürkan ÖZDEN Bir Dolgu Şevin İnsansız Hava Aracı Kullanılarak Modellenmesi indir
Volkan KALPAKCI, Şevki ÖZTÜRK , Gökhan YAMAN, Mehmet AS Jipsli Zeminlerde Gözlenen Heyelan Hareketleri ve Alınan Önlemler Üzerine Bir Vaka Analizi indir
M. Kubilay KELEŞOĞLU Sürşarj Etkisindeki Şevlerde Üç Boyutlu Göçme Mekanizması indir
Taha TAŞKIRAN , Serhan SAVUR Deponı Alanlarında Geçirimsizlik Tabakasının Hidrolik Özelliklerinin İncelenmesi ve Diyarbakır Katı Atık Depolama Alanı Örneği indir
Onur AKAY, A. Tolga ÖZER Kumlu Şevlerin Sızma Kuvvetleri Altındaki Davranışlarının İki ve Üç Boyutlu Laboratuvar Fiziksel Modelleri İle Araştırılması indir
Gökhan ÇEVİKBİLEN, Berrak TEYMUR, Ümit KARADOĞAN, Hatice Merve BAŞAR, Sönmez DAĞLI, Pelin ÖZER ERDOĞAN, Barış GÜZEL, Leyla TOLUN Kaba Daneli Deniz Dibi Tarama Malzemelerinin Geoteknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi indir
Sevil KAÇAR, Saner YURDUMAKAN, Eyüp ŞİŞMAN, Tümer TOMBULOĞLU, Serhan ÖZDOĞAN Erdemir Elmatepe Şev Stabilite Tasarımı indir
Mohammad AHMADI-ADLI, Nejan HUVAJ, Kartal TOKER Yağmurla Tetiklenen Heyelanların Önceden Tahmini:Bir Laboratuvar Model Çalışması indir
Hatice ÇINAR ŞENLİK, Hacı Bekir KARA Jet Grout Yöntemi İle Zemin İyileştirilmesine Ait Bir Vaka Analizi indir
Semet ÇELİK, Babak KARIMI GHALEHJOUGH, Payam MAJEDI , Suat AKBULUT Mikronize Kil Katkılı Çimento Enjeksiyonunun Granüler Zeminlerin Geçirimliliğine Etkisinin Araştırılması indir
Halil İbrahim FEDAKAR, Hamza GÜLLÜ Atıksu Çamuru Külü Kullanımının İri Daneli Zeminin Kompaksiyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması indir
Halil İbrahim FEDAKAR, Hamza GÜLLÜ Atıksu Çamuru Külü İle Kaba Daneli Zemin Karışımının CBR Performansının İncelenmesi indir
İlyas ÖZKAN , Erdal ÇOKÇA Fosfojips Kullanılarak Şişen Zeminlerin Stabilizasyonu indir
Ahmet DEMİR,Erol TUTUMLUER, Baki BAĞRIAÇIK, Talha SARICI, Bahadır OK Güçlendirilmiş Temel-Alt Temellerin Tekrarlı Yükler Altındaki Performansının Değerlendirilmesi indir
Beste SELEKOĞLU, M. Merve AKBULUT, Mustafa ÇETİNER, Murat ÖRNEK,Yakup TÜREDİ Çelikhane Cürufu Katkılı Kil Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması indir
Diyar İsmail HASSAN, Ali Fırat ÇABALAR, Nurullah AKBULUT Bir Kilin Atık Granit Kırığıyla İyileştirilmesi indir
Zafer GÜRSOY,Ender BAŞARI, Seda DURUKAN Körfez Bölgesi Çökelmiş Zeminlerin Kireç ve Çimento İle Islahı indir
Zuheir KARABASH, Ali Fırat ÇABALAR, Nurullah AKBULUT Biyopolimer Katkılı Bir Kil Örneğinin Kompaksiyon ve Serbest Basınç Deneyleri İle İncelenmesi indir
Emre ÇEÇEN, Omar Ibrahim HUSSEIN Zayıf Zeminlerde Uygulanan Taş Kolonların İyileşme Etkisinin Sayısal Analizi indir
İrem KALIPCILAR, Ali MARDANİ-AGHABAGLOU , Gözde İNAN SEZER , Alper SEZER, Selim ALTUN Çimento Stabilize Kilin Sülfat Etkisi Altında Dayanım ve Geçirimlilik Özellikleri indir
Emrah DAĞLI, Ömer Faruk ÇAPAR , Gamze BİLGEN TS En 14227-11 Standardının Kireç İle Zemin Islahında Kullanımı indir
Süleyman GÜCEK, İsmail ZORLUER Katkılı Zemin İyileştirmede Kür Süresi ve Zemin Suyunun Etkisi indir
M. Kubilay KELEŞOĞLU, Caner DURMUŞ Taş Kolonlarla İyileştirilmiş Yumuşak Zeminlerde Temel Rijitliğinin Etkisi indir
Abdülaziz ÖZDEMİR, Gizem MISIR, Mustafa LAMAN Derin Karıştırma Yöntemi İle Zemin İyileştirilmesi indir
Anoosheh IRAVANIAN, Huriye BİLSEL Sıkıştırılmış Kum-Bentonit Karışımının Çekme-Eğilme-Serbest Basınç Dayanımı İlişkilendirilmesi ve Çimento Katkının Etkisi indir
Burak EVİRGEN, Mustafa TUNCAN , Ahmet TUNCAN Yapay Zemin Dondurma Yöntemi İle Örnek Modelleme Çalışması indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN, Sercan Kerem TOMAÇ Kademeli Fore Kazık-Ankrajlı İksa Sistemlerinin Analiz ve Gözlemleri indir
Nazife Nilay AĞCAABAT, Mehmet M. BERİLGEN Zemin Çivili Destekleme Sistemlerinin 2B Sayısal Çözümüne Sonlu Eleman Tipinin Etkisi indir
İ. Burak DURAN, Ersin AREL , Akın ÖNALP Deniz Kenarında Yeraltı Otoparkı İçin 3-Boyutlu Analizler indir
Serkan ÜÇER, Nebil ERGUN Polimer ve Çelik Şeritli Donatılı Zemin Duvar Alternatiflerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma indir
Kübra ERDEM, Ezgi KARABACAK, Nuray YASAVUL, Osman SİVRİKAYA Derin Kazı Modellemesi ve Maliyet Hesabı indir
Ertan BOL, Mustafa ÖZSAĞIR, Sedat SERT, Aşkın ÖZOCAK Siltli Zeminlerin Dinamik Özellikleri indir
Volkan Emre UZ, Mehmet SALTAN , İslam GÖKALP Granüler Yol Malzemelerine Uygulanan DCP,CBR VE MR Test Sonuçlarının Karşılaştırılması indir
Kaan DAL, Murat ÖRNEK, Yakup TÜREDİ Donatılı Zemine Oturan Kare Kesitli Temellerde Eksantrisite Etkisinin Araştırılması indir
Waldemar PAULS , Oğul DOYGUN, Stephan WESTHUS Geosentetik Donatılı Dolgu İstinat Duvarları ve Köprü Ayakları indir
Güner SALİHİ , Yüksel YILMAZ , İlkay TONYALI Teorik ve Ampirik Yaklaşımlarla Elde Edilen Kazık Oturma Değerlerinin Arazi Yükleme Deneyi Sonuçları İle Kıyaslanması indir
Mustafa TOLUN, Mustafa LAMAN Eksenel Yüklü Tekil Kazığın Farklı Yöntemlerle Sayısal Analizi indir
Anıl EKİCİ, Mustafa Erdem İSPİR , Aslı ÇEVİK Zayıf Kayaçlar ve Ara Seviye Geomateryaller İçin Temel Kazığı Tasarımı-Bir Vaka Analizi indir
Ali Hilmi Volkan ÖZDEMİR Adana İli Sarıçam İlçesi 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Alanı İnşaatı Yapım İşi Yapı Yüklerinin Taşıyıcı Kaya Birimlerine Aktarılması indir
Onur YANKI, Recep İYİSAN Kazık Taşıma Kapasitesinin İki Yönlü Statik Yükleme Deneyleri İle Belirlenmesi indir
H. Suha AKSOY, Mesut GÖR , Esen İNAL FRP Kazıklı Radye Temellerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Buse EMİRLER, Mustafa LAMAN Farklı Geometriye Sahip Plakalı Ankrajların Çekme Kuvveti Etkisinde Davranışının İncelenmesi indir
Gizem MISIR, Fatih YALDIZ , Mustafa LAMAN , Şenol KARAKAYALI Liman Yapısında Kazık Yükleme Deneyi indir
Burhan AVCI, Ayhan GÜRBÜZ Yüzeysel Temellerin Yatak Katsayısı İle Tasarımı indir
Ayşe ALAGÖZ, Murat Can ÖZDEMİR, Ekin EKİZCE, Osman SİVRİKAYA Kazıklı Radye Temel Tasarımı ve Modellenmesi indir
Mehmet Salih KESKİN Geogrid Donatılı Kohezyonsuz Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışının İncelenmesi indir
Erdal UNCUOĞLU Tabakalı Zemine Oturan Kare Temellerin Taşıma Gücü indir
Emrah DAĞLI, Ömer Faruk ÇAPAR , A. Bengü SÜNBÜL Analitik ve Sayısal Yöntemler İle Kumlu Zeminlerin Taşıma Gücünün Belirlenmesi indir
Tuğrul SADIKLAR, S. Banu İKİZLER, Aysel ŞEREN, Seda ÖZTÜRK, Zeynep ÖĞRETMEN AYDIN Tarihi Binaların Temel Sistemlerinin GPR (YER RADARI) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi: Surp Garabet Kilisesi Örneği indir
Yavuz YENGİNAR, Özcan TAN Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazıkların Sürtünme Direncinin Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
Yavuz YENGİNAR, Özcan TAN Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazığın Eksenel Yük Altındaki Yük-Oturma Davranışının Model Deneylerle Araştırılması indir
Murat OLGUN, Yavuz YENGİNAR, Bekir FİDAN Kuru ve Doygun Kum Zeminlerdeki Tekil Kazığın Yük-Oturma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Eriş UYGAR, Hugh BROCKLEBANK, Peter SHARP Kumlu Zeminlerde Sığ Temellerin Oturma Hesaplarında Düşük Sünme Modülünün Uygulanması indir
Ece KURT BAL, Lale ÖNER Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK) İle İyileştirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sahasında Oturma Davranışının Gözlemlenmesi indir
Eyyüb KARAKAN, Arzu OKUCU , Banu YAĞCI Geotekstil Donatılı Killerin Gerilme Şekil Değiştirme ve Dayanım Parametrelerinin İncelenmesi indir
Ali Sinan SOĞANCI , Özden (Soğucaklı) ÖZKAN Çimento Stabilizasyonu İle Konya-Ahi Bölgesindeki Kil Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi indir
Zeynep ÇEKİNMEZ, Orhan EROL Yüzer Tip Taş Kolonlarda Oturma Azaltım Oranı Üzerine Deneysel Bir Çalışma indir
Lars VOLLMERT , Oğul DOYGUN, Stephan WESTHUS Geosentetik Donatılı Yük Tarnsfer Platformları-Teori ve Uygulama indir
Tuğba ESKİŞAR, Selim ALTUN Fiber Donatılı İnce Taneli Zeminlerin Mekanik Davranışlarının Serbest Basınç Deneyleri İle İncelenmesi indir
H. Suha AKSOY, Esen İNAL, Mesut GÖR Dere Kumu ve Kırmataş Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu İle Üretilen Numunelerin Basınç Dayanımı Değişimleri indir
Ahmet Tuna CÖMERT, Nazile URAL Mermer Tozunun Kil Zemin Özelliklerine ve CBR’A Etkisi indir
İlkay TONYALI, Çağlar HOROZ , Serkan ÇAĞLAR Jet Grouting Yöntemi İle Zemin Islahı Sonrası Parametre Değişimlerinin Değerlendirilmesi indir
Muhammet ÇINAR, Hanifi ÇANAKCI , Fatih ÇELİK Çimento Katkılı Grout'un Reolojik Özellikleri Üzerinde Pirinç Kabuğu Tozunun Etkisinin İncelenmesi indir
Selda GHABAEE, Aykut ŞENOL, Hasan YILDIRIM Kireç İle Stabilize Edilmiş Bentonitin kür Süresinin Mukavemet Üzerindeki Etkisi indir
Gamze BİLGEN Bentonit Kilinin Dayanımının İyileştirilmesi İçin Cam Tozu Kullanımı indir
Oğuzhan ATAŞALAR, Halil Orhun CANATAN, M. Murat MONKUL, Yeliz YÜKSELEN-AKSOY İzmir Körfezi Tarama Zemininin Kireçve Uçucu Kül İle Stabilizasyonu indir
Fatih IŞIK, R. Kağan AKBULUT, A. Şahin ZAİMOĞLU, Seracettin ARASAN Kil Zeminlerin İyileştirilmesinde Atık Doğal Liflerin Kullanılabilirliği indir
Zeynep Neşe KURT ALBAYRAK, Suat AKBULUT Farklı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Bir Hidrofob Kilin Geoteknik Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması indir
Saadet Arzu BERİLGEN, Begüm TURAN Haliç Tarama Çamurunun Geotekstil Tüpler ve Polimer Katkılar Yardımıyla Susuzlaştırılması-GDT Deneyleri indir
Tahir YILDIZ, Hüseyin YILDIRIM , H. Turan DURGUNOĞLU Aşırı Yüklemeler Altında Toprakarme İstinat Yapılarının Tasarımı indir
Fatih ÇELİK , Hanifi ÇANAKCI , Muhammet ÇINAR Çimento Katkılı Grout'un Reolojik ve Akışkanlık Özelliklerine Pirinç Kabuğu Külünün Etkisi indir
Mustafa YILDIZ, Ergin ERAYMAN, Uğur Ş.ÇAVUŞ, Ali YILDIZ Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajlar ve Türkiyedeki Uygulamalar indir
Zülal AKBAY ARAMA, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Tabakalanmış Killi Zeminler Üzerinde Yer Alan Dolgularda Kritik Yükseklik indir
Mustafa ÖZER, Talat Kasım YAVUZ Zeminlerin Hacimsel Büzülme Limitinin Parafin Kaplama Yöntemleriyle Belirlenmesi indir
Hüseyin YILDIRIM, Ayşen ÇELEBİ Bir ve Üç Boyutlu Konsolidasyon Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi indir
Hüseyin YILDIRIM, Ayşen ÇELEBİ Düşey Gerilme Etkisindeki Dairesel Alanın Çevre Bölgesindeki Oturmalar indir
Murat TÜRKÖZ, Hasan TOSUN , Hasan SAVAŞ Sıkıştırılmış Zeminlerin Şişme Potansiyelinin Belirlenmesinde Direkt Yöntemler indir
Haluk IŞIK, Ali Fırat ÇABALAR Koni Penetrasyon Testi yöntemiyle Bazı Zemin Özelliklerinin Nümerik Analizi indir
Evren KIRNIÇ, Mustafa AKGÜN, Cavit ATALAR, Özkan Cevdet ÖZDAĞ, Yaprak İPEK Mikrotremor Quası Transfer Spektrumları Pik Genlik Periyot Değerleri İle Zemin Deformasyon Değişimlerinin Tanımlanması indir
A. YILDIZ, M. KARSTUNEN, M. REZANIA, Z.-Y. YIN Killerin Zamana Bağlı Davranışı ve Yeni Gelişmeler indir
Akın ÖNALP, Ersin AREL Türkiye Geoteknik Mühendisliğin'de Zemin ve Kaya Mekaniğinin Yeri indir
Ahmet DEMİR, Talha SARICI, Bahadır OK, Baki BAĞRIAÇIK, Sefer Ercan EPSİLELİ Zeminlerin Mukavemet Parametreleri Üzerinde Kesme Kutusu Deneyinin Boyut Etkisi indir
Çağdaş ARDA, Ali Reza ZAFARANİ , Selçuk BİLDİK , Özer ÇİNİCİOĞLU Kohezyonsuz Zeminlerde Aktif Göçme Yüzeyi Geometrisi indir
Akın ÖNALP, Ersin AREL, İ. Burak DURAN Aşırı Konsolide Killerin Mekanik Özelliklerinin Laboratuvar ve Presiyometre Deneyleri İle Değerlendirilmesi indir
Zülküf KAYA , Aykut EROL, Şebnem YALTIR , Erdal UNCUOĞLU, Hacı Bekir KARA Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanabilirliğinin Araştırılması indir
Ahmet Talha GEZGİN, Özer ÇİNİCİOĞLU Pasif Zemin İtkisinin Genleşim Açısına Bağlı Hesaplanması ve Kenetlenme Gerilimi Kavramı indir
Emirhan SANCAK, Özer ÇİNİCİOĞLU Geoteknik Tasarımlarda İçsel Sürtünme Açısının Belirlenmesi indir
Yusuf ERZİN, Deniz TÜRKÖZ , Yeşim TUSKAN Farklı ege Kumlarının Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR)'In Kolayca Belirlenen Zemin Özelliklerinden Tahmini indir
Yazar Yayın İşlem