4. Geoteknik Sempozyumu

4. Geoteknik Sempozyumu

1-2 Aralık 2011; Çukurova Üniversitesi; Adana

Yazar Yayın İşlem
Mahmut Yavuz ŞENGÖR, Ufuk ERGUN Derin Karıştırma Kolonları İle İyileştirilmiş Yumuşak Kil Zeminin Deformasyon Özellikleri Üzerine Bir Model Deney Çalışması indir
H.Suha AKSOY, Mesut GÖR Kumul Zeminlerin Farklı Malzemeler Kullanılarak Stabilize Edilmesi indir
Volkan KALPAKCI , M. Yener ÖZKAN Sıkıştırılmış Dolgularda Meydana Gelen Oturmaların Sonlu Elemanlar Analizi İle Tahmini indir
Hüseyin Suha AKSOY, Öznur CANA Kovancılar 2010 Depreminde Hasar Gören Kerpiç Yapıların Malzeme Özellikleri indir
Firdevs UYSAL, Abdulazim YILDIZ Yumuşak Kil Zeminlerin Mühendislik Davranışının İleri Düzey Zemin Modelleri İle İncelenmesi indir
Nurhan ECEMİŞ Siltli Arazilerde Konsolidasyon Karakterlerinin CPT Penetrasyon Direncine Etkisi indir
Uğur Eren YURTCAN , Recep YILMAZ, Serkan GEZGİN Şişen Zeminler: Neden Olduğu Hasarlar, Alınabilecek Yapısal Önlemler ve Vaka Analizleri indir
İsfendiyar EGELİ Yurtdışında Hızlı Tren Demiryolu Dolgularının Tasarımı indir
Mavi AKYÜZOĞLU, Sina KİZİROĞLU , Ece KURT Üst Geçit Köprüsü & Yaklaşım Dolguları Temel Zeminlerinin İyileştirilmesinde Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Uygulaması indir
Devrim ALKAYA, Tahsin BADEM, Murat Yalçın ÖZ Sarayköy Devlet Hastanesi Temeli Güçlendirme Sistemi indir
Hüseyin YILDIRIM , Serap KAYMAKCI , İlyas EKŞİOĞLU , Ayçın MUNGAN Soyak Mavişehir Vaka Analizi indir
Ferit ÇAKIR, Temel YETİMOĞLU Köprü Ayaklarının Oturduğu Şevlerin Mikro Kazıklar ve Zemin Çivileriyle Stabilizasyonu indir
Recep YILMAZ, Serkan GEZGİN , Uğur Eren YURTCAN Yumuşak Temel Zeminlerinin Yol Yapımında Geosentetik Donatılar Kullanılarak İyileştirilme Yöntemleri indir
Selçuk BİLDİK , Mustafa LAMAN Ankraj Plakalarının Çekme Kapasitelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Mehmet ÖZGÜR, Sami ARSOY Tdr Yöntemi İle Zeminlerde Kayma Düzleminin Belirlenmesi indir
İ.Feda ARAL, Sevim AVCIYENER Hürriyet Mahallesi (Tekirdağ) Yöresi Heyelanlarının Mühendislik Özellikleri indir
Ramazan LİVAOĞLU , Tufan ÇAKIR Dolgu- 1500 M3 Dikdörtgen Depo-Sıvı Sisteminin Modal Analiz Yöntemleri İle Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi indir
Erdal UNCUOĞLU, Mustafa LAMAN Yükleme Hızının Yanal Yüklü Rijit Kısa Kazığın Yanal Yük Taşıma Kapasitesine Etkisi indir
Tuncer B.EDİL Sürdürebilir Geoteknik İnşaata Yaklaşım indir
Ali Hakan ÖREN, Abidin KAYA Hidrolikİletkenlik Deneylerinde Örnek Hazırlamanın Önemli indir
Ersin AREL, Akın ÖNALP , Ertan BOL, Sedat SERT, Aşkın ÖZOCAK, Nazile URAL, İlhan Burak DURAN Adapazarı Zeminlerinin Özellikleri indir
Ali Fırat ÇABALAR, Kemal DULUNDU , Kağan TUNCAY İnce Tane Oranı ve Şekilsel Özelliklerin Rezidüel Direkt Kesme Kutusu Deneylerindeki Kum Davranışına Etkisi indir
Turan DURGUNOĞLU, P.E., Ph.D, D.GE, FASCE Baret Temeller indir
Ş. Çağlar TUNA, Eyyüb KARAKAN , Selim ALTUN , A. Burak GÖKTEPE Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının Üç Eksenli Basınç Deneyleriyle Belirlenmesi indir
Cihan ÖSER , S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Dolgu İnşaatı Altındaki Yumuşak Temel Zeminin Gerilme-Deformasyon Davranışı ve Göçme Güvenliği Etkisi indir
Ömür ÇİMEN, S.NİLAY KESKİN , Sercan SEVEN , Ekinhan ERİŞKİN, Didem GÜLLÜ Sıkıştırılmış Kilin Şişme Basıncına Mermer Kırığı Atıklarının Etkisi indir
E. GÜLER, D. ALEXİEW , E. BAŞBUĞ Geogrid Donatılı Duvarların Deprem Yükleri Altındaki Davranışları indir
Tufan ÇAKIR , Ramazan LİVAOĞLU Dolgu-Depo-Sıvı Etkileşim Sisteminin Sismik Davranışının İncelenmesi: Samsun-Canik Örneği indir
M. Salih KESKİN, M. Ferhat YİĞİT, Baki BAĞRIAÇIK, Mustafa LAMAN Deprem Etkisi Altındaki Şevlerin Analizi indir
Soner UZUNDURUKAN, Turan Selçuk GÖKSAN Geoteknik Mühendisliği ve Eğitimi indir
Hamza GÜLLÜ, Serkan GİRİŞKEN Atıksu Arıtma Çamurunun Geoteknik Uygulamalarda Kullanımı indir
Ahmet Şahin ZAİMOĞLU İnce Daneli Zeminlerde Polipropilen Fiber ve Katkı Malzemelerinin Serbest Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkileri indir
Ahmet ŞENOL, Murat GÜNAYDIN İyi Derecelenmiş Zeminlerin Silis Dumanı ve Fosfojips İle Stabilizasyonu indir
Gamze BİLGEN, Aydın KAVAK Düşük Plastisiteli Kilde Katkı Olarak Kireç ve Çelikhane Curufunun Kullanımı indir
Erol GÜLER Geosentetik Donatılı kazık indir
Taha TAŞKIRAN, M.Arslan TEKİNSOY, Hüseyin AY Düzlemsel Anizotropik Ortamda Gerilme/Deplasmanın Üç Parametreli Anizotropiyle Değişimi indir
Ahmet SAĞLAMER, Ethem BALIK Top Down Yöntemi İle Derin Kazı Yapılması indir
Seçkin AYDIN, Eyüp TAYTAN, Fethullah BİLGİÇ Beylerli Barajı Dolusavak Kazısı Heyelanı indir
Mustafa YILDIRIM, Cem AKGÜNER , Murat TONAROĞLU, Murat E. SELÇUK Türkiye'de Rüzgar Türbini Uygulamaları indir
Sedat SERT, Akın ÖNALP Derin Kazılarda Hassaslık ve Parametre Değişimi Analizi indir
Tülin ÇETİN, Yusuf ERZİN İsveç Dilim Yöntemiyle Kritik Güvenlik Katsayısı Hesabında,Zemin Parametrelerinin Kritik Kayma Merkezlerinin Yerlerine Etkisi indir
Devrim ALKAYA, Burak YEŞİL Dalaman-Akköprü Barajında Enerji Tüneli İle Çelik Kaplama-Beton Arası Kontak-Konsolidasyon Enjeksiyonları ve Kapak Şaftı Enejksiyonları indir
Nihan GÜLMEZ , Hacı Bekir KARA , Zülküf KAYA , Şebnem ÇAYABATMAZ Yozgat Çevresindeki İnce Daneli ZeminlerinGeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi indir
Hakan Alper KAMİLOĞLU, Bayram Ali UZUNER, Fatih YILMAZ Kompaksiyon Deneylerinde Geçirimlilik Katkayısı İle Boşluk Oranı Arasındkai İlişkiler indir
Baki BAĞRIAÇIK , Mustafa LAMAN, Ahmet DEMİR Dairesel Temeller Altında Farklı Sıkılıklarda Oluşan Düşey Gerilmelerin Karşılaştırılması indir
Hasan Fırat PULAT, Yeliz YÜKSELEN AKSOY, İsfendiyar EGELİ Zemin Mineralojisi ve Boşluk Suyu Kimyasının Zeminlerin Emme Basıncına Etkisi indir
Hanifi ÇANAKÇI , Fatih ÇELİK Organik Zemin İçerisindeki Kum Oranının Kompaksiyon Paramereleri Üzerine Etkisinin İncelenmsi indir
Baki BAĞRIAÇIK , Mustafa LAMAN, Ahmet DEMİR Kum Zeminlerde Sükunetteki Toprak Basıncı Katsayısının Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
İbrahim YİĞİT, S. Feyza ÇİNİCİOĞLU Kilde Mikrokonsolidasyonun Yorumlanmasında Yeni Bir Yaklaşım indir
Abdulazim YILDIZ, Mohammad REZANIA, Minna KARSTUNEN, Martino LEONI Yumuşak Kil Zeminler Üzerine İnşa Edilmiş Haarajoki Dolgusunun Anizotropik Krip Model İle Analizi indir
Murat MOLLAMAHMUTOGLU Yapı Tasarımlarında Bir Geoteknik Etüd Raporu indir
Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN, Muhannad T. SULEIMAN , M. Arslan TEKİNSOY Gömülü Boruların Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Ahmet DEMİR, Mustafa LAMAN , Baki BAĞRIAÇIK , Murat ÖRNEK Kazık Çapının Zemin Sıkılığına Bağlı Olaral Çekme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
Hüseyin YILDIRIM, İlkay TONYALI Zemin İnceleme Yöntemlerini Kullanan Taşıma Gücü Analiz Metodlarının İncelenmesi indir
Ercan OYAN, Kerem Kadir OĞUZ Salihli Belediyesi Atıksu Arıtma Tesis Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin İrdelenmesi indir
Eyyüb KARAKAN, Selim ALTUN Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Dayanımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi indir
Hamza GÜLLÜ, Recep İYİSAN Kaba Daneli Zemindeki Makine Temelinin Düşey Titreşimdeki Oturması indir
Erol GÜLER, Mustafa KOÇ, Tuğba AYGÜL Çift Eksenli Statik Osterberg-Cell Kazık Yükleme Testinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Modellenmesi indir
Hasan BOZKURT, M.İnanç ONUR, Ahmet TUNCAN Suya Doygun Kil Zeminlerde Kazık Temellere Etki Eden Dinamik Yüklerin Statik Yükler Cinsinden Uygulanabilirliği indir
Ahmet DEMİR, Mustafa LAMAN, Baki BAĞRIAÇIK, Murat ÖRNEK Üniform Yüklü Dairesel Temel Altında İlave Gerilme Analizi indir
Aşkın ÖZOCAK, Ertan BOL, Akın ÖNALP, Ersin AREL, Sedat SERT, İ.Burak DURAN Siltlerin Sıvılaşma Davranışının İncelenmesinde Dinamik Deney Yönteminin Etkisi indir
Ender ÇETİN1 Erol GÜLER2 İstanbul Şehir Merkezinde 40 M Derinliğindeki Derin Kazının Desteklenmesi indir
Mehmet BERİLGEN , Tuncer EDİL Seddelerde Ani Su Seviyesi Değişimlerinin Duraylılığa Etkisi- Bir Vaka Analizi indir
Yasemin ERDOĞAN , Mustafa LAMAN, Gizem MISIR , Selçuk BİLDİK Kazık Temellerde Çekme Dayanımının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi indir
Ramazan ALTUN, Cafer KAYADELEN , Ahmet DEMİR Geotekstil Donatılı Tabaka Sayısının Istınat Duvarı Davranışına Etkisi indir
Suphi CİVELEK, Mustafa LAMAN , Selçuk BİLDİK Tabakalı Zeminlere Oturan Yüzeysel Temellerin Taşıma Gücü Analizi indir
Murat ÖRNEK , Mustafa LAMAN, Ahmet DEMİR, Abdülazim YILDIZ Doğal Kil Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Davranışının Arazi Deneyleriyle Belirlenmesi indir
Mehtap TUNCA, Mehmet BERİLGEN Derin Kazılardan Kaynaklanan Zemin Oturmalarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi indir
Güneş BABAGİRAY , Sami Oğuzhan AKBAŞ Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Yüzeysel Temeller İçin Taşıma Gücü Belirleme Yöntemlerinin Kesinlik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi indir
Zafer ÇETİN, M. İnanç ONUR , Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN Çakma Kazık İmalatında Frekans ve Genlik Değişimlerinin Boşluk Suyu Basıncına Etkisi indir
Yazar Yayın İşlem