3rd International Soil-Structure Interaction Symposium

3rd International Soil-Structure Interaction Symposium

18-19 Ekim 2017; Dokuz Eylül Üniversitesi; Editörler: Gürkan Özden; Yeliz Yükselen Aksoy; Devrim Şüfa Erdoğan

Yazar Yayın İşlem
Hasan Emre DEMİRCİ, Subhamoy BHATTACHARYA, Rao Martand SİNGH A Review of The Behaviour of Buried Continuous Pipelines Crossing Faults indir
Tayfun GÜL, Sami ARSOY Helisel Kazıklarda Ampirik Tork Katsayısının Değişimini Etkileyen Faktörler indir
Kari Christer AVELLAN The Impact of Factors of Safety on Contact Pressure in Foundation Design and Settlement Prediction indir
Yavuz YENGİNAR, Özcan TAN Experimental Investigation of Group Efficiency Factor for Pile Groups in Sandy Soils indir
Selman SAĞLAM, Sadık BAKIR İnce Daneli Zeminlerde Devirsel Boşluk Suyu Basıncı ve Eksenel Birim Deformasyon Arasındaki İlişki indir
Özgür BOZDAĞ, Emirhan SARAL, Mustafa DÜZGÜN, Gürkan ÖZDEN Sürtünme Kazıkları ile Taşınan Bir Yüksek Bina Temel Sistemi Davranışının İncelenmesi indir
Selda DURMAZ, Deniz ÜLGEN, Mohammad Mouaz HASSOUN, Onur TOYGAR, Recep BİRGÜL Vibration Isolation Performance of Concrete Filled Trench Type Wave Barriers indir
Martin ACHMUS Bearing Behavior and Design of Monopiles Used as Foundations for Offshore Wind Energy Converters indir
Ender BAŞARI, Gürkan ÖZDEN Platy Mica Grain Effects on Standard Penetration Test and Dynamic Properties of Sandy Soils indir
Hamza GÜLLÜ, Murat KARABEKMEZ A Study on the Effect of Boundary Width of Substructure in Soil- Structure Interaction Analysis indir
Barış TRAK Estimation of the Mobilized Shear Strength Under Embankments in Soft Clay Deposits Based on Preconsolidation Pressure indir
Mesut GÖR, H. Suha AKSOY, Esen İNAL Kazıklı Temellerde Yüzey Sürtünme Açısının Hesabı için Yeni Bir Abak Önerisi indir
Eda AKSOY, Yalçın ARISOY Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Programı Flow-3D’nin Akım – Zemin-Yapı Etkileşiminin Modellenmesindeki Performansının Araştırılması indir
Mustafa KARAMAN, Nurhan ECEMİŞ Gömülü Borular Etrafında Kullanılan Kum-Lastik Kırpıntı Karışımlarının Sıvılaşma Potansiyeli ve Deformasyonlara Etkileri indir
Havvanur KILIÇ, Emre AKINAY Gömülü Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Boru Davranışının Sayısal Analizi indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Yasin Sait TOKSOY Geogrid Donatılı Kum Üzerine İnşa Edilen Orta Katlı Binaların Sismik Performansının Değerlendirilmesi indir
Cenan ÖZKAYA, Doç.Dr. M.Tolga YILMAZ Baret Temeller için Basen Etkisinin İncelenmesi: Alibeyköy Viyadüğü Çalışması indir
Mustafa ÇALIŞICI, Ömer F. CANSIZ, Kevser ÜNSALAN, Ertan KOÇ Katyonik Asfalt Emülsiyon Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Maliyetine Etkisi indir
Ahmad Jawad OMİD, Fatih GÖKTEPE, Erkan ÇELEBİ Numerical Analysis on Scaled Soil-Structural Model for Shaking Table Tests indir
Emre BUZKAN, Şahin Çağlar TUNA Geoteknik Projelerde Zemin-Yapı Etkileşimi Davranışını İzleme Yöntemleri Üzerine Uygulamadan Örnekler indir
Olgun KÖKSAL, Zeki KARACA Yumuşak Zemine Oturan Bodrum Katına Sahip Betonarme Yapılarda Patlatma Kaynaklı Yer Hareketi Etkisinin İncelenmesi indir
Murat OLGUN, Asihaer HANATİ, Yavuz YENGİNAR Evaluation of Pile Loading Test Results by Different Methods indir
Yavuz Selim HATİPOĞLU, Oğuz Akın DÜZGÜN Bağlı İki Komşu Yapının Dinamik Davranışının Yapı Zemin Etkileşiminin Dikkate Alınarak İncelenmesi indir
Selda Durmaz, Deniz Ülgen Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi indir
Uğur Can ERGİNAĞ, Gürkan ÖZDEN, Ozan ALVER A Study on Kinematic Interaction of a Piled Foundation indir
Devrim ERDOĞAN, Mohammad MAHMOUDİ , İrem KALIPCILAR, Selim ALTUN Yüzeysel Temellerde Sismik Sıvılaşma Nedeni ile Meydana Gelen Taşıma Gücü Kayıpları ve Oturmaların Sayısal Analizi indir
Çağlayan HIZAL, Gürsoy TURAN Traveling Seismic Wave Effect in High-Rise Structures on Piled-Raft Foundation indir
Baki BAĞRIAÇIK, Firdevs UYSAL , Abdulazim YILDIZ Farklı Kazık Yerleşim Açılarının Kazıklı Radye Temel Taşıma Kapasitesine Etkisi indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Murat ÇALIKOĞLU Geosentetiklerin Temel İzolasyon Malzemesi Olarak Kullanılmasının Az Katlı Binaların Sismik Performansına Etkileri indir
Yakup TÜREDİ, Kevser KESKİN, Murat ÖRNEK Geogrid ile Güçlendirilmiş Kabuk Temellerin Analizi indir
Yasser El-MOSSALLAMY, Gerhard SCHULZ Minimizing Risks and Optimized Solutions in Geotechnical Engineering indir
Ahmet KANAN, Berrak TEYMUR The Effect of Loading Direction on Barrette Foundation indir
Yavuz YENGİNAR, Özcan TAN Experimental Research on Load-Settlement Behavior of Piled Raft Foundations indir
Çağlayan HIZAL, Hasan CEYLAN, Mustafa KARAMAN, Gürsoy TURAN Modal Parameter Identification of a Ten Story Soil Structure Interaction Model indir
Saffet KILIÇER, Korhan ÖZGAN, Ayşe T. DALOĞLU Zemin Özelliklerinin Betonarme Yapıların Tasarımına Etkisi indir
Tsung-Po TSAİ Deep Pile Foundation Combined Micropiles to Improve Stabilization of Transmission Tower Foundation indir
Salvatore MİRANDA The Multi-Purpose Bottom Plug (MPBP): A case of Value Engineering for the Salıpazarı Port Project in Istanbul, Turkey indir
Ahmet SAĞLAMER, Hüsnü Korhan ÖZALP, Bahadır KARGIOĞLU Rus-Amerikan-Avrupa Standartlarına Göre Hesaplanan Fore Kazık Taşıma Kapasitelerinin Saha Testlerinin Sonuçları ile Karşılaştırılması indir
T. EMİROĞLU, S. ARSOY Sıvılaşma Analizinde Yapı Varlığının Gerilme Azalım Faktörüne Etkisi indir
Ozan ORHAN, Erhan TEKİN 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi ile Kazık Yükleme Deneyinin Modellenmesi indir
Murat HAMDERİ Kazıklı Radye Temellerin Oturmaya Karşı Optimizasyonu için Yeni Bir Yöntem indir
Mustafa MERT, M.Tuğrul ÖZKAN Aletsel Statik Kazık Yükleme Deneyi ile Dinamik Kazık Yükleme Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması indir
Cihan Taylan AKDAĞ, Gürkan ÖZDEN Soil-Pile Interaction of Reinforced Concrete Piles with Steel Fibers indir
Şahin Çağlar TUNA, Ramazan BİLGİLİ 1000 ton ve Üzeri Fore Kazık Yükleme Deneylerinin Zemin Farklılıklarına Göre Oturma Analizi ve Davranış Biçimleri indir
Cihan Taylan AKDAĞ Response of a Novel Supporting System for Offshore Wind Energy Converters indir
Patrick GÜTZ, Martin ACHMUS, Christian SCHRÖDER Comparison of Methods for the Determination of the Tensile Bearing Behaviour of Suction Bucket Foundations in Sand indir
Gizem CAN, Makbule ILGAÇ , Kemal Ö. ÇETİN Vaka Analizi: Bir Hafif Raylı Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi indir
Mohammad MAHMOUDİ, Selim ALTUN, Devrim Ş. ERDOĞAN Numerical Evaluation of Pile Foundation Behavior Due to Adjacent Deep Excavation indir
Olcay POLAT, Sina KİZİROĞLU Bir Derin Kazı Projesinde Strut Uygulamasının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi indir
Uğur Can ERGİN, Gürkan ÖZDEN A Numerical Study on Counterfort and Buttress Type Retaining Walls indir
Rasin DÜZCEER, Alp GÖKALP, Şenol ADATEPE Mahall Bomonti İzmir Projesi Derin Kazı İksa Sistemi Uygulamaları indir
A. A. BAHADIR, M. İ.ONUR Derin Kazı Destek Sistemlerinin Davranış Analizinde Zemin Modeli Etkisi indir
Mehmet İnanç ONUR, Pınar Sezin Öztürk KARDOĞAN Deprem Yükleri Altında Konsol İstinat Duvar Davranışının İrdelenmesi indir
Kâşif F. ÖZTÜRK, Tufan ÇAKIR Farklı Temel Zemini Özelliklerine Bağlı Olarak Konsol Bir İstinat Duvarının Deprem Davranışının İrdelenmesi indir
Yusuf ERZİN, İbrahim AKKOÇ , Ömer HACINEBİOĞLU Kohezyonsuz Zeminlerde Sıvılaşmaya Bağlı Dayanma Duvarı Oturmalarının Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Verileriyle Hesaplanması indir
İlkay TONYALI, A. H. Volkan ÖZDEMİR Jet Grouting Yöntemi ile Zemin Islahı Sonrası Taşıma Gücü Değişimlerinin Değerlendirilmesi indir
F. Tuğçe ÇINAR, M. Kubilay KELEŞOĞLU, İlknur BOZBEY, Akın GÖKGÖZ Derin Karıştırma ile İyileştirme Seviyesini Etkileyen Faktörlerin Nümerik Olarak İncelenmesi indir
Elif ÇİÇEK Yol Alt Yapısının Donatı ile Güçlendirilmesine Etki Eden Bazı Faktörler indir
Bahadır OK, Ahmet DEMİR, Talha SARICI Geogridle Güçlendirilmiş Yol Temeli Malzemesinin Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi indir
Yazar Yayın İşlem