3. Geoteknik Sempozyumu

3. Geoteknik Sempozyumu

3-4 Aralık 2009; Çukurova Üniversitesi; Adana

Yazar Yayın İşlem
Braja M. DAS, Cavit ATALAR, Eun Chul SHIN Developments in Elastic Settlement Estimation Procedures For Shallow Foundations on Granular Soil indir
M. T. TÜMAY, M. Y. Abu-FARSAKH & Z. ZHANG Advances From Theory To Implementation Of Cptbased Probabilistic And Fuzzy Soil Characterization And Modeling indir
Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR, Cüneyt YILMAZ TDR Yöntemiyle Zemin Su İçeriği Belirleme Yaklaşımlarının İrdelenmesi indir
Erdal ÇOKÇA Geoteknik Tasarım Dersi Üzerine Bazı Düşünceler indir
Ali Fırat ÇABALAR Köşeli Kumların Yuvarlatılmış Kumlu Zeminlere Etkisi indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN Adana – Göksu Alışveriş Merkezi Temel Kazısı İksa Projesi ve İmalatları Fore Kazık, Jet Enjeksiyonu ve Su Çekme Tecrübeleri indir
Ahmet ŞENOL, Celil GÜMÜŞER Uçucu Kül ve Polipropilen Elyafların Zayıf Zeminlerin Kıvam Limitleri, Kompaksiyon ve Serbest Basınç Dayanımına Etkisi indir
Adem COŞKUN , Pervin KÜÇÜKÖZEN , A. Cüneyt GEREK Dsi-Boğaziçi Tüneli ve Geoteknik Uygulamaları indir
Ayşe PEKRİOĞLU BALKIS Enjeksiyon Yöntemleriyle Zemin İyileştirilmesi indir
Mustafa AYTEKİN , S. Banu İKİZLER Şişen Zemine Oturan Plak Tasarımı indir
Erdem ÖZSU, Önder AKÇAKAL, Murat ÖZBATIR, Turan DURGUNOĞLU Esnek İstinat Duvarlarında Yeni Bir Uygulama Terranail indir
Sami Oğuzhan AKBAŞ Sığ Temeller İçin Geleneksel İle Güvenilirliğe Dayalı Tasarım Arasında Bir Karşılaştırma indir
Yeşim Sema ÜNSEVER, Saadet Gülru YILDIZ, Mehmet Yener ÖZKAN Dolgu Barajların Davranışı: Muratlı ve Borçka Barajları Örnek Çalışma indir
Ali CANDOĞAN Diyafram Duvar Hendeklerinin Kazı ve Betonlama Aşamalarındaki Stabilite Analizi indir
Gökhan BAYKAL Beton Kazık-Kil Zemin Arayüzey Etkileşiminde İyon Etkisi indir
Sevinç Şehnaz AKTAŞ , İ. Kutay ÖZAYDIN Natm Yöntemiyle İnşa Edilen Bir Tünelde Zemin Yer Değiştirmelerinin Sayısal Analizlerle İncelenmesi indir
Ali Fırat ÇABALAR Tane Çapı ve Boşluk Sıvısının Konsolidasyona Etkisi indir
Braja M. DAS, Cavit ATALAR Developments On The Bearing Capacity Of Shallow Foundations On Geogrid-Reinforced Soil-A Review indir
Ahmet SAĞLAMER , H. Anıl AFATOĞLU , Hakan DİNÇ Bakü Flame Towers Projesi İksa Sistemi ve Temel Kazısı Üzerine Bir İnceleme indir
Halil Murat ALGIN Donatılı Zemin Duvarlarının Oturma Analizleri indir
Erhan TEKİN , Sami Oğuzhan AKBAŞ Yapay Sinir Ağları Kullanarak Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Yüzeysel Temellerin Oturma Tahmini indir
Ömer Faruk ÇAPAR , Ozan DEMİRTAŞ Zemin Taşıma Gücünün Yapı Temellerinin Maliyetine Etkisi indir
Suphi CİVELEK, Haluk LAMAN, Selçuk BİLDİK , Ahmet ARSLAN İksa Sistemlerinin Sayısal Analizi ve Bir Vaka Analizi Örneği indir
Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN Ankraj Plakalarının Çekme Davranışının Sayısal Analizi indir
Mehmet BERİLGEN, Kutay ÖZAYDIN, Sönmez YILDIRIM Metro Tünellerine Komşu Bir Derin Kazının Etkisinin Sayısal Analizlerle İncelenmesi indir
Omer Faruk ÇAPAR, Hamit AYDIN, FAZLI BÜYÜKBAŞ Yüzeysel Temellerin Taşıma Gücü Hesabında Eurocode 7 Kullanımı indir
Erdal UNCUOĞLU, Mustafa LAMAN Yanal Yüklü Rijit Kazık Probleminin Farklı Analitik Yaklaşımlar Kullanılarak Çözümlenmesi indir
Nihat Sinan IŞIK, Mehmet ORHAN, Mustafa ÖZER, Baran TOPRAK Kazık Uç Taşıma Gücünün Hesaplanmasında Kullanılan Bazı Analitik ve Sayısal Yöntemlerin Karşılaştırılması indir
Volkan KALTAKCI, M. Yener ÖZKAN Kazıklı Radye Temellerin Oturmalarının İki Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizleri İle Tahmini indir
Ahmet ŞENOL, Celil GÜMÜŞER Uçucu Kül ve Polipropilen Elyaflarla Stabilize Edilmiş Zayıf Zeminlerin Analizi indir
Erol GÜLER, Temel YETİMOĞLU, Elif ÇİÇEK GEOSENTETİK DONATININ KİL ZEMİNDE TAŞIMA GÜCÜNE OLAN ETKİLERİ indir
Hanifi ÇANAKCI Kurutulmuş Göl Yatağı Zemininin İndeks ve Sıkışma Özelliklerinin İncelenmesi indir
Recep İYİSAN, Gökhan ÇEVİKBİLEN, Mustafa HATİPOĞLU, A. Rüştü ÜRKMEZ, A. Emre ATAÇ Yüksek Plastisiteli Killerin Kalıcı Kayma Direnci indir
Abdülazim YILDIZ, Mustafa LAMAN, Murat ÖRNEK, Ahmet DEMİR Tabakalı Zeminlerin Rijitliklerinin Zemin Davranışına Etkisi indir
Huriye BILSEL Tekrarlı Şişme Büzülmenin Zemin-Su Karakteristik Davranışına Etkisi indir
Ahmet SAĞLAMER, Zeynep ASLAY Bir Demir Çelik Tesisinin Temelleri Altında Zemin İyileştirme Yapılması indir
Aydın KAVAK, Eric FARRELL, Ulaş DOĞAN, İbrahim ÖZIŞIK, Gamze BİLGEN, Utkan MUTMAN Yol Altyapısında Polimer Katkısı ile Zemin Stabilizasyonu indir
S. Nilay KESKİN, T.Selçuk GÖKSAN, Soner UZUNDURUKAN, Ömür ÇİMEN, Mehmet KARPUZCU Bir Kilin Serbest Basınç Mukavetine ve Konsolidasyon Oturma Miktarına Geotekstil Takviyesinin Etkisi indir
Gülbahar BUDAK, Mustafa Hilmi ACAR Antalya Travertenlerinde Bulunan Çatlaklarda Konsalidasyon Enjeksiyonu ile Zemin İyileştirilmesine Ait Vaka Analizi indir
Atila DEMİRÖZ, Özcan TAN Geogrid Donatılı Kum Zemin Üzerine Oturan Şerit Temellerin Oturması Üzerine Deneysel Bir Çalışma indir
Tahir Erdem ÖZTÜRK, Erol GÜLER Sismik Tepki Analizleri–Bir Parametrik Çalışma indir
Serap CILIZ , M. Yener ÖZKAN, K. Önder ÇETİN Havza Kenar Eğiminin Yer Hareketine Etkileri indir
Hakan İKİZ, Hanifi ÇANAKÇI İçerisine Kum Kolon Yerleştirilmiş Kilin Kayma Dayanımının İncelenmesi indir
Hakan ÖZÇELİK Köprü Kenarayaklarında Polimer Şeritli Donatılı Zemin Duvar Uygulamaları indir
Abdulazim YILDIZ, Minna KARSTUNEN Haarajoki Deneme Dolgusunun S-Clay1S Zemin Modeli İle Sayısal Analizi indir
A. Şahin ZAİMOĞLU, Fatih HATTATOĞLU, Sinan HINISLIOĞLU Atık Malzemeler İle Stabilize Edilmiş Temel Tabakasının Serbest Basınç Dayanımının Optimizasyonu indir
Devrim ALKAYA Jetgrouting Yöntemi İle Depreme Karşı Zemin İyileştirme ve Ms Excel Kullanarak Hazırlanmış Jet Grouting Hesap Programı indir
Ayşe EDİNÇLİLER, Ali Fırat ÇABALAR Atık Lastik-Kum Karışımlarının Mekanik Özelliklerini Etkileyen Faktörler indir
Ayfer ERKEN, Aytaç YAŞARGÜN, Ahmet ŞENER Çöp Suyu İle Kirlenmiş Örselenmemiş Düşük Plastisiteli Killerin Dinamik Davranışı indir
Özer ÇİNİCİOĞLU, Çağlar ÇAĞBAYIR Tam Plastik Zeminlerde Araç Hareketliliğinin İncelenmesi indir
Devrim ALKAYA Geoteknik Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri,Yazılımların Kullanımı ve Sonuçların Karşılaştırılması indir
Hasan Fırat PULAT, İsfendiyar EGELİ Belirlenmiş Bir Şev Modelinde, Farklı Limit Denge Metodlarıyla Sonlu Elemanlar Metodundan Elde Edilen Minimum Güvenlik Katsayılarının Karşılaştırılması indir
Arif ÇINAR, Osman PEKARUN ,Bora BERK , Kaan DOĞANIŞIK Grovak Birimlerde Pasif Ankraj Kapasitesinin Belirlenmesi indir
Erdinç KESKİN, Begüm TURAN, Sami ARSOY Isıl İyileştirme ve Kireçle İyileştirmenin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi indir
Murat TÜRKÖZ Yüksek Plastisiteli Kil Zeminin Şişme Yüzdesine Boyut Etkisi indir
Tülin SOLAK Yeraltı Yapıları ve Tünelcilik Konusunda Eğitim indir
Mehmet ORHAN, İsmail BULUT, Mustafa ÖZER, Nihat S. IŞIK Yüksek Şişme Özelliği Gösteren Yeniçağa (BOLU) Eski Göl Yatağı Killerinin Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi indir
Mustafa ÖZER, Mehmet ORHAN, Nihat S. IŞIK Lazer Kırınım Yöntemiyle Zeminlerin Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi indir
Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN, Mehmet ÖZGÜR Infrared Lambası Kullanarak Zeminlerin Su İçeriğinin Tespit Edilmesi indir
Hacı Bekir KARA, Zülküf KAYA Kayseri Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma indir
Ayhan GÜRBÜZ Killerin Drenajsız Dayanımlarının Arazi Vane Testleri Yardımı İle Belirlenmesi indir
H. Recep YILMAZ, Tuğba ESKİŞAR Atık Lastiklerin Zemin İyileştirme Uygulamalarında Kullanımı ve Geoteknik Performansı indir
Yazar Yayın İşlem