2. Geoteknik Sempozyumu

2. Geoteknik Sempozyumu

22-23 Kasım 2007; Adana

Yazar Yayın İşlem
Uğur DAĞDEVİREN, Mustafa TUNCAN Suya Doygun Normal Konsolide Killi Zeminlerin Boşluk Suyu Basıncı Değişiminin Matematiksel Modellenmesi indir
Sedat SERT ,Akın ÖNALP, Ersin AREL Koni Penetrasyon Deneyi İle Kazık Kapasitesinin Belirlenmesi indir
Aşkın ÖZOCAK, Akın ÖNALP, Ersin AREL Koni Penetrasyon Deneyi İle Yüzeysel Temel Taşıma Gücünün Belirlenmesi indir
Yeşim Sema ÜNSEVER, Saadet Gülru YILDIZ, Mehmet Yener ÖZKAN Muratlı Kaya Dolgu Barajının Deformasyon Davranışı Analizi indir
Hayreddin ERŞAN, Hüseyin YILDIRIM Normal Konsolide Killerin Tekrarlı Yükler Etkisinde Drenajsız Kayma Mukavemeti indir
Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ Permeabilite Ve Konsolidasyon Deneyleri İle Elde Edilen Permeabilite Katsayılarının Karşılaştırılması indir
Murat OLGUN, M. Hilmi ACAR Sıkıştırılmış Dolgularda Dinamik Kuvvetlerin Stabiliteye Etkisinin İncelenmesi indir
Selim ALTUN, Ahmet Burak GÖKTEPE, Alper SEZER, Volkan OKUR Sıkıştırılmış Yol Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Kontrolü indir
Adil ÖZDEMİR, Deniz ÜLGEN, M. Yener ÖZKAN Geoteknik Sondaj Makinalarını Kullanan Öperatörlerin Eğitiminin Gerekliliği ve Öneriler indir
Taha TAŞKIRAN, M. Arslan TEKİNSOY, Cafer KAYADELEN Killi Bir Zeminde Düzlemsel Anizotropik Elastik Parametrelerin Saptanması indir
Gizem MISIR, Erdal UNCUOĞLU, Mustafa LAMAN, Abdülazim YILDIZ Tabakalı Zeminlere Oturan Şerit Temellerin Taşıma Gücü Analizi indir
S. ARASAN, G. YILMAZ, R.K. AKBULUT, T.YETİMOGLU Tuz Çözeltisi İle Kirletilen Sıkıştırılmış Kil Şiltelerin Mühendislik Özellikleri indir
Hasan ÇETİN Zemin Hafızası ve Aktif Faylar indir
Bekir YILDIRIM , Taner ALATAŞ , Şeref DAĞDELEN Zemin Stabilizasyonunda Bitümün Kullanılması İle Üst Yapıda Sağlanacak Ekonominin Araştırılması indir
Ahmet ŞENER ,Murat ÖZMEN ,Zülküf KAYA ,Ayfer ERKEN Zeminlerin Dinamik Üç Eksenli ve Burulmalı Deney Sistemlerindeki Davranışı indir
Osman SİVRİKAYA , Alper ÖLMEZ Zeminlerin Kompaksiyon Parametreleri İle İndeks Özellikleri Arasındaki İlişkiler indir
Ali Fırat ÇABALAR Zeminlerin Mikro Yapıları Üzerine indir
Elif ÇİÇEK , Temel YETİMOĞLU, Erol GÜLER Zeminlerin Sıkıştırılabilirliğine Geosentetiklerin Etkisi indir
Abdulazim YILDIZ Düşey Drenlerin Sayısal Analizi indir
Özcan TAN , Gökhan GÜNGÖRMÜŞ , A. Şahin ZAİMOĞLU Bentonit,Uçucu Kül ve Silis Dumanı Katkılı Çimento Enjeksiyonlarının Taneli Zeminlerin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Üzerindeki Etkileri indir
Özcan TAN ,Selim ALTUN, M. Tarık DİLAVER, İ. Hakkı ERKAN Ankrajlı Palplanş Perdelerinin Tasarımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması indir
Nazile URAL ,Akın ÖNALP , Ertan BOL Siltlerde Sıvılaşmanın Deneysel İncelenmesi indir
M.A. TEKİNSOY, S. HARBİYELİ, M. ÖRNEK, A. DEMİR Antakya Aşırı Konsolide Killerinde Plaka Yükleme Deneyi İle Taşıma Gücü Analizi indir
Hasan TOSUN, Evren SEYREK Baraj Yeri Sismik Tehlike ve Toplam Risk Analiz Esasları-Ceyhan Havzası İçin Yapılan Uygulamalar indir
H. Kürşat ENGİN Çekme Kazıklarının “GÖMÜLÜ KAZIK” Elemanlarıyla Modellenmesi indir
Devrim ALKAYA, İbrahim ÇOBANOĞLU Derin Kazılar ve Destekleme Yapıları indir
Bünyamin ÜNAL Deriner Barajı ve Hes İnşaatı Perde Enejksiyonu Test Çalışmaları indir
Ertan BOL , Akın ÖNALP , Nazile URAL Arazi Koni Penetrasyon Deneyi İle Zeminlerin Sıvılaşma Yeteneğinin Değerlendirilmesi indir
Murat OLGUN , Mustafa YILDIZ Farklı Konsantrasyonlarda Ethanol İle Konsolide Edilmiş Kilin Geoteknik Özellikleri indir
Adil ÖZDEMİR, Deniz ÜLGEN, M. Yener ÖZKAN Ülkemizde Yapılan Geoteknik Etüt Sondajları İle İlgili Bazı Değerlendirmeler indir
H. Recep, YILMAZ, Tuğba, ESKİŞAR Geosentetik Ürünlerin Geoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümünde Kullanımı ve Sağlanan Faydalar indir
Özgür Lütfi ERTUĞRUL, Oğuz ÇALIŞAN, M. Yener ÖZKAN İstinat Duvarlarının Dinamik Yükler Altındaki Davranışının Sonlu Elemanlar İMetodu Kullanılarak Modellenmesi indir
Devrim ALKAYA ,İbrahim ÇOBANOĞLU ,Fatih DİKBAŞ İstinat Duvarlarının Excel VBA İle Çözümü indir
M. Salih KESKİN, Mustafa LAMAN ,Tarık BARAN Kare Temeller Altında Oluşan İlave Düşey Gerilmelerde Boyut Analizi indir
Z.N. KURT, S. ARASAN, U. HAMUTCU, R.K. AKBULUT Katı Atık Depolama Alanlarındaki Kil Şiltelerin Likit Limitine Tuz Çözelti Sıcaklığının Etkisi indir
Hanifi ÇANAKCI, Hamza GÜLLÜ Kil-Kum Karışımı Zeminlerde Karışım Oranının İçsel Sürtünme Açısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi indir
Yazar Yayın İşlem