Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı_16-17 Mayıs 2019;İstanbul

16 May 2019 - 17 May 2019

Değerli Meslektaşlarımız;
 
Sekizinci Geosentetikler Konferansı (G8) 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderimi için son gün 4 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Konferansa katılımınızı bekliyoruz.
 
Saygılarımla;
 
IGS-TŞ Yönetim Kurulu adına
Ayşe Edinçliler
 
Not: G8 Katılım Formu EK'te verilmektedir.