Dokuzuncu Ulusal Geosentetikler Konferansı (G9)

23 Haziran 2022 - 24 Haziran 2022
Boğaziçi Üniversitesi

https://www.geosentetiklerdernegi.org.tr/