5. ICNDSMGE – ZM 2022 Konferansı

30 Haziran 2022 - 02 Temmuz 2022
Yakın Doğu Üniversitesi

https://zm2022.neu.edu.tr