25. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı; Sibiu; Romanya

21 June 2016 - 24 June 2016

Sayın ZMGM Derneği Üyeleri;

Kıymetli Meslektaşlarımız;

25. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı 21-24 Haziran 2016 tarihlerinde Romanya’nın Sibiu kentinde yapılacaktır. Linkte yer alan davet broşüründe görüldüğü üzere Sibiu Transilvanya’nın en eski ve güzel şehirlerinden birisi ve 2007 Avrupa kültür başkentidir. Konferans düzenleme komitesi tarafından 35 yaşından küçük genç geoteknik mühendisleri konferansa katılmak üzere davet edilmektedir. Daha önceki genç geoteknik mühendisleri konferansları için yapılan duyurularda da ifade edildiği gibi her ülke bu konferanslara katılmak ve bildiri sunmak üzere en fazla iki aday önerebilmektedir.  Adayların seçimi ülkelerin geoteknik mühendisliği derneklerinin sorumluluğundadır. Ülkemizi bu kongrede temsil etmek üzere başvuracak 35 yaşın altında ve derneğimiz üyesi olan araştırmacı ve uygulamacıların en az 500 kelime uzunluğundaki özetlerini 15 Aralık 2015 tarihine kadar info@zmgm.org.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Derneğimiz yönetim kurulu gelen bildiri özetlerini değerlendirerek iki genç üyemizi 25. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere seçecektir. Seçilen adayların bildiri tam metinlerini 05 Nisan 2016 tarihine kadar derneğimize ulaştırmakla ve toplantıya katılarak bildirilerini sunmakla yükümlüdürler.  

İlave bilgi; Konferans Organizasyon Komitesi (25eygec@srgf.ro) veya konferans başkanı; Assoc. Prof. Ernest Olinic (ernest@utcb.ro) den edinilebilir.

Bu kongreye katılmak; genç meslektaşlarımıza önemli bir uluslararası mesleki etkileşim ortamında çalışmalarını paylaşmak ve tartışmak deneyimini kazandırmakta; ilaveten  de Avrupa’lı benzer yaştaki meslektaşları ile kaynaşma fırsatını sağlamaktadır.

Konuyu bilgilerinize genç meslektaşlarımızı kongreye katılmak üzere aday olmalarını teşvik etmeniz dileğiyle sunar; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla;

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu;

ZMGM Derneği Başkanı