Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Genel Kurul Toplantı Duyurusu

15 May 2023

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 31/05/2023 günü saat 13:00’de İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15/06/2023 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 10/05/2023 tarihli ve 2023/4 sayılı  toplantısında  karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  5. Tüzük maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması,
  6. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere Dernek web sayfasında duyurulmak üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri üye listesinde  belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
ZMGM Derneği Yönetim Kurulu


Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı

Görev Unvanı

Dr. İ. Rasin Düzceer

Başkan

Prof. Dr. Özer Çinicioğlu

Sekreter

Yük. İnş. Müh. Alp Gökalp

Sayman

Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu

Üye

Prof. Dr. Kutay Özaydın

Üye

Prof. Dr. İlknur Bozbey

Üye

Prof. Dr. Banu İkizler

Üye

Doç. Dr. Nejan Huvaj

Üye

Doç. Dr. Havvanur Kılıç

Üye