Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ­–Basın Açıklaması_Ağustos 2018

08 August 2018

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ­–Basın Açıklaması_Ağustos 2018
Son günlerde yaşanan ve haberlere yansıyan istinat duvarı göçmeleri; yıkılan binalar ve tren yollarındaki bozulmalara bağlı sorunların ortak noktası zemin diye tanımladığımız toprak ve kayaç ortamında oluşan göçmelerdir. Yaptığımız her çeşit yapı (istinat duvarı; bina temelleri; yollar ve benzeri) ya zeminin üzerine ya da içine oturur. Yapı ile zeminin bir arada dengesinin sağlanabilmesi ve karşılaşılabilecek her türlü riskin yapımdan önce öngörülerek inşaat mühendisliği çalışmalarının bu bilgiler çerçevesinde yapılması gerekir.
Bu bilgilerin geliştirildiği ve uygulandığı uzmanlık alanı İnşaat Mühendisliğinin ihtisas alanlarında birisi olan Geoteknik alanıdır. Geoteknik uzmanlığının esas meselesi zeminin ne olduğu ve özelliklerinin neler olduğunu bilmekten öte zeminin yapı yüklerinin etkisi altında ve yapıyla birlikte nasıl davranacağını öngörmek; hesaplamak; olası sorunları önleyecek çareleri bulmaktır. Son zamanlarda yaşadığımız zemin göçmesine dayalı can ve mal kaybına sebep olabilen üzücü hadiseler geoteknik uzmanlığının önemini ne yazık ki hala idrak etmemiş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Mühendislikteki uzmanlık tanımının tıp alanındaki uzmanlık tanımı kadar gerekli olduğu hemen hemen tüm dünya ülkelerinde yapılan uygulamalarla sabittir. Ülkemizde bu konuda gerekli düzenlemelerin ivedilikle ele alınması toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir.
İnşaat Mühendisliği projeleri özelinde zemin etüdü ve zeminle etkileşim halindeki yapıların tasarımı ve bu yapıların imalatı sürecindeki kontrollük çalışmaları ile ilgili olarak uzmanlığa önem veren bir mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç vardır.  Bu bağlamda her kuruluşta ve her türlü ölçekteki işlerde doğru uygulamanın yapılmasını gerektiren bir mevzuat oluşturulabilirse konuyla ilgili anlayışımızda; projelerin doğru uygulanmasını sağlamada ve denetlemekte önemli mesafeler kaydedilecektir.
Konu; iklim değişikliği etkisi altında olan ve deprem; heyelan gibi büyük afetlerle sıklıkla karşılaşabilen ülkemiz açısından kritik önemdedir. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği olarak konu hakkında ihtiyaç duyulabilecek her noktada ilgili mercilere her türlü desteği vermek görevimizdir.
Saygılarımla;
Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu;
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı