YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK DESTEK YÖNERGESİ ve BAŞVURU FORMU

21 Aralık 2016

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği; Türkiye’de geoteknik alanında; lisans veya lisansüstü eğitim ve/veya araştırma çalışmaları yapan genç meslektaşlarımıza yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verecektir.  Başvuru için web sayfasındaki ilgili formun doldurulması ve dernek yönetim kuruluna gönderilmesi gereklidir.