İMO Duyurusu ile ilgili Yazı_10 Aralık 2019

10 December 2019

Değerli ZMGM Derneği Üyeleri;
09 Nisan 2019 tarihinde İMO tarafından aşağıdaki açıklama yayınlanmıştır. 

 src=
Bu açıklamanın Geoteknik camiası tarafından büyük tepki ile karşılanması üzerine meslektaşlarımızla 20 Haziran 2019 tarihinde konuyu değerlendirmek amacı ile geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştır.  Bu toplantıda; çok geniş uygulama alanlarında geoteknik mühendisliği uzmanlığının gerekliliğini reddeden bu açıklamanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve en kısa zamanda düzeltilmesinin zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Bunun üzerine yönetim kurulumuz konuyu tekraren İMO nezdinde gündeme getirmiş ve konuya ilişkin görüşlerimiz İMO Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirilmiştir.  Geoteknik mühendisliği uzmanlığının sadece “özellikli zemin ve yapılar” için gerekli görülmesinin; ülkemizde inşa edilen yapıların çok önemli bir kısmını dışlamak anlamına geleceği açıktır. Bunun sonucu olarak; uygulamada sıkça görülen hatalı geoteknik uygulamalardan kaynaklanan can ve mal kayıplarının artacağı ve geoteknik alanının bütünüyle konunun uzmanı olmayan inşaat mühendisliği dışı mesleklere bırakılması anlamına geleceği vurgulanmıştır. Buna rağmen İMO tarafından bu açıklamayı düzeltmeye yönelik hiç bir adım atılmamıştır.
İMO açıklamasında da “yeterli yapı tasarım ve geoteknik analiz-tasarım tecrübesi olan” ifadesi ile tanımlanan geoteknik alanında uzmanlaşmış inşaat mühendislerini uygulamalarda büyük oranda dışlayan bu açıklamanın düzeltilmesinin; hepimizin meslek örgütü olan İMO’nun bizlere ve ülkedeki mesleki uygulamaya karşı görevi ve sorumluluğu olduğuna inanmaktayız.
İMO tarafından bu açıklamayı düzeltmeye yönelik hiç bir adım atılmamış olması; ZMGM Derneğini mesleğimiz açısından konunun öneminin anlaşılmasını sağlayacak bir pozisyon almak zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak doğru inşaat mühendisliği uygulamalarını ve mesleğimizin haklarını savunmak bağlamında meslektaşlarımızın bir bütün halinde davranmasının büyük önem taşıdığına inanan Yönetim Kurulumuz; bazı meslektaşlarımızın farkında olmaksızın bu mesleki duruşa aykırı bireysel davranışlar içinde olduklarını üzüntü ile gözlemlemektedir. İMO tarafından herhangi bir düzeltme girişiminde bulunulmamasına rağmen arkadaşlarımızın desteği ile sürdürülen “Bölgesel Geoteknik Meslek içi Eğitim Kursları”nın Yönetim Kurulumuzun bilgisi/onayı dışında olduğunu siz üyelerimize bildirmek durumundayız.
Hepimiz üyesi olmaktan onur duyduğumuz meslek kuruluşumuz İMO ile bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz etkinliklerin sürdürülebilir olması için İMO Yönetiminden mesleğimiz açısından büyük önem taşıyan bu konuda düzeltici yaklaşımlar beklediğimizi tüm üyelerimizin bilgilerine sunarken; büyük çoğunluğunuzun bu duruşumuzu içtenlikle destekleyeceğine inanıyoruz.  IMO Yönetiminin ivedilikle alacağını umduğumuz düzeltici kararları sonrası meslek kuruluşumuz etkinliklerinde görev almaya hazır olduğumuzu belirtir; sizlerle Derneğimiz tarafından devam ettirilecek mesleki etkinliklerde görüşmek dileği ile saygılarımızı sunarız.
 
ZMGM Derneği Yönetim Kurulu