Genel Kurula Davet_02 Eylul 2014

08 August 2014

Değerli Üyelerimiz;

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 1. Dönem Olağan Genel Kurulu; 02 Eylül 2014 Salı günü saat 14:00 te İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda aşağıdaki gündeme göre; çoğunluk sağlanamaması durumunda veya ertelenmesi halinde ise; 16 Eylül 2014 Salı günü Saat 14:00’te yine İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda aynı gündem ile  yapılacaktır.

Gündem aşağıda bilginize sunulmuştur;
Tüm üyelerimizi bir arada görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla;

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


GÜNDEM ;

1- Açılış yoklama –Saygı duruşu-İstiklal marşı

2- Divan Başkanlığının seçimi

3- Kurucu başkanın konuşması

4- Dernek organlarının seçimi

5- Dernek ünvanına "Türkiye" kelimesinin eklenmesi

6- Dilek temenniler ve Kapanış