Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme_16 Haziran 2021

20 May 2021

Sayın ZMGM Derneği Üyeleri;

İçişleri Bakanlığının yayınladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince;

Sivil toplum kuruluşları; sendikalar; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir"

yapılacak olan Dernek Olağan Genel Kurulu toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 14:00'e ertelenmiştir.

Genel Kurul Toplantısı İstanbul Üniversitesi Balta Limanı Sosyal Tesislerinde orta bölümdeki bahçesinde açık havada gerçekleştirilecektir. 
Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla;
ZMGM Derneği Yönetim Kurulu