“5. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler” konferansı çevrimiçi duyurusu

12 June 2022

Değerli Meslektaşlarımız,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da geleneksel olarak düzenlediğimiz “5. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler” konferansına çok az bir süre kalmışken günümüz koşullarının da sonucu olan zorluklar sebebiyle çok sayıda yazar ve katılımcıdan aldığımız sunumlarını çevrimiçi yapma talebi çerçevesinde düzenleme kurulumuzun yeniden değerlendirme yapması gerekmiştir.   Yapılan değerlendirme sonucunda mevcut koşullarda konferansımızı çevrimiçi olarak düzenlemenin daha gerçekçi ve katılımcılar bakımından daha uygun olacağı neticesine varılmış ve konferansın aynı tarihlerde, 30 Haziran – 1 Temmuz 2022, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İlan edilen tarihlerde aynı programla gerçekleşecek olan çevrimiçi konferansta sunulan bildiriler SCOPUS tarafından taranan Lecture Notes in Civil Engineering Springer’ de yayınlanacaktır.

Siz değerli meslektaşlarımıza herzamanki destekleri için teşekkürlerimizi sunar, konferansın gücünün sizin katılımınızla artacağı bilinciyle konferans tarihlerinde çevrimiçi olarak ta olsa bir arada olmayı dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

“5. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler” konferansı Düzenleme Kurulu