19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı (19 ICSMGE; KORE) - bilgi

11 January 2016

Sayın ZMGM Derneği Üyeleri;

Bildiğiniz gibi 19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı (19 ICSMGE) 2017’de Kore Geoteknik Mühendisliği Birliği tarafından Kore’de Seul’de gerçekleştirilecektir. Bu konferans için sunulacak bildirilerin özetlerinin en fazla bir sayfa uzunluğunda; tam metinlerin ise dört sayfa olması gerekmektedir. ISSMGE kuralları gereği olarak konferansa herhangi bir ülke adına sunulacak bildiri özetlerinin ön hakemliği ve seçimi ISSMGE üye ülke derneği tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple; bildirilerin öncelikle derneğimize; info@zmgm.org.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. Derneğimiz yönetim kurulunca seçilerek önerilecek bildiriler konferans bilim kurulu tarafından da ayrıca değerlendirilecektir. Bu konferans için ISSMGE kota sistemi geçerlidir ve Türkiye için ayrılan kota 32 sayfa olup 8 bildiriye karşılık gelmektedir. Derneğimizce önemli uygulama projeleri ve önemli araştırma konuları ile ilgili bildiriler için ek kontenjan talebinde bulunulabilecek olmakla birlikte kotamız şimdilik sekiz bildiri ile sınırlıdır.

Uluslar arası Birliğin düzenlediği en önemli konferans serisi olan ICSMGE konferanslarının 19 uncusunun da çok başarılı bir konferans olacağı açıktır ve Türkiye’nin bu konferansa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında bulunduğu yeri vurgulayan seçkin bildirilerle katılması önemlidir. Derneğimize bildiri özetlerinin ulaştırılması için son tarih 25 Mart 2016’dır. Bu vesileyle; bildiri sahiplerinden en az birinin ZMGM Derneği üyesi olması zorunluluğunu da burada hatırlatmanın yararlı olacağı düşüncesindeyim.  Konferans sekretaryasının üye ülkelere sonuçları bildireceği 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bildiri özetlerinin kabulü ile ilgili bilgi bildiri sahiplerine ulaştırılacaktır.

Yönetim Kurulumuz adına; siz değerli meslektaşlarımıza çalışmalarınızda başarılar dileklerim ve saygılarımla;

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu;

ZMGM Derneği Başkanı